Aktualności

Prawie 200 mln zł unijnej dotacji na inwestycje w tabor Kolei Mazowieckich

2009.07.07 00:00 , aktualizacja: 2012.05.24 15:35

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Modernizacja ponad 150 EZT i zakup 11 lokomotyw do piętrowych pociągów to inwestycje, które zostaną zrealizowane dzięki wsparciu unijnemu. Władze województwa podpisały z Kolejami Mazowieckimi dwie preumowy dotyczące dofinansowania inwestycji KM z funduszy europejskich. Łączna wartość projektów to blisko 400 mln zł, z czego unijne wsparcie wyniesie przeszło 193 mln złotych. Podpisanie preumów oznacza rozpoczęcie realizacji projektów przez beneficjenta.
 

6 lipca 2009 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego zawarł ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM” dwie tzw. preumowy, czyli umowy dotyczące przygotowania projektów indywidualnych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Obie umowy dotyczą przygotowania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych RPO WM 2007-2013. Przy wyborze projektów kluczowych władze województwa kierowały się przede wszystkim regionalnym charakterem inwestycji, wpływem na rozwój województwa oraz na wzrost konkurencyjności i poziomem innowacyjności.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podkreślił, że przez ostatnie lata działalności spółki Koleje Mazowieckie udało się dokonać wielu ważnych zmian w funkcjonowaniu przewozów pasażerskich, m.in. poprzez modernizację taboru czy zakup nowoczesnych pociągów. Wyraził też nadzieję, że podpisane preumowy przyczynią się do dalszej poprawy jakości usług świadczonych przez Koleje Mazowieckie, co w konsekwencji pozwoli mieszkańcom Mazowsza podróżować wygodnie, nowoczesnymi pociągami.

Przewodniczący Rady Nadzorczej KM Sp. z o.o. Waldemar Kuliński dodał, że dzięki zakupowi lokomotyw do pociągów piętrowych, po Mazowszu będą kursować pełne składy push-pulli. Natomiast modernizacja 150 EZT-ów pozwoli zmniejszyć różnice między starym a nowym składem.

Pierwsza z podpisanych preumów obejmuje projekt, w ramach którego spółka zakupi 11 nowych lokomotyw do prowadzenia pociągów „push-pull”. Wartość projektu (kwota wydatków kwalifikowanych) to 182 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie ok. 91 mln zł.

Drugi z projektów dotyczy modernizacji elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), stanowiących podstawowy tabor w kolejowej komunikacji regionalnej. W okresie realizacji projektu – do końca 2011 r., wliczając w to modernizacje wykonane od początku 2007 r., spółka zamierza zmodernizować ponad 150 EZT, czyli dnowić i unowocześnić swój podstawowy tabor. Modernizacje te dokonywane są równolegle z okresowymi naprawami rewizyjnymi i głównymi, co nie powoduje dodatkowego wyłączania jednostek z ruchu i nie zaburza planowej obsługi pasażerów. Wartość projektu (kwota wydatków kwalifikowanych) przekroczy 204 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie ok. 102 mln zł.

W tym momencie trwa ostatni etap opracowania Studium Wykonalności dotyczącego obu projektów. Planowana modernizacja taboru będzie sukcesywnie realizowana przez najbliższe 3 lata, natomiast lokomotywy do push-pulli powinny trafić na tory do końca 2011 r.

Wspomniane projekty nie wyczerpują planów związanych z inwestycjami taborowymi. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2012 Koleje Mazowieckie będą ubiegać się o realizację projektu zakładającego zakup 16 nowych EZT. Ponadto Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach RPO WM zamierza zakupić dla spółki Koleje Mazowieckie dodatkowe 20 szt. EZT.

W imieniu władz województwa preumowy podpisali Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik i Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Wiesław Raboszuk. Ze strony beneficjenta – Jakub Majewski, Prezes Zarządu KM Sp. z o.o. oraz Czesław Sulima – Członek Zarządu KM Sp. z o.o.

Liczba wyświetleń: 863

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.