Aktualności

Rekordowa kwota 160 mln zł na rewitalizację mazowieckich miast

2011.07.15 12:10 , aktualizacja: 2012.02.27 14:10

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Monika Guzowska

fot. Anna Groszyk-Książak
fot. Anna Groszyk-Książak
fot. Anna Groszyk-Książak
fot. Anna Groszyk-Książak

15 lipca br. samorząd województwa podpisał z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę o finansowanie Funduszu Powierniczego JESSICA. Do rozdysponowania jest aż 160 mln zł. To dobra informacja dla mazowieckich miast, w tym również Warszawy. Pieniądze trafią m.in. na renowację miejskich kamienic, rewitalizację terenów poprzemysłowych, odrestaurowanie rynków, skwerów czy wymianę oświetlenia miejskiego na bardziej energooszczędne.

 

To najefektywniejszy sposób wykorzystywania środków unijnych. Po zakończeniu inwestycji pieniądze są zwracane, co umożliwia ogłoszenie kolejnego konkursu i przekazanie tych samych środków na kolejny projekt. Jednym słowem pieniądze pracują wielokrotnie na rzecz regionu – podkreślił marszałek Adam Struzik. – W kierunku właśnie takich rozwiązań zmierza UE, dlatego dobrze abyśmy już dziś zdobyli w tym zakresie doświadczenie – spuentował.

 

Mechanizm finansowy JESSICA polega na przekazaniu części środków z RPO WM Funduszowi Powierniczemu, a następnie dofinansowanie z tego Funduszu – funduszy celowych (Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich – FROM). Będą one mogły zostać utworzone m.in. przez miasta czy partnerów publicznych i prywatnych lub instytucje finansowe. FROM-y będą inwestować bezpośrednio w projekty miejskie, poprzez zwrotne instrumenty finansowe, m.in. pożyczki, gwarancje, wkłady kapitałowe udzielane na atrakcyjnych warunkach.

 

Mazowsze jest piątym regionem w Polsce, który postanowił realizować z nami inicjatywę JESSICA i w sposób bardziej zrównoważony inwestować w projekty miejskie. Miasta mazowieckie mają szansę zdobyć cenne doświadczenie w przygotowywaniu opłacalnych projektów rewitalizacyjnych i energetycznych oraz ściślejszej współpracy z inwestorami prywatnymi – wszystko pod okiem wybranego i monitorowanego przez województwo mazowieckie FROM-u – powiedział Eugenio Leanza – szef wydziału ds. JESSICI i Funduszy Inwestycyjnych w EBI. – W kontekście zmian zachodzących na obszarach zurbanizowanych, partnerstwo sektora publicznego i prywatnego w realizacji inwestycji ma kluczowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności miast.

 

Co daje zastosowanie takiego rozwiązania? – To przede wszystkim możliwość długofalowego inwestowania w przestrzeń miejską. Jest to także promowanie projektów służących rozwojowi miast, a przy tym samofinansujących się i co bardzo ważne – realizujących funkcje publiczne– dodał wicemarszałek Marcin Kierwiński.

 

JESSICA (z ang. Joint European Suport for Sustainable Investment in City Areas) to inicjatywa, której celem jest rewitalizacja miast w aspekcie zarówno ekonomicznym, jak i społecznym. Ze względu na ogromne potrzeby w tym zakresie, zarząd województwa mazowieckiego zdecydował o przeznaczeniu części funduszy dostępnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na uruchomienie inicjatywy JESSICA. Czym to wsparcie różni się od znanych nam konkursów? Dofinansowanie w ramach JESSICA będzie zwrotne, a nie jak w przypadku konkursów dotacyjne.

 

Jessica otwiera także szansę na udział inwestorów prywatnych, dotychczas niezainteresowanych angażowaniem się w tego typu projekty, ze względu na nieatrakcyjność zdegradowanych miejskich obszarów i związane z tym wysokie ryzyko niepowodzenia działań. Jest więc to także promocja partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Ostatecznym beneficjentami wsparcia będą mogły być m.in. samorządy lub przedsiębiorcy, szkoły wyższe, kościoły, spółdzielnie mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe czy podmioty utworzone w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

 

Pieniądze będą mogłybyć przeznaczone m.in. na renowację kamienic, rewitalizację terenów poprzemysłowych, tworzenie galerii komercyjnych w przestrzeniach poprzemysłowych, remonty rynków czy skwerów, a także na termomodernizację budynków, montaż solarów, wymianę oświetlenia miejskiego na bardziej energooszczędne.

 

Rola menadżera Funduszu Powierniczego JESSICA powierzona zostanie Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu, który pełni obecnie rolę menadżera Funduszu Powierniczego JESSICA już w 15 regionach krajów UE. Po podpisaniu umowy, Europejski Bank Inwestycyjny wraz z Instytucją Zarządzającą przystąpią do prac mających na celu wybranie Funduszu/y Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM), które będą przekazywać środki projektom miejskim. W pierwszym kwartale 2012 roku powinny zostać podpisane umowy operacyjne z wybranymi FROM-ami. Pozwoli to na ogłoszenie naborów już na przełomie pierwszego i drugiego kwartału przyszłego roku.

Liczba wyświetleń: 2698

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.