Aktualności

Unijne pieniądze dla szpitali podzielone!

2009.04.30 00:00 , aktualizacja: 2015.05.22 23:54

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

Zarząd Województwa Mazowieckiego wybrał do dofinansowania 29 projektów dotyczących inwestycji w warszawskich i mazowieckich szpitalach. Łączna wartość wszystkich wybranych projektów wynosi ok. 242 mln zł, z czego wartość dofinansowania to 191 mln zł. Zarząd podjął także decyzje o wyborze 40 projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. Ich łączna wartość wynosi 538 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych to 411,7 mln zł.
 

Zakończył się etap wyłaniania projektów w ramach kolejnych dwóch działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego: 7.1 Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia oraz 4.1 Gospodarka wodno – ściekowa.
– Ostatnia decyzja zarządu to kolejny zastrzyk finansowy dla mazowieckiej gospodarki. W ubiegłych tygodniach podzieliliśmy 1,4 mld zł, a teraz kolejne 600 mln zł, z czego do placówek służby zdrowia trafi blisko 200 mln zł. W ten sposób w mazowieckich szpitalach w najbliższym czasie zostanie zrealizowanych szereg remontów i modernizacji. Bez tych pieniędzy byłoby to niemożliwe – powiedział marszałek Adam Struzik.

 


 

OCHRONA ZDROWIA
Placówki ochrony zdrowia świadczące usługi w ramach NFZ mogły do 6 października ubiegłego roku ubiegać się o unijne dofinansowanie. Projekty mogły dotyczyć m.in. modernizacji infrastruktury oraz wyposażenia placówek w nowoczesny sprzęt. Celem przeprowadzonego konkursu było wsparcie projektów związanych z rozbudową, przebudową i modernizacją budynków i pomieszczeń (termin dostosowania do unijnych standardów technicznych i sanitarnych mija w 2012 r.), a także z zakupem nowego sprzętu, w tym diagnostycznego oraz z dostosowaniem istniejącej infrastruktury do związanych z nią standardów.
Pierwotna alokacja na to działanie wynosiła ok. 191 020 331,05 mln zł. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło aż 237 wniosków.
Ostatecznie na liście rankingowej znalazło się 126 projektów, z czego do dofinansowania wybrano 29. Ich łączna wartość wynosi 242 445 002,89 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych to 191 mln zł.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA
Pierwotna alokacja na to działanie wynosiła ok. 287 321 555,73 mln zł. Do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych wpłynęło ponad 200 wniosków. Ze względu na olbrzymie zainteresowanie działaniem, Zarząd Województwa podjął zatem decyzję o zwiększeniu alokacji do 411 731 427,27 zł.
Ostatecznie na liście rankingowej znalazło się 70 projektów, z czego do dofinansowania wybrano
40. Ich łączna wartość wynosi 538 335 632,90 mln zł, z czego dofinansowanie z funduszy unijnych
o 411 731 427,27 mln zł.

Celem konkursu było wyłonienie najlepszych przedsięwzięć, zmierzających do optymalizacji gospodarki wodno-ściekowej, zredukowania zanieczyszczeń odprowadzanych do wód oraz zapewnienie odpowiedniej jakości i ilości wody pitnej.

Środki współfinansujące przedsięwzięcia pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 (RPO WM) jest głównym instrumentem realizacji polityki rozwoju regionu w latach 2007-2013 w oparciu o przyznane środki z Unii Europejskiej. Jest odzwierciedleniem polityki rozwoju prowadzonej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, której podstawę stanowi Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020. Celem generalnym RPO WM jest poprawa konkurencyjności regionu i zwiększanie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa, m.in. poprzez poprawę dostępności i jakości opieki zdrowotnej (Działanie 7.1 RPO WM Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia). Nabór i ocenę wniosków o dofinansowanie realizacji projektów przeprowadza Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

 

Liczba wyświetleń: 1527

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.