Aktualności

Najlepsze praktyki w rozwoju obszarów wiejskich

2009.09.15 00:00 , aktualizacja: 2012.05.21 09:00

Autor: Departament Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

W dniach 9 – 13 września 2009 r. przedstawiciele Lokalnych Grup Działania z terenu Mazowsza wzięli udział w wizycie studyjnej w Hiszpanii. W delegacji uczestniczył Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz.
 

Wizyta miała na celu ukazanie „najlepszych praktyk” realizowanych w ramach funduszy UE oraz ich wpływu na rozwój obszarów wiejskich. Hiszpania obok Irlandii uważana jest za modelowy przykład wdrażania Programu LEADER. Uczestnicy mogli na miejscu zapoznać się z ciekawymi inicjatywami, aktywizującymi społeczności wiejskie, m.in. z projektami turystycznymi oraz warsztatami zatrudnienia dla kobiet, przeprowadzonymi przez Lokalne Grupy Działania (LAG’s) – ARACOVE oraz AIDESCOM z Regionu Madryt oraz Castilla y Leon.

W trakcie wizyty studyjnej odbyło się szereg spotkań z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa Hiszpanii, Ambasady Polskiej, Hiszpańskiej Sieci Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dyrekcji Generalnej Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz władzami lokalnymi.

Ważnym wydarzeniem było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Hiszpańską Siecią Rozwoju Obszarów Wiejskich „REDER” i Związkiem Stowarzyszeń „Mazowiecki LEADER”, skupiającym Lokalne Grupy Działania z terenu województwa mazowieckiego.

Organizacja wymiany doświadczeń oraz promocja „najlepszych praktyk” należy do zadań obligatoryjnych Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, zawartych w Planie Działania KSOW w Województwie Mazowieckim na lata 2008 – 2009. Większość kosztów związanych z wizytą została pokryta ze środków pochodzących z Pomocy Technicznej PROW 2007-13, Schemat III – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich.

Liczba wyświetleń: 901

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.