Aktualności

Wymierne efekty współpracy z norweskim partnerem

2011.05.26 16:40 , aktualizacja: 2012.02.28 12:15

Autor: opr.A.Stabińska (na podst. mat.Departamentu Geodezji i Kartografii), Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik spotkał się 26 maja br. z Minister ds. Administracji, Reform i Spraw Kościoła Norwegii Rigmor Aasrud. - Cieszę się, że wspólnie z norweskim partnerem możemy realizować projekt służący poprawie jakości prowadzenia, udostępniania i aktualizowania publicznych rejestrów geodezyjnych, wpisujący się w działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego w krajach UE – mówił marszałek.


Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie z Głównym Geodetą Kraju, powiatem piaseczyńskim, miastem Płock, przy merytorycznym wsparciu ze strony Norwegian Mapping and Cadastre Authority realizuje projekt „Wypracowanie i wdrożenie innowacyjnych metod integracji danych katastralnych, mapy zasadniczej i Bazy Danych Topograficznych oraz modernizacja usług publicznych świadczonych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną”, współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG.


Głównym celem projektu jest poprawa jakości prowadzenia, udostępniania i aktualizowania publicznych rejestrów geodezyjnych zarządzanych przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną, a także stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych dla świadczenia usług administracyjnych drogą elektroniczną, a także stworzenie mechanizmów przepływu danych pomiędzy publicznymi rejestrami geodezyjnymi, które prowadzone są na różnych szczeblach administracji publicznej. Pozwoli to na ograniczenie kosztów pozyskiwania i zarządzania danymi.


Dostęp do aktualnych danych przestrzennych jest jednym z kluczowych warunków rozwoju gospodarczego regionu - niezbędnym do rzetelnej oceny możliwości inwestycyjnych, monitorowania zmian w regionie, opracowywania strategii i podejmowania decyzji. Dzięki realizacji projektu wzrośnie jakość i szybkość usług z zakresu geodezji i kartografii, świadczonych przez administrację publiczną. Zapewnienie dostępu do danych za pośrednictwem Internetu poszerzy grupę potencjalnych przedsiębiorców działających w obszarze geodezji i kartografii, ale również inwestorów i obywateli. Obecnie obszar oddziaływania projektu obejmuje miasto Płock i powiat piaseczyński – dla tych miejsc wszystkie analogowe mapy zasadnicze oraz ewidencji gruntów i budynków zostały przetworzone do postaci cyfrowej.
 

Uruchomione Centrum Skanowania wyposażone w wielkoformatowy skaner, służy nie tylko Partnerom projektu, ale także innym powiatom naszego województwa przy realizacji projektów kluczowych Samorządu Województwa Mazowieckiego, prowadzonych w ramach RPO WM 2007-2013.
Obecnie w decydującą fazę weszła realizacja zadania, polegającego na opracowaniu i wdrożeniu aplikacji-systemów teleinformatycznych do prowadzenia baz danych na poziomie powiatowym oraz wojewódzkim (do zarządzania i bieżącej aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych).

 

Ze względu na innowacyjny charakter działań zaplanowano cykl szkoleń adresowanych do przedstawicieli administracji publicznej poziomu powiatowego, wojewódzkiego całego kraju oraz szczebla centralnego Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, prowadzonych w formie zarówno szkoleń bezpośrednich, jak też opartych na nowoczesnych platformach edukacyjnych z wykorzystaniem platform elektronicznych takich jak e-learning. Dotychczas przeszkolono 275 osób. W roku 2011 (wrzesień – listopad) zaplanowano realizację kolejnych cykli szkoleniowych (dla około 800 osób), które odbędą się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Gdańsku, a także w siedzibach Partnerów Projektu.

 


Dzięki projektowi udało się nawiązać merytoryczną współpracę z The Norwegian Mapping and Cadaster Authority. Norwegia jest jednym z najlepiej rozwiniętych krajów w zakresie budowania Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

  • fot.A.Stabińska
  • fot.A.Stabińska
  • fot.A.Stabińska

Liczba wyświetleń: 928

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.