Aktualności

Ponad 112 mln zł z Unii na obwodnicę Ciechanowa i Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

2010.11.12 12:45 , aktualizacja: 2012.04.23 10:04

Autor: Biuro Prasowe UMWM i MJWPU, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

arch. UMWM

Budowa obwodnicy Ciechanowa oraz stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze to dwa projekty z regionu ciechanowskiego, które decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymają unijne dofinansowanie.

 

Całkowita wartość projektów to 211,2 mln zł, z czego dofinansowanie unijne wyniesie ponad 112,3 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisali 12 listopada br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, wicemarszałek Marcin Kierwiński, Prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński oraz dyrektor Muzeum Romantyzmu Roman Kochanowicz. 

 

Obwodnica Ciechanowa

 

W ramach projektu do 2014 w Ciechanowie zbudowana zostanie ponad 13-kilometrowa pętla łącząca drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych (ul. Leśna, ul. Kargoszyńska, ul. Kwiatowa, ul. Niechodzka, ul. Mazowiecka, ul. Śmiecińska oraz ul. Siewna). Realizacja tej inwestycji nie tylko odciąży zakorkowane centrum, ale przede wszystkim pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy na obrzeża miasta.

W związku z dużym natężeniem ruchu samochodowego na terenie dzielnicy przemysłowej Ciechanowa powstanie blisko 5-kilometrowy odcinek drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu. Pozostały odcinek pętli stanowić będzie droga jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu. W ciągu pętli wybudowane zostaną także dwa mosty na rzece Łydyni.

 

Wzdłuż pętli przebudowane zostaną skrzyżowania oraz sieci: cieplna, gazowa, wodno-kanalizacyjna, energetyczna i telekomunikacyjna. Oprócz tego powstaną odwodnienia, oświetlenie ulic, chodniki i ścieżki rowerowe oraz przystanki autobusowe. Ponadto na wszystkich skrzyżowaniach pętli z drogami krajowymi i wojewódzkimi oraz na skrzyżowaniach, na których natężenie ruchu jest bardzo duże wybudowane będą ronda. Aby zmniejszyć poziom hałasu wzdłuż dróg przebiegających przez osiedla mieszkaniowe zainstalowane zostaną ekrany akustyczne. Natomiast wokół rond i na 40-metrowych odcinkach drogi przy skrzyżowaniach zastosowana będzie technologia cichego asfaltu.

Projekt realizowany jest dwuetapowo. W tym roku zakończył się pierwszym etap tej inwestycji, czyli przebudowa ul. Armii Krajowej. W ramach przeprowadzonych prac powstał ponad 1,5-kilometrowy odcinek drogi dwujezdniowej z dwoma pasami ruchu. Przebudowanych zostało sześć skrzyżowań. Pojawiło się nowe oświetlenie, dwustronne chodniki i ścieżki rowerowe. Wybudowano także ekrany akustyczne. Ponadto przebudowana zostały sieć gazociągowa, wodociągowa oraz linie elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sygnalizacja świetlna oraz system monitoringu ulicznego.

 

Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa

Tytuł projektu: Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych
Całkowita wartość projektu: 195 815 420,62 zł
Kwota dofinansowania: 102 000 000 zł
Beneficjent: Gmina Miejska Ciechanów


Muzeum w Opinogórze odzyska dawny blask

 

Dzięki środkom unijnym zabytkowy park w zespole pałacowo-parkowym Muzeum w Opinogórze odzyska dawny blask. Powstanie nowy Zespół Gospodarczo-Folwarczny z Wozownią i Ptaszarnią – „Folwark”. W ramach rewaloryzacji parku zaplanowano poszerzenie i budowę zgodnych z pierwotnym założeniem dróg z kostki granitowej oraz wybudowanie trzech przepustów w miejscach krzyżowania się dróg ze ścieżkami. W planach jest też przeniesienie elementów małej architektury (Krzyża Bolesława, kamiennych stołów, waz, marmurowych rzeźb, fotelika Cieszkowskiego, marmurowej ławki Amelii) w wydzielone miejsca, zapewniające ich lepszą ekspozycję. Prace obejmą także park. Przeprowadzona zostanie selekcja drzewostanu, oczyszczenie terenu z samosiewów, zabiegi pielęgnacyjne i sanitarne. Przybędzie także nowej zieleni – krzewów i roślin pachnących. Elementy małej architektury powrócą także na dawne miejsca. Tak stanie się np. z Fontanną z tarasu przed Zameczkiem. W parku pojawią się także ławki i nowe lampy. W ramach wykonawstwa Folwarku wykonane zostaną przyłącza i instalacje: kanalizacyjna, wodna oraz elektryczna dla całego obiektu. Wybudowany zostanie również garaż z pomieszczeniami do przechowywania wozów do przejażdżek oraz pojazdów służących utrzymaniu terenu Muzeum. W nowym budynku wozowni powstanie część ekspozycyjna o powierzchni ponad 177 m2. Na parterze znajdą się dwie sale ekspozycyjne, w których prezentowane będą wozy epoki romantyzmu, na poddaszu ulokowane będą pomieszczenia socjalne. Na parterze znajdą się także boksy dla czterech koni, stanowiska postojowe dla wozów oraz magazyn pasz. W budynku dydaktyczno – usługowym znajdzie się m.in. sala dydaktyczna przeznaczona do prowadzenia lekcji muzealnych. Dodatkowo powstaną także cztery ptaszarnie oraz drewniane altany. W ramach projektu wybudowane zostaną także drogi dojazdowe i chodniki wokół Folwarku oraz plac zabaw dla dzieci.


Działanie 6.1. Kultura

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do kultury – stworzenie Międzynarodowego Ośrodka Edukacji i Dziedzictwa Kulturowego w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze – etap I: zaplecze edukacyjne, olwarczne, gospodarcze i park krajobrazowy
Całkowita wartość projektu: 15 389 827,69 zł
Kwota dofinansowania: 10 347 594,96 zł
Beneficjent: Muzeum Romantyzmu w Opinogórze

Liczba wyświetleń: 826

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.