Aktualności

Czerwcowe posiedzenie Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2011.06.21 11:05 , aktualizacja: 2012.02.28 09:13

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 20 czerwca br., przyjął m.in. trzy stanowiska oraz projekt uchwały w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Radni wyrazili też zgodę na udzielenie dotacji gminom z przeznaczeniem na dofinansowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych.

 

Sejmik przyjął stanowiska, dotyczące: „Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy”, środków na aktywne formy bezrobocia oraz zwrócenia się do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o uznanie spraw wsi i rolnictwa za priorytetowy kierunek działań Polski w ramach prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku.

 

Po przyjęciu raportu z monitoringu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, radni uchwalili zasady, tryb i harmonogram prac nad aktualizacją strategii. Zaktualizowany dokument, po opracowaniach szczegółowych i konsultacjach, przedłożony zostanie pod głosowanie Sejmikowi we wrześniu 2012 roku.

 

Decyzją radnych, ochotnicze straże pożarne – szczególnie w tych gminach, które ucierpiały w wyniku powodzi oraz te, które uczestniczyły w usuwaniu skutków powodzi – otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów i sprzętu pożarniczego. Sejmik zgodził się przeznaczyć na ten cel 5 mln zł.

 

Przyjęto też uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Mazowieckiego z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok. Plan dochodów budżetu województwa mazowieckiego w 2010 roku wykonano w 104,6 proc., a wydatków – 93,6 proc. Deficyt budżetowy zamknął się kwotą 55,6 mln zł. Wpłata do budżetu państwa, tzw. janosikowe, wyniosła 939.251.830 zł. Po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania budżetu radni udzielili absolutorium zarządowi województwa.

 

Radni przyjęli również m.in. projekty uchwał w sprawie: utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, zamiaru połączenia Teatru Praga z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, udzielenia pomocy finansowej m.st. Warszawie na przystosowanie boiska baseballowego przy Gimnazjum nr 145 na Targówku do przeprowadzenia finałów XVII Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach letnich, zatwierdzenia zmian statutów jednostek służby zdrowia oraz nowego brzmienia statutów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie i Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska
 • fot. Iwona Dybowska

Liczba wyświetleń: 1657

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.