Aktualności

Usprawnienie neuronawigacji w szpitalu bródnowskim

2010.02.10 00:00 , aktualizacja: 2012.04.27 11:48

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Prawie 9,1 mln zł wesprze przebudowę dróg, zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz zakup oprogramowania niezbędnego do przeprowadzenia operacji na układzie nerwowym. Umowy na dofinansowanie projektów podpisali 8 lutego br. przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, władz powiatu pułtuskiego, gmin Wiązowna i Grudusk oraz dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie.
 

Jak podkreślił wicemarszałek Stefan Kotlewski, podpisano kilka kolejnych ważnych umów, a wśród nich projekt szpitala Bródnowskiego, którego kwota może nie jest duża, ale za to ma ogromne znaczenie dla mieszkańców Mazowsza.
Wicemarszałek Ludwik Rakowski przypomniał, że umowy te to kolejny krok w wydatkowaniu unijnych pieniędzy, dzięki którym rozpoczną się prace nad projektami ważnymi z punktu widzenia zarówno infrastruktury, jak i ochrony środowiska.

Jeden z projektów to Modernizacja systemu neuronawigacji poprzez uzupełniający zakup oprogramowania do operacji prowadzonych obrazem – Wojewódzki Szpital Bródnowski, której całkowity koszt to 700 000,00 zł, a dofinansowanie wyniesie niemal 600 000 zł. Projekt dotyczy zakupu oprogramowania uzupełniającego do posiadanego systemu neuronawigacji. Jest to niezwykle ważne przy operacjach na układzie nerwowym, kierowanych obrazem. Zostanie również uzupełnione oprogramowanie niezbędne m.in. do planowania przebiegu operacji neurochirurgicznej na platformie neuronawigacji, śródoperacyjnego obrazowania patologii układu nerwowego i naprowadzania obrazem mikroskopu operacyjnego na cel, prowadzenia operacji kręgosłupowych bez stosowania – jak dotychczas – długotrwałego promieniowania rentgenowskiego. Ze względu na ogromne znaczenie dla mieszkańców całego województwa projekt ten trafił na listę projektów kluczowych RPO WM 2007-2013(czyli takich, które nie biorą udziału w procedurze konkursowej).

Gmina Wiązowna otrzyma dofinansowanie w kwocie ponad 2 200 000 zł na projekt Zminimalizowanie zagrożeń ekologicznych, chemicznych i katastrof drogowych w Otulinie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, w rejonie D.K. nr 2 i 17 poprzez zakup nowoczesnych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP z terenu Gminy Wiązowna. Całkowity koszt projektu to 2 600 000,00 zł. Jego głównym celem jest skuteczne zapobieganie potencjalnym zagrożeniom, takim jak: pożary, katastrofy ekologiczne itp. oraz ograniczanie ich skutków. Aby usprawnić akcje ratownicze, zakupione zostaną trzy wozy strażackie dla każdej z trzech jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie Gminy Wiązowna: OSP Wiązowna, OSP Malcanów oraz OSP Glinianka. Wszystkie samochody zostaną wyposażone w taki sam, najnowszy, aktualnie dostępny sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Projekt obejmuje także szkolenie w zakresie obsługi, eksploatacji i prawidłowej konserwacji sprzętu. Zakup planowany jest na III kwartał 2010 r.

Beneficjentem dofinansowania w wysokości prawie 4 500 000 zł jest także Powiat Pułtuski i projekt Poprawa dostępności do terenów rekreacyjnych nad Narwią w Powiecie Pułtuskim, którego całkowity koszt to prawie 7 000 000 zł. W ramach projektu przebudowane zostaną trzy odcinki dróg powiatowych o łącznej długości 11 389,17 m, łączących tereny rekreacyjne nad rzeką Narwią z drogą krajową i drogami wojewódzkimi: droga 3401W Kacice – Pokrzywnica – Smogorzewo – Krzyczki Pieniążki – Krzyczki Szumne, na odcinku Pokrzywnica od km 6+708,00 do km 7+516,71 o długości 808,71 m, droga 3408W Golądkowo – Łubienica, na odcinku Niestępowo – Łubienica, od km 3+567,00 do km 7+370,00 o długości 3,803 km oraz droga 3433W Gostkowo – Obryte – Gładczyn – Zatory – Popowo Kościelne, na odcinku Zatory – granica powiatu od km 19+694,00 do km 24+203,00 o długości 4509 m.
Pierwsze dwa odcinki dróg mogą spełniać funkcję alternatywnej obwodnicy Pułtuska, łącząc drogę krajową K61 Warszawa – Augustów z drogą wojewódzką W 571. Inwestycja obejmie m.in.: korektę geometrii trasy, przebudowę nawierzchni jezdni, regulację poboczy, odnowę odwodnienia pasa drogowego oraz budowę chodników, zatok autobusowych i przejść dla pieszych.

Na projekt Przebudowa dróg gminnych Nieborzyn – Stryjewo Wielkie – Leśniewo Dolne/Stawy, którego wartość wynosi prawie 2 200 000 zł, dofinansowanie w wysokości ponad 1 800 000 otrzyma Gmina Grudusk. Projekt obejmuje przebudowę dwóch dróg gminnych: Nieborzyn – Stryjewo na odcinku o długości 1,4 km oraz Stryjewo – Leśniewo Dolne/Stawy na odcinku o długości 2,238 km. Dodatkowo w miejscowości Nieborzyn wybudowany zostanie dwustronny chodnik o łącznej długości 350 m i powierzchni 525m². Projekt obejmuje także przebudowę oświetlenia ulic. Obecnie obie drogi są w złym stanie technicznym. Dzięki realizacji projektu nie tylko poprawi się stan techniczny dróg, ale także zwiększy się atrakcyjność lokowania inwestycji na terenie gminy.

Projekty zostały wybrane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Ich łączna wartość to ponad 12,3 mln zł, z czego dofinansowanie unijne to blisko 9,1 mln zł.

Liczba wyświetleń: 774

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.