Aktualności

Nowy kształt budżetu województwa

2010.06.01 13:05 , aktualizacja: 2015.07.14 11:40

Autor: tekst: Justyna Michniewicz; video: Monika Guzowska, Wprowadzenie: Monika Guzowska

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 31 maja 2010 roku, przyjął zmiany budżetu na 2010 rok, spowodowane znacznym spadkiem dochodów województwa. Radni zgodzili się również na wykonanie analizy prywatyzacji Kolei Mazowieckich.

 

Drastyczny spadek dochodów z podatku od osób prawnych spowodował radykalne cięcia w budżecie województwa mazowieckiego na 2010 rok. Szacuje się, że dochody własne województwa nie przekroczą 1.130 mln zł. To jest blisko 400 mln zł mniej niż planowano, na podstawie wyliczeń Ministerstwa Finansów. W związku z tym „janosikowe” pochłonie 70 proc. dochodów własnych województwa. Jak pokreślił Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik do tej pory Mazowsze przekazało na rzecz innych regionów 4,5 mld zł. Obecny na obradach Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski zapewnił, że podejmie starania, aby doprowadzić do spotkania ministra finansów oraz ministra spraw wewnętrznych z marszałkiem i omówienia trudnej sytuacji finansowej Samorządu Województwa Mazowieckiego. Radni przyjęli zmiany w budżecie województwa na 2010 rok. Dochody zmniejszono o ponad 322 mln zł, a wydatki o przeszło 422 mln zł. Spadek dochodów spowodował zmniejszenie – zgodnie z ustawą o finansach publicznych – możliwości zaciągania kredytów. Dlatego konieczne było obniżenie o 100 mln zł kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Zarząd województwa zaproponował radnym rozważenie możliwości prywatyzacji spółki „Koleje Mazowieckie” oraz sprzedaży udziałów w spółce „Przewozy Regionalne”. Przyjęto dwa stanowiska, w których sejmik wyraził zgodę na przeprowadzenie analiz ewentualnej prywatyzacji i jej wpływu na jakość przewozów. – Ten projekt nie przesądza, czy Koleje Mazowieckie będą w pewnej części sprywatyzowane – podkreślił radny Grzegorz Kostrzewa-Zorbas. Analiza odpowie na wiele pytań o przyszłość kolei na Mazowszu, stawianych na sesji przez radnych, i pozwoli ustalić kierunek działań. W dalszej części obrad przyjęto sprawozdanie z działalności Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2009 roku. Radni wyrazili także zgodę na utworzenie Gimnazjum dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie. Zatwierdzono również plany finansowe Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz uchwalono zmiany w statutach wojewódzkich jednostek służby zdrowia. Radni uznali za bezzasadne wezwania do usunięcia naruszenia prawa i utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

 

 

Liczba wyświetleń: 1986

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.