Aktualności

Nowoczesny system informatyczny w Akademii Podlaskiej

2010.06.18 15:45 , aktualizacja: 2012.04.25 13:38

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Jakub Wojna

Nowe standardy informatyczne czekają Akademię Podlaską, a także całe Siedlce. Dzięki 10,2 mln zł wsparcia unijnego możliwe będzie m.in. wprowadzenie tańszej telefonii internetowej w instytucjach w całym mieście. Łączna wartość projektu wynosi ponad 12,2 mln zł. Umowę w tej sprawie podpisali 17 czerwca br. przedstawiciele Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz rektor Akademii Podlaskiej.

 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik pogratulował władzom uczelni skutecznego pozyskiwania środków unijnych. Zaznaczył, że Pałac Ogińskich został zmodernizowany również dzięki wsparciu funduszy unijnych, z pierwszej agendy. Marszałek podkreślił, że inwestycje w ośrodki akademickie są bardzo istotne, ponieważ napędzają rozwój całego regionu.

 

Projekt siedleckiej uczelni Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Akademii Podlaskiej został wybrany do dofinansowania ze środków unijnych decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego. Po ukończeniu inwestycji istniejąca infrastruktura informatyczna Akademii Podlaskiej ulegnie znacznym przeobrażeniom, a przede wszystkim rozbudowie. Będzie to szansa na rozwój m.in. telefonii internetowej VoiP.

 

Dla uczniów projekt oznacza możliwość korzystania z tzw. e-learningu – edukacji wspartej technikami komputerowymi i Internetem. Ponadto, z wybudowanej w ramach projektu sieci szkieletowej MAN (tzw. sieć miejska, której zasięg obejmuje aglomerację lub miasto) będą mogły nieodpłatnie korzystać różne podmioty publiczne, w tym: Urząd Miasta Siedlce, szkoły, urzędy. Obecnie wszystkie instytucje publiczne korzystają z komercyjnych usług telekomunikacyjnych oferowanych przez dostępnych operatorów. Dzięki budowie sieci szkieletowej urzędy i instytucje publiczne będą mogły skorzystać z możliwości zastosowania telefonii internetowej, a co za tym idzie znacznie obniżyć koszty realizowanych połączeń telefonicznych.

 

W ramach projektu wykonanych zostanie szereg powiązanych ze sobą inwestycji. Jako pierwsze zostaną zrealizowane dwa kluczowe zadania: budowa szkieletowej sieci światłowodowej MAN, czyli tzw. sieci miejskiej oraz zakup sprzętu, który pozwoli na uruchomienie podstawowego Centrum Przetwarzania Danych. Od ich powstania uzależnione bowiem będzie funkcjonowanie pozostałych elementów projektu. Centrum stanowić będzie platformę systemową, na podstawie której uruchomione zostaną usługi niezbędne dla funkcjonowania m.in. telefonii internetowej VoIP czy projektu EDUROAM (educational roaming), dzięki któremu pracownicy i studenci instytucji korzystających z tego projektu mogą uzyskać dostęp do Internetu na terenie wszystkich instytucji stowarzyszonych w EDUROAM (zarówno w Polsce, jak i za granicą).

 

Realizacja projektu to również duże ułatwienia dla studentów. Na Wydziale Przyrodniczym i w Domach Studenta nr 1, 2, 3 powstanie sieć lokalna LAN (tzw. sieć wewnętrzna, której zasięg ogranicza się do jednego budynku (biura) lub kilku pobliskich budynków – np. bloków na osiedlu). Ponadto zgodnie z założeniami projektu EDUROAM wybudowany zostanie bezprzewodowy system dostępu do sieci. Ostatnim elementem projektu będzie przeniesienie systemów informatycznych uczelni, pracujących w oparciu o tradycyjną infrastrukturę serwerową, na platformę wirtualną tzw. wirtualizacja systemów. Na platformę przeniesione zostaną systemy: USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów – obsługa procesu dydaktycznego), HMS (obsługa czynności administracyjnych), IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów), USOSweb (wersja internetowa systemu USOS dostępna dla studentów i kadry dydaktycznej), serwery usług internetowych typu poczta, www, DNS itp.

 

Inwestycja pt. Modernizacja i rozbudowa systemu informatycznego Akademii Podlaskiej została wyłoniona do dofinansowania w ramach Priorytetu III Działanie 2.1 Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu RPO WM 2007-2013 w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Całkowita wartość projektu wynosi 12 228 437,17 zł, z czego kwota dofinansowania to 10 225 967,47  zł.

Liczba wyświetleń: 751

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.