Aktualności

XXXIII sesja Sejmiku

2009.07.28 00:00 , aktualizacja: 2012.05.23 12:38

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 27 lipca br., przyjął m.in. listę beneficjentów Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza.
 

Po raz kolejny wsparcie finansowe inwestycji drogowych oraz modernizacyjnych w placówkach oświatowych otrzymają najbiedniejsze gminy i powiaty regionu. W tym roku przeznaczono na ten cel w sumie 85 mln zł. Radni zdecydowali również o przeznaczeniu prawie 1,5 mln zł na przebudowę drogi powiatowej Dąbrowy – Antonia – Warmiak – Łączki – Pisz. Dotacja wesprze gminę Łyse, której budżet został znacznie zmniejszony w wyniku pożaru Zakładów Przetwórstwa Mięsnego JBB - największego pracodawcy oraz płatnika podatku dochodowego na tym terenie. Kierując się zasadą solidaryzmu społecznego, postanowiono zmniejszyć każdej z gmin-beneficjentów dotację celową o 7 tys. zł. Jak podkreślił marszałek Adam Struzik ten gest jest dowodem na to, że samorząd województwa nie zapomina o tych, którym dzieje się krzywda.

Radni wysłuchali także informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku. Plan dochodów – jak powiedział skarbnik województwa Marek Miesztalski - wykonano w 34,6 procentach. Główną tego przyczyną jest zmniejszenie się wpływów z podatku od osób prawnych, spowodowane kryzysem finansowym.

Sejmik zgodził się również na rozpoczęcie procesu likwidacji sześciu mazowieckich szpitali, które przekształcone zostaną w spółki prawa handlowego.

Zdecydowano także o połączeniu Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie z Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnym i Medycyny Pracy „ATTIS”. Pozwoli to przede wszystkim na efektywne wykorzystanie sprzętu, rozszerzenie zakresu usług oraz zmniejszenie kosztów. Opieka onkologiczna prowadzona będzie w dotychczasowym budynku.

Dokonano również zmian w statucie Muzeum Niepodległości w Warszawie, które w związku z likwidacją Instytutu Kresowego przez m. st. Warszawę, utworzy oddział specjalizujący się w badaniach nad kulturą kresów oraz przejmie unikatowe zbiory instytutu. Muzeum już od 20 lat zajmuję się tą tematyką. Wprowadzono także zmiany do statutu Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu, w struktury którego włączono, przejęte w 2008 roku przez samorząd województwa mazowieckiego, Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu.

Do grona radnych województwa mazowieckiego dołączyła Cecylia Domżała, która objęła mandat po Krzysztofie Borkowskim, zasiadającym obecnie w ławach Sejmu RP. Przyjęto również rezygnację z mandatu radnego Ryszarda Chojnackiego. Przewodniczący sejmiku Robert Soszyński podziękował radnemu za współpracę.

Liczba wyświetleń: 1850

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.