Aktualności

Wrześniowe posiedzenie Sejmiku

2009.09.08 00:00 , aktualizacja: 2012.05.21 15:02

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 7 września br., przyjął m.in. „Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych…”, programy ochrony środowiska przed hałasem dla terenów położonych wzdłuż siedmiu dróg na terenie województwa, jak również wysłuchał sprawozdania z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za pierwsze półrocze 2009 roku.
 

Na początku posiedzenia ślubowanie złożyła nowa radna – Agnieszka Górska – która objęła mandat w wyniku rezygnacji Ryszarda Chojnackiego.

W dalszej części obrad radni przyjęli Wojewódzki Program Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Realizacji Zadań na Rzecz Zatrudniania Osób Niepełnosprawnych na lata 2009-2013 w województwie mazowieckim. Następnie przyjęto programy ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, położonych wzdłuż dróg krajowych o numerach: 79, 61, 60, 17, 8, 7, 2. W programach określono naruszenia standardów jakości hałasu i ich zakres, źródła pochodzenia oraz wyznaczono kierunki działań niezbędnych do przywrócenia poziomów dopuszczalnych hałasu, termin realizacji programu, koszty oraz źródła finansowania.

Wicemarszałek Stefan Kotlewski zaprezentował sprawozdanie z działalności MJWPU. Podkreślił, że w ramach ZPORR województwo mazowieckie wykonało 101,6 proc. planu. Dodał też, że w nowym okresie finansowania napływa bardzo dużo dobrych wniosków, dlatego w celu udoskonalenia pracy jednostki i terminowego wykonywania zadań konieczne będzie wprowadzenie usprawnień w ich naborze.

Na wnioski wójtów gmin Bulkowo, Lutocin, Pniewy i burmistrza Pilawy - beneficjentów Samorządowego Programu Wsparcia Rozwoju Mazowsza 2008, radni zgodzili się na dokonanie zmian w przyznanych dotacjach na inwestycje realizowane przez te jednostki, umieszczonych w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2008 roku.
Zmian dokonano również w programie „Moje Boisko – Orlik 2012” ze względu na trzy rezygnacje z dotacji oraz sześć zmian lokalizacji. Przyjęto ponadto projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Głowaczów na budowę kanalizacji deszczowej, która umożliwi odprowadzenie wód opadowych z drogi wojewódzkiej nr 730.

Radni przegłosowali również projekty uchwał w sprawach: zmian budżetu województwa na 2009 rok, wyrażenia zgody na objęcie przez województwo 50.000 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki WKD, wyznaczenia aglomeracji Nasielsk, Strzegowo i Kosów Lacki, określenia kryteriów ustalania podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych województwa mazowieckiego na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz innych fakultatywnych zadań, jak również zmian statutów mazowieckich jednostek służby zdrowia.

Liczba wyświetleń: 1029

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.