Aktualności

Aleja Jana Pawła II w Przasnyszu otwarta

2011.05.26 12:15 , aktualizacja: 2012.02.28 12:17

Autor: opr. A.Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Przasnyskie drogi częścią regionalnego układu komunikacyjnego  - to tytuł projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków RPO MW 2007-2013. Wartość inwestycji to ponad 4 mln zł. W uroczystym zakończeniu przedsięwzięcia 25 maja br. wziął udział m.in. wicemarszałek Marcin Kierwiński.

 

Inwestycja, decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego, otrzymała dofinansowanie unijne w wysokości ponad 3,3 mln zł. W ramach projektu przebudowano Aleję Wojska Polskiego, wykonano nową nawierzchnię jezdni, przebudowano chodniki i podjazdy, rozbudowo zatoki postojowe do parkowania prostopadłego i równoległego, przebudowano elementy odwodnienia ulicy, oznakowanie poziome i pionowe. Powstały także ścieżki rowerowe oraz tereny zieleni. Drugim elementem projektu była budowa Alei Jana Pawła II, obejmująca wykonanie nawierzchni jezdni, ułożenie ciągów pieszo-rowerowych, wjazdów, parkingów, odwodnienie ulicy, oświetlenia ulicznego, skrzyżowania z ulicą Baranowską, oznakowania poziomego i pionowego oraz urządzenie terenów zieleni.

 

Ze środków RPO WM 2007-2013 do przasnyskiego budżetu trafi łącznie 20,9 mln zł w ramach sześciu zatwierdzonych do dofinansowania przedsięwzięć. Jak podkreślił burmistrz Przasnysza Waldemar Trochimiuk środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pozwolą przeprowadzić w mieście rewitalizację rynku, poprawić infrastrukturę techniczną i dostępność do  terenów strefy aktywności gospodarczej. Unijne dofinansowanie Przasnysz wykorzystał także na wprowadzenie szerokopasmowego internetu, e – usług w miejskim urzędzie oraz poprawę układu komunikacyjnego.

 

Obecna na uroczystości radna województwa mazowieckiego Wiesława Krawczyk odczytała list gratulacyjny marszałka Adma Struzika, skierowany do władz Przasnysza. - Spójne skomunikowanie ze sobą poszczególnych miejscowości ma strategiczne znaczenie dla przyszłości Mazowsza. Jest ono gwarantem rozwoju gospodarczego regionu, ma też istotny wpływ na poprawę życia lokalnej społeczności. Nowy szlak drogowy zwiększy spójność komunikacyjną północno-wschodniego Mazowsza, co w znacznym stopniu będzie miało wpływ na wzrost atrakcyjności tego obszaru, zarówno pod względem inwestycyjnym, jak i turystyczno-rekreacyjnym – czytamy w liście.

 

Projekt  zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 z Priorytetu III Regionalny system transportowy - Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.

 

Wartość projektu: 4 030 356,24 zł

Kwota dofinansowania: 3 416 835,30 zł

Beneficjent: Miasto Przasnysz

Liczba wyświetleń: 929

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.