Aktualności

Dyskusja o polityce miejskiej

2011.03.28 13:05 , aktualizacja: 2012.02.29 10:01
Autor: oprac. Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot. arch.MRR
fot. arch.MRR

Najnowsze prace dotyczące polityki miejskiej zaprezentowano podczas dwudniowej konferencji "Miasta w polityce rozwoju – wyzwania, szanse i dylematy”. W dyskusji 28 marca br. wziął udział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Spotkanie, zorganizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jest odpowiedzią na toczącą się na forum krajowym i europejskim dyskusję na temat rosnącego znaczenia wymiaru terytorialnego polityk publicznych i roli miast w generowaniu wzrostu społeczno-gospodarczego regionów, państw i całej UE. Konferencja ma na celu zaprezentowanie najnowszych prac dotyczących polityki miejskiej, w tym koncepcji przyszłej krajowej polityki miejskiej w Polsce.

 

Zgodnie z zapisami dokumentu "Plan działań. Informacja w sprawie działań niezbędnych do podjęcia przez RM i inne podmioty publiczne zapewniających wdrożenie przyjętej przez RM w dniu 13 lipca 2010 r. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie", przyjętego przez Radę Ministrów 2 listopada 2010 r., polityka miejska powinna uwzględniać zależności pomiędzy obszarami generującymi wzrost (największe ośrodki regionu), obszarami funkcjonalnie z nimi powiązanymi oraz  peryferyjnymi, w tym wiejskimi. Mając na względzie kierunki zmian wypracowywane na poziomie europejskim, krajowa polityka miejska powinna respektować zasady zintegrowanego, zrównoważonego, spójnego i inteligentnego rozwoju (smart city). Koncepcja  ta dotyczy również, związanej z przestrzenią miejską, infrastruktury, która służy zaspokojeniu potrzeb mieszkańców. Obejmuje to takie obszary jak np. transport, budownictwo, energetykę, opiekę medyczną i zarządzanie kryzysowe.
 

Jak podkreślił dyrektor Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego prof. Zbigniew Strzelecki, kierunki przyszłej polskiej polityki miejskiej powinny być ściśle powiązane z pracami nad przyszłą polityką spójności UE po 2013 r. oraz z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju do 2030 r., przyszłą Narodową Strategią Spójności, a także przyjętą w lipcu 2010 r. Krajową Strategią Rozwoju Regionalnego.

 

W drugim dniu konferencji zaprezentowane zostaną wyniki przeglądu krajowej polityki miejskiej w Polsce, przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Celem inicjatywy było przeanalizowanie wpływu bezpośredniego i pośredniego polityk rządu oddziałujących na rozwój obszarów miejskich w wymiarach ekonomicznym, społecznym i przestrzennym, a także kwestii związanych z zarządzaniem rozwojem miast.  Wnioski z opinii eksperckiej zostaną wykorzystane w pracach nad Krajową Polityką Miejską. W ten sposób Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pragnie zapoczątkować szeroką debatę nad głównymi kierunkami myślenia o polityce miejskiej, jej miejsca i znaczenia w polityce rozwoju, a także nad potrzebą wypracowania zintegrowanej krajowej polityki wobec obszarów miejskich.

Liczba wyświetleń: 1216

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.