Aktualności

IX Mazowieckie Forum Samorządowe

2010.05.27 14:30 , aktualizacja: 2012.04.25 15:29

Autor: Iwona Dybowska, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Rozpoczęło się IX Mazowieckie Forum Samorządowe. Dwudniowe obrady, które tym razem poświęcone są sposobom aktywizacji obszarów wiejskich i możliwościom rozwoju społeczności lokalnych, zainaugurowane zostały 27 maja br. w Sali Kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zgodnie z dziewięcioletnią tradycją Forum, jego gospodarzami są przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Wojewoda Mazowiecki oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego. Uczestnikami tegorocznej edycji Forum są przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych i samorządów lokalnych oraz parlamentarzyści.

 

Otwierając obrady, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik nawiązał do dramatycznej sytuacji setek mieszkańców Mazowsza, którym żywioł odebrał dorobek życia. Podziękował za dotychczasową determinację i pomoc udzieloną poszkodowanym, a także zaapelował o udział w dalszej solidarnej walce z usuwaniem skutków powodzi. Marszałek podkreślił, że obszary rolnicze w regionie są źródłem zróżnicowanego potencjału demograficzno – ekonomicznego, którego nie można lekceważyć, ale też one najbardziej ucierpiały podczas zmagań z żywiołem. Dlatego tak ważna okazuje się dyskusja na temat sposobów aktywizowania mazowieckiej wsi.

 

Marszałek zaznaczył, że stworzenie szans dla mieszkańców wsi w zakresie miejsc pracy i usług, przy jednoczesnym zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, to jedna z najpilniejszych potrzeb województwa. Dlatego samorząd województwa tak duży nacisk kładzie na rozwój i popularyzację inicjatyw poprawiających jakość życia i aktywizujących obszary wiejskie. W latach 2007-2010 w ramach RPO WM 2007-2013 działanie: „Infrastruktura drogowa” zatwierdzono do wypłaty wnioski o płatność na kwotę 224,7 mln zł z EFRR. W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” podczas pierwszego naboru złożono 215 wniosków o przyznanie pomocy na realizację projektów, na łączną kwotę 453,7 mln zł dofinansowania z UE, a w ramach pierwszego naboru działania „Odnowa i rozwój wsi” złożonych zostało 348 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 140,6 mln zł dofinansowania unijnego. Do 2009 roku realizowany był również Samorządowy Instrument Wsparcia Rozwoju Mazowsza, dzięki któremu w ciągu pięciu lat w każdym powiecie zrealizowanych zostało od 4 do 9 zadań współfinansowanych ze środków samorządu województwa.

 

Marszałek podkreślił, że niezwykle wysokie „janosikowe”, które w tym roku wynosi 940 mln zł, czyli ponad połowę budżetu województwa, zmusza samorząd do ograniczenia pomocy przeznaczonej na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego Mazowsza w realizacji ich zadań własnych. Taki stan rzeczy mobilizuje natomiast do podejmowania szeregu inicjatyw oddolnych, aktywizujących mieszkańców mazowieckich wsi do promocji naturalnych zasobów i doskonalenia lokalnego zarządzania.

 

W obradach uczestniczą m. in.: Przewodniczący Sejmiku Województwa Mazowieckiego Robert Soszyński, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Wicemarszałek Ludwik Rakowski oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki.

Liczba wyświetleń: 1211

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.