Aktualności

Kanalizacja w Małkini Górnej i tereny inwestycyjne w Sochaczewie

2010.12.07 13:35 , aktualizacja: 2012.03.06 12:39

Autor: Biuro Prasowe (UMWM) i (MJWPU), Wprowadzenie: Monika Guzowska

fot. M. Guzowska
fot. M. Guzowska
fot. M. Guzowska
fot. M. Guzowska
fot. M. Guzowska

Rozbudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Małkini Górnej oraz przygotowanie terenu inwestycyjnego w centrum Sochaczewa to dwa projekty, które decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego otrzymają unijne dofinansowanie. Całkowita wartość inwestycji to przeszło 10,6 mln zł, z czego unijne wsparcie wyniesie ponad 9 mln złotych. 7 grudnia br. umowy dotyczące przedsięwzięć podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci.

 

Podpisując dokumenty, marszałek życzył beneficjentom szybkiej realizacji i rozliczenia projektów. Zaznaczył przy tym, że są to wyjątkowe umowy, bowiem pozwalają na realizację cennych dla mieszkańców inwestycji i są pierwszymi umowami na unijne dofinansowanie podpisywanymi w tej kadencji.

 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKóW W MAŁKINI GóRNEJ

 

Rozbudowa oczyszczalni pozwoli na powiększenie sieci kanalizacyjnej i wydajne oczyszczanie ścieków z terenu gminy. Pierwszym etapem projektu jest zwiększenie przepustowości oczyszczalni z 650 m3/d do 1300 m3/d. Zlikwidowana zostanie część istniejących obecnie obiektów takich jak składy i poletka do suszenia osadu czy złoże biologiczne. Na pozyskanym terenie zostanie natomiast zlokalizowany reaktor biologiczny zawierający urządzenia do przedwstępnego oczyszczania ścieków.

 

Oprócz podstawowych i pomocniczych obiektów oraz instalacji związanych z procesem oczyszczania ścieków, projekt obejmuje wykonanie na terenie oczyszczalni stacji zlewnej ścieków dowożonych. Obecnie ścieki oczyszczone odprowadzane są do bezodpływowego starorzecza pod nazwą Bużysko. W celu przeciwdziałania dalszej degradacji tego cennego akwenu, przewiduje się odprowadzanie ścieków przewodem tłocznym do rzeki Bug.

 

Zastosowane w projekcie rozwiązania będą gwarantować niezawodność działania, łatwość obsługi, racjonalne koszty eksploatacji, niskie zużycie energii elektrycznej i co ważne – niskie zużycie chemikaliów. Nowoczesna technologia będzie spełniać zalecenia oraz wymogi norm krajowych i UE, a także przyczyni się do poprawy jakości okolicznych wód i stanu środowiska naturalnego. Modernizacja oczyszczalni, budowa sieci kanalizacyjnej będą miały też duży wpływ na rozwój turystyki w tym regionie. Warto zauważyć, że gmina Małkinia Górna położona jest w dużej części na terenach Natura 2000.

 

NOWE TERENY INWESTYCYJNE W SAMYM CENTRUM SOCHACZEWA

 

Obecnie w centrum Sochaczewa działalność prowadzi wielu prywatnych przedsiębiorców. Jednak jest jeszcze wiele powierzchni, które do dziś nie zostały wykorzystane na cele działalności gospodarczej. Podstawowym problemem jest brak niezbędnej infrastruktury. Dzięki projektowi można będzie w pełni wykorzystać potencjał jednego z najlepiej usytuowanych miejsc w centrum Sochaczewa.

 

Zakres projektu jest szeroki i obejmuje m.in. uzbrojenie terenu w infrastrukturę techniczną. Powstanie także obwodowa ulica, otwierająca dostęp do przyległych nieruchomości. Droga połączy ul. Świerczewskiego z ul. 1 Maja, co pozwoli zagospodarować sąsiednie niezabudowane działki oraz usprawnić zagospodarowanie działek już zabudowanych. Planuje się także przebudowę ul. Świerczewskiego oraz budowę parkingów.

 

Dofinansowany projekt jest częścią działań zakrojonych na szerszą skalę, związanych z zagospodarowaniem terenu o pow. 0,8 ha wokół urzędu miasta oraz przebudową i modernizacją ratusza. Projekt koncepcyjny zakłada, oprócz uzbrojenia gruntu w niezbędną infrastrukturę podziemną, utworzenie ulicy obwodowej, otwierającej dostęp do przyległych nieruchomości, zwiększenie liczby miejsc parkingowych obsługujących cały teren, przebudowanie włączenia ul. Świerczewskiego w ul. 1 Maja i urządzenie skweru.

Liczba wyświetleń: 1269

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.