Aktualności

3 grudnia dniem niepełnosprawnych

2011.11.23 13:30 , aktualizacja: 2012.02.24 08:30

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • fot.Agnieszka Stabińska
 • fot.Agnieszka Stabińska
 • fot.Agnieszka Stabińska
 • fot.Agnieszka Stabińska
 • fot.Agnieszka Stabińska
 • fot.Agnieszka Stabińska
 • fot.Agnieszka Stabińska
 • fot.Agnieszka Stabińska

3 grudnia to Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. W tym roku obchodzony jest pod hasłem „Razem dla lepszego świata dla wszystkich: udział osób niepełnosprawnych w procesie rozwoju”. 23 listopada br. w Urzędzie Marszałkowskim przedstawiciele środowisk niepełnosprawnych rozmawiali z marszałkiem Adamem Struzikiem o problemach i możliwościach wsparcia.

 

Samorząd Województwa Mazowieckiego co roku w ramach otwartego konkursu ofert przekazuje fundacjom i organizacjom pozarządowym środki na różnego typu działania dotyczące rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. W tym roku na różnego rodzaju wsparcie dla osób niepełnosprawnych przeznaczono na Mazowszu ponad 12,4 mln zł.

 

W ramach czterech rozstrzygniętych już konkursów dofinansowanie otrzymało 200 projektów wspierających osoby niepełnosprawne. Na ten cel przeznaczono 5,2 mln zł, z czego 5,1 mln zł pochodziło z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a 150 tys. zł z budżetu województwa mazowieckiego.

 

Wnioskodawcy mogli otrzymać dofinansowanie na realizację takich zadań jak:

 • organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowaniu nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji;
 • prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacjina temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych;
 • organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnychwspierających ich aktywność w tych dziedzinach;
 • prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnychi przeciwdziałania ich dyskryminacji;
 • opracowanie i wydanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.

Obecnie organizacje pozarządowe mogą składać wnioski w piątym konkursie ofert. Do rozdysponowania jest ponad 440 tys. zł.

 

W tym roku dofinansowano także dziewięć projektów dotyczących prac budowlanych w obiektach służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło ponad 1,4 mln zł.

 

Dodatkowo w 2011 r. ponad 5,3 mln zł przeznaczono na utworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej. Na terenie województwa mazowieckiego działają obecnie cztery takie zakłady. Do końca roku zostanie utworzony jeszcze jeden w powiecie przysuskim.

Liczba wyświetleń: 585

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.