Aktualności

Światło Betlejemskie w Sejmiku

2009.12.22 00:00 , aktualizacja: 2012.04.27 15:39

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Łucja D. Cichocka

W poniedziałek, 21 grudnia br., posiedzeniu Sejmiku Województwa Mazowieckiego przyświecało - jak co roku - Światło Betlejemskie, które na ręce przewodniczącego Roberta Soszyńskiego i marszałka Adama Struzika przekazali, z życzeniami nadziei i owocnych obrad do końca kadencji oraz spokojnych, zdrowych i wesołych świąt - mazowieccy harcerze.
 

Po uroczystym przekazaniu Światła Betlejemskiego radni rozpoczęli trzecie czytanie projektu budżetu województwa na 2010 rok. Komisje sejmikowe wydały pozytywne opinie na temat projektu przyszłorocznego budżetu. Zgłoszono jednak kilka poprawek. Część z nich została uwzględniona w autopoprawkach zarządu. Po głosowaniu nad poprawkami, sejmik przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. Dochody wyniosą 2,86 mld zł, natomiast wydatki 3,22 mld zł. Największą pozycją w wydatkach będzie tzw. janosikowe, które wyniesie 940 mln zł. W celu realizacji inwestycji zaplanowanych w WPI, radni zgodzili się na zaciągniecie przez województwo mazowieckie, na atrakcyjnych warunkach, kredytu długoterminowego z Europejskiego Banku Inwestycyjnego w wysokości 360 mln zł.

W dalszej części obrad przyjęto programy ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy ozonu oraz benzo(α)piranu. Głównym źródłem benzo(α)piranu jest niepełne spalanie paliw stałych (węgla i drewna) oraz przetwórstwo mięsa na skalę komercyjną, pożary lasów i łąk, „dzikie” spalanie opon, śmieci na otwartym powietrzu czy też spaliny. Obowiązek sporządzenia tych programów wynika z Prawa ochrony środowiska.

Ponadto sejmik zmienił uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych gminom na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Powodem zmian są rezygnacje gmin z dotacji lub zmniejszenie ich wielkości i przeznaczenie na zakup innego asortymentu, niezbędnego w pracy strażaków.

Dokonano również zmian statutów i ograniczenia działalności niektórych mazowieckich jednostek służby zdrowia. Wybrano przedstawicieli sejmiku w Radzie Społecznej Doradztwa Rolniczego, którymi zostali radni Elżbieta Lanc i Henryk Antczak. W związku z przejęciem od administracji rządowej zadania dotyczącego przeciwdziałania narkomanii, nadano nowy statut Mazowieckiemu Centrum Polityki Społecznej. Zwiększono skład reprezentantów Samorządu Województwa Mazowieckiego w Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Radni wyrazili także zgodę na dofinansowanie, ze środków PFRON, przebudowy i rozbudowy budynku szkoły w Mariówce na ośrodek Dzieła Pomocy Chorym „Promień”.

Liczba wyświetleń: 990

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.