Aktualności

Samorządowcy o zagrożeniu powodziowym

2011.07.18 15:00 , aktualizacja: 2012.02.27 14:05

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Częste powodzie i podtopienia pokazują, jak groźna dla życia i bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza może być Wisła. Aby ograniczać skutki powodzi i lepiej przygotować się do walki z żywiołem, samorządowcy z terenów nadwiślańskich postanowili wspólnie przedyskutować ten temat. Podczas debaty,  18 lipca br., Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentowali m.in. marszałek Adam Struzik oraz członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.

 

Najwięcej uwagi poświęcono zagadnieniu pogłębiania koryta rzeki. Rozmawiano także o ograniczeniach zabudowy na terenach zalewowych oraz możliwych systemach zabezpieczeń. Nie zabrakło także dyskusji na temat ograniczeń wynikających z obowiązujących aktów prawnych. Kwestie te poruszali w Otwocku, obok przedstawicieli samorządu województwa, parlamentarzyści, władze gmin nadwiślańskich z obszaru Wisły Środkowej oraz przedstawiciele jednostki odpowiedzialnej za utrzymanie właściwego stanu koryta rzeki Wisły – Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie. Nie zabrakło także reprezentanta Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – podmiotu aktywnie wspierającego przedsięwzięcia z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Konferencja była drugim z kolei, zainicjowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, spotkaniem samorządów nadwiślańskich.

 

Omówiono na niej zarówno aspekty formalno-prawne realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodnej (przepisy polskie i unijne), jak i możliwe do podjęcia działania mające na celu zminimalizowanie ryzyka kolejnych powodzi. Wskazano na potrzebę równoczesnego stosowania realnych działań, wśród których wymienić można planowanie przestrzenne ograniczające zabudowę terenów zagrożonych, odpowiednie systemy ubezpieczeń, systemy alarmowe ostrzegające przed nadchodzącym zagrożeniem, czy też utrzymywanie właściwego stanu technicznego urządzeń wodnych.

 

W korycie rzeki następuje przemieszczanie się rumowiska unoszonego – drobne cząsteczki (zawiesiny) oraz rumowiska wleczonego – głównie piasek i żwir. Ogromne ilości rumowiska przyczyniają się m.in. do wypłycania rzeki.Dużo uwagi poświęcono więc możliwościom odmulenia rzeki na odcinku Wisły Środkowej. Pogłębianie koryta obniżyłoby bowiem poziom wody, zmniejszając ryzyko wystąpienia powodzi. Jednak prowadzenie tego typu prac musi być poprzedzone szczegółową analizą.

 

Realizacja jakichkolwiek działań jest możliwa przy uwzględnieniu wymogów prawa, w szczególności ograniczeń wypływających z dyrektyw europejskich, czy też kwestii ochrony środowiska. Warto przy tym pamiętać, że Wisła Środkowa objęta jest programem ochrony siedlisk Natura 2000. W tym kontekście ważnym elementem spotkania były wykłady prelegentów: mgr. inż. Andrzeja Deja(Aspekty formalno-prawne realizacji inwestycji z zakresu gospodarki wodnej) idr. inż. Janusza Żelazińskiego (Możliwości ograniczenia ryzyka powodzi ze szczególnym uwzględnieniem pogłębiania koryta rzeki Wisły).

  • fot. Piotr Dudziec,...
  • fot. Piotr Dudziec,...
  • fot. Piotr Dudziec,...
  • fot. Piotr Dudziec,...
  • fot. Piotr Dudziec,...
  • fot. Piotr Dudziec,...

Liczba wyświetleń: 1181

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.