Aktualności

W Brukseli rozmawiano o zrównoważonym rozwoju miast i regionów

2011.06.27 10:20 , aktualizacja: 2013.06.18 12:15

Autor: Aleksandra Prandota, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz wicemarszałek Marcin Kierwiński wzięli udział w corocznej konferencji pt. "Regiony na rzecz zmian gospodarczych - wspieranie inteligentnego i zrównoważonego rozwoju w miastach i regionach.", która odbyła sięw dniach 23 i 24 czerwca br. w Brukseli.

 

Uczestnicy konferencji, podzielonej na szereg warsztatów (m.in. “Inteligentna specjalizacja dla inteligentnego wzrostu”, “Inwestowanie Funduszy Strukturalnych na rzecz zrównoważonego wzrostu w miastach i regionach - Jak najlepiej wykorzystać dostępne budżety i przygotować się do efektywnego wykorzystania przyszłych programów?”), zapoznali się z najlepszymi projektami i inicjatywami miast i regionów, które przyczyniły się do realizacji celów określonych w Strategii Europa 2020 oraz zgodnych z komunikatem Komisji Europejskiej na temat roli polityki regionalnej w tworzeniu inteligentnego wzrostu.

 

Dodatkowo, podczas posiedzeń, słuchacze mieli szansę zapoznać się z funkcjonowaniem sieci współpracy na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju miast i regionów oraz poznać tzw. dobre praktyki z wykorzystaniem kluczowych narzędzi (jak np. zielone oraz innowacyjne zamówienia publiczne). W celu lepszego opracowywania strategii regionalnych Komisja Europejska zapowiedziała uruchomienie nowej inicjatywy - “Platformy inteligentnej specjalizacji”.

 

Zwieńczeniem wydarzenia było uroczyste wręczenie nagród “RegioStars” przez Komisarza ds. Polityki Regionalnej Johanessa Hanha oraz przewodniczącą Jury Ann Mettler, za realizację innowacyjnych i oryginalnych projektów wspieranych przez Europejską Politykę Regionalną, które pomagają zidentyfikować tzw. dobre praktyki wdrażania, kreują nowe miejsca pracy oraz stanowią inspirację dla pozostałych regionów europejskich. Komisarz Hahn podkreślił, iż szczególnie w dzisiejszych niestabilnych ekonomicznie czasach, wyróżnione projekty dają pozytywny sygnał i ukazują, że europejskie regiony i miasta umożliwiają wdrażanie innowacyjnych pomysłów w zakresie np. zwiększania konkurencyjności gospodarczej czy osiągania celów gospodarki nisko-emisyjnej.


 

  • fot. Aleksandra Prandota
  • fot. Aleksandra Prandota
  • fot. Aleksandra Prandota

Liczba wyświetleń: 1037

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.