Aktualności

Nowe inwestycje w regionie siedleckim

2010.06.17 13:55 , aktualizacja: 2012.04.25 14:16

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Monika Guzowska

Utworzenie Parku Przemysłowego „Sokołów Podlaski”, budowa bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej w Sterdyni, budowa oczyszczalni ścieków w Żelkowie i sieci wodociągowej w gminie Skórzec to inwestycje, które otrzymają dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Łączna wartość projektów to około 50 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie blisko 40 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisali 17 czerwca br.marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Stefan Kotlewski i beneficjenci.

 

Projekt Park Przemysłowy „Sokołów Podlaski” zakłada wybudowanie powierzchni o charakterze magazynowo-produkcyjno-biurowym. Jego głównym założeniem jest przyciągnięcie małych i średnich firm z Mazowsza i centralnej Polski oraz zachęcenie ich do prowadzenia swojej działalności na terenie Sokołowa Podlaskiego, a także motywowanie młodych i wykształconych sokołowian do pozostania w mieście i realizacji swojej kariery zawodowej.

 

Koszt projektu to 27 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie niemal 23 mln zł. Pierwszym etapem realizacji projektu będzie zakup zabudowanej działki po dawnej cukrowni. Znajdujące się na jej terenie budynki o powierzchni większej niż 100 m² zostaną wyremontowane. Pozostałe obiekty zostaną wyburzone. Do działki doprowadzony będzie również gaz. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie instalacja elektryczna oraz instalacja sieciowa w budynku administracyjnym. Wybudowana będzie również sieć wodociągowa oraz wymienione zostaną instalacje CO, CW i kanalizacja. Istotnym elementem inwestycji jest remont dróg znajdujących się na terenie Parku oraz połączenie ich z drogą krajową nr 62 (ul. Węgrowska) i drogą powiatową nr 4228W (ul. Fabryczna).

 

Jak podkreślił marszałek Adam Struzik Park Przemysłowy to nowe miejsca pracy, zmniejszenie bezrobocia oraz szansa na zatrudnienie dla miejscowych inżynierów. Wicemarszałek Stefan Kotlewski przypomniał, że region siedlecki jest bardzo aktywny i skuteczny w pozyskiwaniu środków unijnych- wprzeliczeniu na jednego mieszkańca w regionie ostrołęcko-siedleckim pozyskano fundusze unijne na kwotę ponad 480 zł, co daje temu regionowi pierwsze miejsce.

 

Unijne dofinansowanie otrzyma również Zespół Szkół w Sterdyni. Jest to największa tego typu placówka w gminie, uczęszcza tam 400 uczniów. W jednym budynku mieszczą się: Gminne Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum. Obecnie szkoła posiada stołówkę, która jednocześnie pełni rolę świetlicy. Kuchnia natomiast znajduje się w piwnicach budynku.

 

Dzięki dofinansowaniu unijnemu przy sterdyńskiej Szkole Podstawowej dobudowany zostanie dwupiętrowy blok żywieniowy, którego budowa rozpocznie się jeszcze w tym roku. Na parterze budynku znajdą się m.in.: stołówka, nowocześnie wyposażona kuchnia z zapleczem, zmywalnia, obieralnia, magazyny, chłodnie, zaplecze socjalne dla personelu, a także pełny węzeł sanitarny. Na piętrze powstanie świetlica dla dzieci, pokój cichej nauki oraz łazienki. Władze gminy planują we własnym zakresie wyposażyć świetlicę w komputery z dostępem do Internetu, meble i pomoce dydaktyczne. Nowa inwestycja będzie zaspokajała potrzeby żywieniowe nie tylko uczniów Szkoły Podstawowej. Na zasadach cateringu posiłki będą dostarczane do wszystkich placówek oświatowych, znajdujących się na terenie gminy. Co ważne budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt pochłonie ponad 1,8 mln zł, z czego 1,5 mln będzie pochodziło ze środków unijnych.

 

Beneficjentem unijnego dofinansowania jest również Gmina Skórzec. Realizacja projektu Poprawa stanu środowiska naturalnego i wzrost atrakcyjności gminy Skórzec poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków kosztować będzie ponad 20 mln zł, z czego prawie 14,5 mln pochodzić będzie z UE.

 Do 2011 roku powstanie tam nowa sieć wodno-kanalizacyjna oraz nowa oczyszczalnia ścieków w Żelkowie. Rozbudowana zostanie również oczyszczalnia ścieków w Skórcu. Ta realizowana od 2007 r. inwestycja sprawi, że po jej zakończeniu ponad 2100 mieszkańców uzyska dostęp do infrastruktury wodno-ściekowej. To bardzo ważne, gdyż przed jej rozpoczęciem w liczącej 7400 mieszkańców gminie tylko około 560 osób korzystało z takiej infrastruktury.

 

W ramach inwestycji wybudowane zostaną m.in. studnie i rurociągi. Powstanie sieć wodociągowo-kanalizacyjna w miejscowościach: Czerniejew, Ozorów, Gołąbek, Nowaki, Żelków, Skórzec. Dzięki temu zlikwidowanych zostanie 500 szamb indywidualnych, których nieszczelność często wpływa na wzrost zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych.

 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skórcu wpłynie na wzrost jej przepustowości do 400 m³/dobę. Zmodernizowana i rozbudowana zostanie stacja zlewcza. Rozbudowane będą również węzły: biologiczny, mechaniczny i gospodarki osadami.

 

W Żelkowie natomiast powstanie nowa kontenerowa oczyszczalnia ścieków o przepustowości 150 m³/doba. Oczyszczalnia składać się będzie z osadnika wstępnego trzykomorowego oraz zanurzonego złoża biologicznego (usuwanie azotu i fosforu). W celu dalszej przeróbki odwodniony osad będzie transportowany do oczyszczalni w Skórcu.

 

Po zakończeniu inwestycji gospodarka ściekowa w gminie Skórzec będzie realizowana przez sieć kanalizacyjną doprowadzającą ścieki do głównej oczyszczalni ścieków w Skórcu oraz oczyszczalni kontenerowej w Żelkowie. Oczyszczone ścieki będą odprowadzane do rowu Skórczyk, a nim do rzeki Kostrzyń.

Liczba wyświetleń: 697

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.