Aktualności

V Kongres Gospodarki Elektronicznej

2010.06.01 08:50 , aktualizacja: 2012.04.25 15:21

Autor: Andrzej Natuniewicz, Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego, Wprowadzenie: Monika Guzowska

27 maja br. w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego w Warszawie odbyła się V edycja Kongresu Gospodarki Elektronicznej pn. „Gospodarka elektroniczna jako stymulator rozwoju po okresie dekoniunktury". Wśród prelegentów był m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Zorganizowany wspólnie przez Związek Banków Polskich, Forum Technologii Bankowych i Partnerów, Kongres zgromadził blisko 240 uczestników reprezentujących administrację państwową i samorządową, sektor biznesowy i finansowy oraz środowiska naukowe.

Obrady tegorocznej edycji Kongresu koncentrowały się na roli i znaczeniu gospodarki elektronicznej dla rozwoju Polski, problematyce efektywnego wykorzystania narzędzi teleinformatycznych przez administrację państwową, skutecznej informatyzacji administracji samorządowej, a także na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w gospodarce elektronicznej.

 

W tym roku wykład inauguracyjny wygłosił wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na prace legislacyjne oraz projekty prowadzone przez Ministerstwo Gospodarki na rzecz rozwoju gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego. Zaznaczył, że wprowadzanym w życie nowym technologiom towarzyszą niejednokrotnie strach i obawy, które należy przezwyciężać. Istotne jest także wprowadzanie i promowanie otwartych i ujednoliconych rozwiązań, zapewniających interoperacyjność i wysoki poziom bezpieczeństwa. Decyzją Kapituły Kongresu Gospodarki Elektronicznej wicepremier Waldemar Pawlak został uhonorowany tytułem Ambasadora Gospodarki Elektronicznej za aktywność w promowaniu, upowszechnianiu i edukacji w zakresie rozwoju gospodarki elektronicznej.

 

W trakcie sesji poświęconej problematyce informatyzacji administracji samorządowej głos zabrał Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, który przybliżył uczestnikom kongresu najważniejsze projekty samorządu Mazowsza służące m.in. budowie społeczeństwa informacyjnego, rozwojowi nowoczesnej, bezpiecznej i przyjaznej dla interesantów administracji publicznej oraz stworzeniu zestandaryzowanych baz wiedzy o zasobach i potencjale województwa. Marszałek podkreślił rolę tych przedsięwzięć w niwelowaniu dysproporcji rozwojowych województwa oraz zwiększaniu konkurencyjności regionu zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym, a także w przeciwdziałaniu wykluczeniu informacyjnemu, społecznemu i ekonomicznemu mieszkańców. Zaakcentował również innowacyjność wdrażanych i planowanych rozwiązań oraz skalę prowadzonych projektów.

 

Podczas dyskusji podsumowującej obrady zwracano uwagę na konieczność budowania gospodarki opartej na wiedzy, która spełniałaby oczekiwania młodzieży oraz pozwalała na wykorzystanie szans, jakie niesie potencjał młodego pokolenia. Wśród wniosków znalazło się także zintensyfikowanie prac mających na celu przeciwdziałaniu niekorzystnej tendencji obniżania się pozycji Polski w unijnych rankingach poziomu rozwoju e-administracji oraz powszechności dostępu do Internetu. Zaakcentowano także konieczność zreformowania i poszerzenia dostępu do publicznych rejestrów, ewidencji i baz danych. Szansą w tej dziedzinie może być zapowiedziane przez Ministerstwo Sprawiedliwości udostępnienie po wakacjach danych z Elektronicznej Księgi Wieczystej wszystkim notariuszom oraz około 300 komornikom. Ponadto trwają prace zmierzające do zapewnienia możliwości dostępu do tych danych wszystkim obywatelom naszego kraju.

Liczba wyświetleń: 694

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.