Aktualności

Park Zdrojowy w Konstancinie wypięknieje

2010.03.18 00:00 , aktualizacja: 2012.04.26 12:59

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Zespół..., Wprowadzenie: Iwona Dybowska

17 marca br. wicemarszałkowie Ludwik Rakowski i Stefan Kotlewski oraz przedstawiciele gminy Konstancin-Jeziorna podpisali umowę dotyczącą unijnego dofinansowania inwestycji w Parku Zdrojowym. Wartość projektu to blisko 20 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie prawie 10 mln zł. Dzięki unijnej pomocy Park Zdrojowy ponownie stanie się „zielonym salonem miasta”.
 

Wicemarszałek Stefan Kotlewski podkreślił, że projekt związany z jedynym na Mazowszu uzdrowiskiem jest nie tylko bardzo ciekawy, ale został również dobrze przygotowany. Projekt zakłada rewitalizację 12,5 ha terenów w centrum miasta. Wypięknieją Park Zdrojowy, pasaże uzdrowiskowe biegnące wzdłuż ul. Sienkiewicza i ul. Źródlanej oraz tereny łąkowe położone w dolinie rzeki Jeziorki na północ od Parku Zdrojowego.

Wicemarszałek Ludwik Rakowski dodał, że poprawa estetyki tych terenów to dobra informacja nie tylko dla mieszkańców Konstancina-Jeziorny, ale także dla turystów i kuracjuszy odwiedzających konstancińską tężnię, ujęcie solanki, sanatorium „Przy Źródle”, restaurację „Zdrojową” czy wieżę ciśnień.

Na obszarze Parku Zdrojowego i przyległych do niego terenów zostanie zainstalowane oświetlenie. Powstaną ścieżki piesze i rowerowa oraz alejki parkowe. Zmieni się również zieleń – posadzone zostaną drzewa, krzewy i dekoracyjne rabaty kwiatowe. Powstaną nowe trawniki, a w miejscu już istniejących zostanie dosiana trawa. Ponadto wybudowana zostanie instalacja wody letniej, która posłuży do nawadniania terenów Parku.

Projekt zakłada również renaturyzację rzeki Małej. Obejmować ona będzie m.in.: odtworzenie roślinności brzegowej, wzbogacenie i urozmaicenie istniejącej roślinności o drzewa i krzewy charakterystyczne dla tego typu terenów.
Dofinansowana zostanie także budowa nowego amfiteatru. Jest on zlokalizowany w centralnej części Parku Zdrojowego, około stu metrów od tężni. Bryła amfiteatru oparta jest na planie koła o średnicy 31,3 metra. Na widowni zaprojektowano 306 miejsc siedzących, rozlokowanych w 3 sektorach oraz 14 stanowisk dla osób na wózkach inwalidzkich.

Projekt pt. „Zagospodarowanie Parku Zdrojowego i terenów przyległych oraz pasaży uzdrowiskowych w Konstancinie-Jeziornie – część A, wraz z budową amfiteatru w Parku Zdrojowym” został wyłoniony do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Jest to już druga inwestycja związana z uzdrowiskowym charakterem Konstancina-Jeziorny, która otrzymała dofinansowanie unijne w ramach RPO WM. W lipcu 2009 r. podpisana została preumowa dotycząca projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury uzdrowiskowej Konstancina-Zdrój”. Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt ten znalazł się na liście tzw. projektów kluczowych RPO WM. W ramach projektu zaplanowano budowę pawilonu „Centrum Hydroterapii” oraz modernizację i nadbudowę budynku sanatorium „Przy Źródle”. Dobudowa pawilonu „Centrum Hydroterapii” będzie obejmowała budowę budynku, w którym znajdą się: baseny i jacuzzi solankowe, kriokomora, sauna sucha i mokra, bicze wodne, grota lodowa, sala gimnastyczna oraz gabinety fizykoterapii. Projekt budynku sanatorium „Przy Źródle” obejmuje modernizację bazy noclegowej, rehabilitacyjnej, leczniczej i rekreacyjnej. Wartość projektu to 47,5 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie 19 mln zł.

Liczba wyświetleń: 735

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.