Aktualności

Mazowsze pięknieje dzięki RPO WM

2009.12.08 00:00 , aktualizacja: 2012.05.08 11:32

Autor: Magdalena Lewandowska, Monika Guzowska, Wydział Komunikacji Zewnętrznej, Wprowadzenie: Monika Guzowska

W dniach 7-8 grudnia br. odbyła się konferencja panelowa pn. „Mazowsze pięknieje”, poświęcona Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) oraz jego roli w realizowaniu polityki rozwoju Mazowsza.
 


Organizatorzy przygotowali aż pięć paneli dyskusyjnych, na których szczegółowo omówiono doświadczenia i wyzwania towarzyszące tworzeniu i wdrażaniu Programu na Mazowszu. Rozmawiano także o zadaniach, jakie są i jakie powinny być realizowane w jego ramach.

Konferencja była również okazją do przedstawienia konkretnych projektów, które udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu z Programu. Do grudnia br. mazowieccy beneficjenci złożyli ponad 3,6 tys. wniosków na łączną kwotę blisko 15 mld zł. Udało się już zatwierdzić 884 projekty, z których 190 ma podpisane umowy.

Oprócz projektów, które wyłonione zostały w ramach konkursów ogłaszanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, istnieje grupa projektów kluczowych, o znaczeniu strategicznym dla województwa mazowieckiego. Ich wyboru dokonuje Zarząd Województwa Mazowieckiego. Projekty tworzą tzw. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych. Na liście znajdują się obecnie 62 projekty na sumę ok. 6,5 mld zł (środki z EFRR ok. 3,5 mld zł). Są to przedsięwzięcia o znaczeniu ponadlokalnym, istotne z punktu widzenia rozwoju całego województwa.

W pierwszym dniu spotkania odbyły się 3 panele. Wśród prelegentów znalazła się m.in. prof. Małgorzata Ewa Sulmicka z Katedry Ekonomii Rozwoju i Polityki Ekonomicznej SGH, która przedstawiła stanowiska nowej Komisji Europejskiej i regionów w kontekście postlizbońskiej polityki rozwoju Unii Europejskiej. Prof. Jerzy Regulski – prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i współtwórca reformy administracyjnej kraju przypomniał, że zamysłem twórców reformy było stworzenie samorządowych jednostek zdolnych do prowadzenia polityki regionalnej. Prof. Tadeusz Markowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego przedstawił koncepcje rozwoju metropolii, jakie prezentowane były na forum unijnym i odniósł je do polskich realiów. Jego zdaniem lansowany podczas ostatnich dyskusji na unijnym forum model rozwoju metropolii nie uwzględnia polskich uwarunkowań. Przypomniał, że 3/5 mieszkańców Mazowsza, czyli ok. 3 mln ludzi mieszka w metropolii warszawskiej. Piotr Żuber - dyrektor Departamentu Koordynacji i Polityki Strukturalnej w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego mówił o kształtowaniu przyszłej polityki regionalnej w świetle doświadczeń obecnego okresu programowania. Stwierdził, że Mazowsze znajduje się w przełomowym momencie - powinniśmy uwierzyć, że nasza rola nie polega już na byciu petentem, który przysłuchuje się jedynie dyskusji, ale powinniśmy poczuć się jej pełnoprawnymi uczestnikami i brać czynny udział w pracach centrum dowodzenia. Wystąpienie Grzegorza Kostrzewy-Zorbasa przewodniczącego Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Mazowieckiego nosiło tytuł „RPO WM na konferencji Prezydencji Szwedzkiej. Rosnąc razem dla zrównoważonej Europy”.

Obrady pierwszego panelu podsumował prof. Zbigniew Strzelecki, dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego. Stwierdził, że Polska, jako jeden z większych krajów unijnych, powinna wnioskami z podobnych konferencji „zasilać myślenie” Unii Europejskiej, ponieważ wpływ na przyszłe rozwiązania będą mieli tylko ci, którzy przedstawią swoje racje. Jego zdaniem kierunek rozwoju, warunkowany priorytetami strategii lizbońskiej jest nieodwracalny. Racjonalne zarządzanie rozwojem regionalnym, którego instrumentem operacyjnym są programy regionalne wymaga dobrego planowania przestrzennego i społeczno-gospodarczego.

W drugim panelu zaprezentowali się beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego. Maria Samsel, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej przedstawiła koncepcję zagospodarowania Fortów Bema w Ostrołęce, natomiast Jan Rzeszotarski, dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu przedstawił wyniki ostatnich inwestycji w skansenie. Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Wiesław Raboszuk przedstawił aktualną ocenę realizacji RPO WM i odpowiadał na pytania w dyskusji, jaka wywiązała się po prezentacjach.

Podczas trzeciego panelu prof. Zbigniew Strzelecki podsumował dziesięciolecie istnienia Biura. Przedstawił dotychczasowe osiągnięcia i plany na przyszłość. Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, podkreślił ogromną rolę Biura w kształtowaniu polityki rozwoju województwa mazowieckiego. Podziękował również za zaangażowanie w projekt ustawy metropolitalnej. Na ręce profesora Strzeleckiego przekazał także dyplom uznania za dotychczasowe osiągnięcia. W panelu udział wzięli także: Olgierd Dziekoński podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Waldemar Roszkiewicz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Piotr Szprendałowicz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego.

Liczba wyświetleń: 1310

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.