Aktualności

Wspólne budowanie przyszłości Mazowsza

2011.03.24 13:20 , aktualizacja: 2012.02.29 10:08

Autor: Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Agnieszka Stabińska
 • fot. Katarzyna Mańska
 • fot. Katarzyna Mańska
 • fot. Katarzyna Mańska
 • fot. Katarzyna Mańska

Przedstawienie wyzwań i priorytetów rozwoju województwa mazowieckiego w nowej dekadzie były głównym celem konferencji, zorganizowanej 23 marca br. w Warszawie, z udziałem m.in. Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.  


Gośćmi specjalnymi byli: wicepremier, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak oraz przedstawiciele Europejskiej Partii Ludowej w  Komitecie Regionów – przewodniczący dr Michael Schneider oraz sekretarz generalny dr Heinz-Peter Knapp.

 

Rozpoczynając spotkanie, marszałek Adam Struzik przedstawił wyzwania, jakie stoją przed województwem mazowieckim w perspektywie najbliższych lat. Zaznaczył, że skuteczne zarządzanie regionem zależy od szybkiej reakcji na zachodzące zmiany społeczno-ekonomiczne, a prowadzenie efektywnej polityki rozwoju regionalnego wymaga przede wszystkim zdiagnozowania realnych potrzeb mieszkańców Mazowsza. Posłużyła temu ankieta skierowana do samorządów lokalnych w styczniu 2011 roku. Uzyskane wyniki, które pozwoliły na określenie najbardziej istotnych potrzeb rozwojowych w regionie, będą podstawą do przygotowania się do następnego okresu programowania Unii Europejskiej, ale również do aktualizacji Strategii Rozwoju, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego i Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Wśród priorytetów wymienia się m.in.rozwój infrastruktury drogowej, transportu drogowego i szynowego, sieci teleinformatycznej, stanowiącej warunek niezbędny do budowania w województwie społeczeństwa i gospodarki opartej na wiedzy, inwestycje w gospodarkę wodną oraz ochronę przeciwpowodziową na terenach zalewowych, z zakresu polityki zdrowotnej, edukacji, poprawy bezpieczeństwa publicznego, rozwoju obiektów sportowych oraz kulturalnych.

 

Podczas konferencji przedstawiciele Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie przedstawili informacje na temat realizacji projektu „Trendy rozwojowe Mazowsza”, który jest najważniejszym przedsięwzięciem badawczym województwa mazowieckiego. Jego głównym celem jest stworzenie spójnego systemu monitorowania, modelowania i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych w województwie. Zaprezentowali też wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w ramach „Barometru Mazowsza”, za pomocą którego określono m.in. poziom zaufania mieszkańców województwa mazowieckiego do lokalnych władz oraz  instytucji publicznych.

 

Aby realizować wytyczone cele rozwoju, potrzebne są - oprócz dokumentów strategicznych - odpowiednie środki finansowe, w tym wsparcie unijne. Prowadzona obecnie dyskusja nad nowymi priorytetami polityki spójności może postawić województwo mazowieckie w sytuacji utraty współfinansowania rozwoju przez Unię Europejską. Mazowsze znalazło się bowiem w grupie 36 regionów europejskich (łącznie z niektórymi landami niemieckimi), które przekroczyły próg 75 proc. unijnego PKB na osobę, przez co w latach 2014-2020 może zostać zaliczone do grona zamożnych unijnych regionów i tym samym otrzymać znacznie mniejszą pomoc. W obliczu takiego zagrożenia polskie i niemieckie regiony wspólnie prowadzą kampanię na rzecz utrzymania wsparcia na dotychczasowym poziomie, walcząc o zakwalifikowanie do tzw. grupy regionów przejściowych. Swoje stanowisko w tej sprawie przedstawił uczestnikom konferencji gość specjalny, pełnomocnik kraju związkowego Saksonia-Anhalt przy rządzie federalnym Niemiec dr Michael Schneider.

 

Spotkanie zakończyła ożywiona dyskusja na temat spójnego i ukierunkowanego rozwoju Mazowsza, które - jak podkreślił Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik - zmienia się dla nas wszystkich.

 

Podczas wizyty na Mazowszu goście z Niemiec - dr Michael Schneider oraz dr Heinz Peter Knapp mieli okazję zapoznać się z inwestycjami zrealizowanymi dzięki środkom unijnym na Mazowszu. Zwiedzili m.in. Muzeum Mazowieckie w Płocku, gdzie obejrzeli kompleksową ekspozycję poświęconą bogatej, tysiącletniej tradycji miasta, wzbogaconą w nowoczesne rozwiązania i techniki multimedialne. Placówka to jeden z najmocniejszych atutów w ofercie kulturalnej regionu, którą Europa może poznać podczas zbliżającej się prezydencji Polski w UE. Spotkali się również z prezydentem Płocka, obejrzeli także zbiory mazowieckiej rzeźby średniowiecznej i malarstwa w Muzeum Diecezjalnym oraz bezcenne zabytkowe książki w Towarzystwie Naukowym Płockim.

Liczba wyświetleń: 1405

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.