Aktualności

Posiedzenie Komisji Polityki Spójności Terytorialnej – COTER

2011.12.07 09:15 , aktualizacja: 2012.02.23 13:09

Autor: Biuro Przedstawicielskie Województwa Mazowieckiego w Brukseli, Wprowadzenie: Monika Guzowska

Fot. Cristina Guardamino...
Fot. Aleksandra Prandota
Fot. Cristina Guardamino...
Fot. Cristina Guardamino...
Fot. Cristina Guardamino...

5 grudnia br. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik uczestniczył w posiedzeniu Komisji Polityki Spójności Terytorialnej (COTER). Dzień później wziął udział w seminarium na temat analizy rozwiązań legislacyjnych proponowanych przez Komisję Europejską.

 

Na posiedzeniu dyskutowano o priorytetach działań na rok 2012. Jednym z najważniejszych był pakiet legislacyjny w sprawie polityki spójności na lata 2014-2020 oraz jego potencjalny wpływ na kierunek rozwoju gospodarczego, społecznego, a także terytorialnego regionów i obszarów europejskich. Komisja COTER przyznała, że nadal jej głównym zadaniem będzie utrzymywanie strategicznego znaczenia polityki spójności, jako głównej polityki europejskiej, mającej na celu przydzielanie funduszy i wspomaganie zrównoważonego i trwałego rozwoju gospodarczego Unii Europejskiej. Dzięki temu wspólnota europejska będzie bardziej spójna i konkurencyjna.

 

Ponadto, Komisja w dalszym ciągu będzie realizowała cele polityczne w dziedzinie transportu i transeuropejskich sieci transportowych przy jednoczesnym zagwarantowaniu pełnego zaangażowania władz lokalnych oraz regionalnych w opracowanie i wdrażanie wytycznych TEN-T. COTER będzie także uczestniczyła w pracach Grupy ds. Rozwoju Obszarów Miejskich, obejmującej przedstawicieli państw członkowskich, instytucji europejskich oraz europejskich stowarzyszeń, którzy mają wpływ na strategie na rzecz spójnej i zrównoważonej polityki miejskiej.

 

Członkowie Komisji COTER ustalili również, że będą kontynuować współpracę z Parlamentem Europejskim, uwypuklając polityczny charakter obu instytucji. Będą ściśle współpracować z Komisją Rozwoju Regionalnego (REGI), bazując na bardzo dobrych stosunkach nawiązanych na przestrzeni ostatnich lat. Współpraca ta obejmie następujące aspekty: wymianę między sprawozdawcami, zaproszenie posłów do PE na posiedzenia komisji, udział sprawozdawców Komisji COTER w posiedzeniach Komisji REGI oraz stałe zainteresowanie sekretariatu COTER pracami w REGI.

 

6 grudnia br. marszałek Adam Struzik uczestniczył w seminarium na temat analizy rozwiązań legislacyjnych, w ramach oddziaływania terytorialnego, proponowanych przez Komisję Europejską z punktu widzenia władz lokalnych i regionalnych. Na podstawie umowy o współpracy zawartej z Komisją Europejską, Komitet Regionów dostarczy swój wkład pracy w procesie stanowienia prawa unijnego. Znaczącą rolę odgrywać tu będzie korzystanie z konsultacji społecznych poprzez wykorzystanie różnych platform i sieci KR, a także danych pozyskanych w ramach programu badawczego ESPON (Europejska Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności Terytorialnej).

Liczba wyświetleń: 492

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.