Aktualności

Lipcowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2010.07.06 15:00 , aktualizacja: 2012.04.25 09:12

Autor: Justyna Michniewicz, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

W wyborach samorządowych, planowanych na jesień tego roku, mieszkańcy okręgu okołowarszawskiego reprezentowani będą przez 10 radnych województwa, o jednego więcej niż dotychczas – tak zdecydował Sejmik Województwa Mazowieckiego na posiedzeniu 5 lipca 2010 roku.

 

Zgodnie z „jednolitą normą przedstawicielstwa” (obliczaną na podstawie podziału liczby mieszkańców województwa przez liczbę radnych) w 2010 roku konieczne było wprowadzenie zmiany do uchwały z 2002 roku, która określała podział mandatów w okręgach wyborczych województwa mazowieckiego. Ponieważ w okręgu nr 3, obejmującym dzielnice Warszawy: Białołękę, Rembertów, Targówek, Wawer, Wesołą, Pragę Płn. i Pragę Płd., liczba radnych jest zbyt wysoka w stosunku do obecnej liczby ludności, okręg utracił jeden mandat, czyli jego mieszkańcy wybiorą 5 przedstawicieli do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Inaczej sytuacja wygląda w okręgu okołowarszawskim, obejmującym  powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski–zachodni, wołomiński. Tam liczba mandatów powinna zostać zwiększona o jeden. W sumie mieszkańcy tego okręgu reprezentowani będą przez 10 radnych.

 

Posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego rozpoczęto od przyjęcia rezygnacji Stefana Kotlewskiego z funkcji wicemarszałka i wyboru nowego, którym został Marcin Kierwiński.

 

W dalszej części obrad radni przyjęli projekty uchwał w sprawie zmian budżetu województwa na 2010 rok oraz zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu województwa za I półrocze, jak również dochodów własnych jednostek budżetowych województwa. Zatwierdzono sprawozdania: finansowe i z działalności Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego za 2009 rok i przyjęto program działalności ośrodka na 2010 rok oraz jego regulamin organizacyjny.

 

Zmieniono nazwę operetki mazowieckiej im. Jana Kiepury na teatr muzyczny, w związku z rozszerzeniem repertuaru, oraz nadano nowy statut Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Natomiast w Gołotczyźnie w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii powstanie gimnazjum specjalne, a młodzież uczęszczająca do ostrołęckich szkół będzie miała możliwość zamieszkania od września w Bursie Regionalnej.

 

Sejmik wyraził ponadto zgodę na zawarcie porozumienia o współpracy międzyregionalnej z Komitetem Wykonawczym Obwodu Mińskiego. Przyjęto również zmiany statutów i ograniczenia działalności mazowieckich jednostek służby zdrowia oraz zatwierdzono składy rad społecznych. Radni wyrazili również zgodę na udostępnienie przez Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza oddziału klinicznego Akademii Medycznej do celów badawczych i dydaktycznych.

Liczba wyświetleń: 2213

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.