Aktualności

Polsko-niemiecka wizja rozwoju

2011.04.08 14:00 , aktualizacja: 2012.02.29 09:25

Autor: Radosław Strzaliński, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

fot. lubuskie.pl
fot. lubuskie.pl
fot. lubuskie.pl
fot. lubuskie.pl

W dniach 7-8 kwietnia br. w Zielonej Górze odbyło się polsko-niemieckie posiedzenie Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. W spotkaniu wzięła udział m.in. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

 

Posiedzenia plenarne Komitetu ds. Współpracy Regionalnej odbywają się raz w roku i organizowane są na zmianę przez stronę polską lub niemiecką. Do najważniejszych zagadnień systematycznie dyskutowanych zaliczyć należy: wspieranie rozwoju gospodarczego obszarów przygranicznych, szkolnictwo – w tym potrzebna dla trwałego porozumienia nauka języków, programowanie i monitorowanie wspólnych projektów z zakresu ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego czy kultury.

 

Tym razem obrady zdominowały dwa bloki tematyczne – „Strategia Europa 2020 – swobodny przepływ pracowników i oddziaływanie na regiony” oraz „Podsumowanie 20-lecia Traktatu między Rzeczpospolitą Polską a Republika Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy oraz perspektywy na przyszłość”.

 

Podczas posiedzenia poruszono również kwestię otwarcia dla Polaków niemieckiego rynku pracy. Ponadto członkowie komitetu opowiedzieli się za zrównoważonym rozwojem wspólnego, europejskiego obszaru gospodarczego poprzez intensyfikację działań na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego.

Kolejne posiedzenie Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej odbędzie się w kwietniu 2012 r. w Niemczech.

 

Od 2000 r. współprzewodniczącym Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej ze strony polskiej jest marszałek województwa, a po stronie niemieckiej przedstawiciel kraju związkowego.W 1991 r. rządy obu państw powołały, na mocy postanowień Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec, Polsko-Niemiecką Komisję Międzyrządową ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Jej zadaniem jest koordynacja i określanie kierunków współpracy. W ramach komisji powstały trzy komitety: Komitet ds. Współpracy Międzyregionalnej, Komitet ds. Współpracy Przygranicznej i Komitet ds. Gospodarki Przestrzennej. Komitety realizują założenia inicjatyw o charakterze transgranicznym i międzyregionalnym.

Liczba wyświetleń: 978

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.