Aktualności

Oficjalne przekazanie do użytku nowoczesnej aparatury diagnostycznej i nowoczesnego Oddziału Ratownictwa Medycznego w Szpitalu Bródnowskim

2004.12.17 00:00

Autor: Administrator, Wprowadzenie: Administrator

17 grudnia w warszawskim szpitalu Bródnowskim uroczyście przekazano do użytku nowoczesną aparaturę diagnostyczną – tomograf komputerowy i rezonans magnetyczny oraz nowoczesny oddział ratownictwa medycznego. Będą one służyły mieszkańcom Mazowsza. Swoim zasięgiem obejmują obszar zamieszkały przez 500 tys. osób. W uroczystości wzięli udział m. in. Jego Ekscelencja Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź – Metropolita Warszawsko-Praski, który dokonał poświęcenia oddziału i nowoczesnej aparatury diagnostycznej, Leszek Mizieliński - Wojewoda Mazowiecki, Waldemar Roszkiewicz - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Paweł Siennicki po. lekarza miasta, Sebastian Kozłowski – przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, Sławomir Idzikowski – Dyrektor Mazowieckiego Oddziału NFZ, Ewa Łagońska – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz przedstawiciel Akademii Medycznej w Warszawie.


Najnowszej generacji tomograf komputerowy


Przekazany sprzęt to najnowocześniejsza aparatura do przeprowadzania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Koszt tych urządzeń, wraz z adaptacją pomieszczeń, w których się znajdują, wyniósł 11.693.540 zł. Suma ta będzie spłacana przez szpital w ciągu 5 lat. Badania wykonywane przy pomocy tej aparatury, u pacjentów ambulatoryjnych, będą współfinansowane przez NFZ oraz zleceniodawcę (np. kierującego na badania specjalistę), zaś u pacjentów szpitala wejdą w koszty procedur medycznych.Uroczystego poświęcenia sprzętu diagnostycznego
dokonał JE Sławoj Leszek Głódź


W nowej generacji, 8 rzędowy aparat do tomografii komputerowej typu Light Speed - firmy General Electric został wyposażony Zakład Radiodiagnostyki i Tomografii Komputerowej.

Dzięki niemu możliwe będzie wykonywanie następujących, specjalistycznych badań:
 • badania ośrodkowego układu nerwowego
 • zatok przynosowych
 • ucha środkowego i wewnętrznego wysokiej rozdzielczości
 • kości czaszki
 • oczodołów
 • przysadki mózgowej
 • tkanek miękkich szyi
 • kręgosłupa w pełnym zakresie
 • klatki piersiowej wraz z badaniem płuc wysokiej rozdzielczości, badaniem naczyń płucnych w diagnostyce zatorowości i wirtualną endoskopią dróg oddechowych
 • narządów jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowym badaniem wątroby, cholangiografią tomograficzną i wirtualna kolonografią
 • kości i stawów
 • badania naczyniowe wraz z ilościową oceną ich geometrii:
  • naczyń wewnątrzczaszkowych
  • naczyń domózgowych,
  • dużych naczyń centralnych
  • kończynowych naczyń obwodowych
 • czynnościowe badania perfuzyjne:
  • w diagnostyce udarów niedokrwiennych ośrodkowego układu nerwowego
  • procesów rozrostowych
Pracownia Rezonansu Magnetycznego w Zakładzie Medycyny Nuklearnej została wyposażona w nowej generacji aparat do tomografii rezonansu magnetycznego typu SIGNA INFINITY 1.5T EXCITE, firmy General Electric.

Aparat jest wyposażony w magnes o natężeniu 1.5 Tesli i najnowszy system cewek gradientowych. Korzystnym elementem konstrukcyjnym jest duża średnica otworu (60 cm) i stosunkowa krótka długość magnesu (70 cm), co ogranicza objawy klaustrofobii u badanych.
Urządzenie wyposażone jest dodatkowo w odpowiednią pompę infuzyjną do podawania w sposób kontrolowany środków kontrastowych oraz pulsoksymetr - celem dokładnego monitorowania chorych w ciężkim stanie i dzieci w trakcie badania.
Oprogramowanie pozwala na wykonywanie rekonstrukcji objętościowych i powierzchownych oraz badań typu „volume rendering”. Aparat wyposażony jest w programy przyspieszające zbieranie danych i eliminujące artefakty oddechowe, związane z ruchem serca, perystaltyką jelit. Nowo zainstalowany aparat MR został wyposażony w bogatą gamę produktów klinicznych pozwalających na wykonanie szeregu specjalistycznych badań.

Dzięki tej aparaturze możliwe będzie wykonanie następujących badań:
 • Badania całego ciała z zastosowaniem zintegrowanej cewki całego ciała – badanie pozwala na prezentacje całego ciała na jednym zdjęciu (badanie stosowane przede wszystkim w diagnostyce zmian przerzutowych w chorobach nowotworowych);
 • badanie narządów tułowia z zastosowaniem specjalnej cewki;
 • badania ośrodkowego układu nerwowego:
  • badanie podstawowe – obrazy T1, T2, PD ważone w wybranych projekcjach,
  • badanie z zastosowaniem sekwencji FLAIR – pozwalające na zróżnicowanie zmian demielinizacyjnych i niedokrwiennych,
  • badanie Angio-MR naczyń domózgowych i mózgowych,
  • badanie spektroskopowe – spektroskopia wodorowa techniką zarówno „single voxel” jak i „multivoxel”,
  • badania czynnościowe perfuzja/dyfuzja stosowane w mapowaniu wybranych ośrodków ruchu, czucia i innych oraz wczesnych udarów mózgu niewidocznych z zastosowaniem innych technik diagnostycznych,
  • badanie regionalnej perfuzji i objętości krwi w mózgu na podstawie badania po podaniu środka kontrastowego w diagnostyce zmian niedokrwiennych mózgowia,
  • badanie przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego w okolicy wodociągu mózgu;
 • badania kanału kręgowego:
  • badania klasyczne T1, T2, PD ważone w wybranych projekcjach w diagnostyce różnych zmian chorobowych rdzenia kręgowego,
  • badanie całego kręgosłupa i kanału kręgowego – prezentowane na pojedynczym zdjęciu,
  • badanie typu mielografii-MR;
 • Badania układu kostno-stawowego: stawów barkowych, łokciowych, kolanowych, biodrowych, drobnych stawów ręki i stopy (łącznie z artrografią stawu – badaniem po podaniu środka kontrastowego dostawowo);
 • Badania prostaty – morfologiczne i z zastosowaniem spektroskopii MR w ocenie zmian nowotworowych gruczołu krokowego;
 • Badania serca:
  • możliwe jest obrazowanie budowy serca i zmian morfologicznych,
  • ruchomości ścian serca (w technice cine),
  • badanie przepływu krwi w mięśniu sercowym i przedstawianie wyników w formie ilościowej (w diagnostyce choroby niedokrwiennej),
  • ocena zmian grubości mięśnia sercowego w trakcie skurczu i rozkurczu (w diagnostyce choroby niedokrwiennej),
  • obrazowanie naczyń wieńcowych, ocena funkcji serca (frakcja wyrzutowa, stroke volume, LV peak ejection, peak filling rate, time of peak ejection and filling rate, LV myocardial mass),
  • oprogramowanie pozwala na diagnostykę zmian nowotworowych, dysplazji tłuszczowej, kardiomiopatii, choroby niedokrwiennej, ruchomości serca, zmian grubości ścian komór, żywotności mięśnia sercowego, wad wrodzonych/nabytych;
 • Angiografia MR dużych pni naczyniowych (po podaniu kontrastu), badanie naczyń obwodowych z automatycznym przesuwem stołu (co najmniej od odejścia tętnic biodrowych do stóp) – oprogramowanie pozwalana ilościową ocenę zwężenia naczynia, planowanie zabiegu operacyjnego, ocenę pooperacyjną, ocenę postępu choroby, planowanie założenia stentu;
 • urografia MR, badania nerek, nadnerczy;
 • badania wątroby w kierunku zmian ogniskowych, cholangiografia MR;
 • badania oczodołów;
 • badania gruczołów piersiowych (przed i po podaniu kontrastu) w diagnostyce zmian nowotworowych – zastosowana cewka pozwala na jednoczasowe badanie obu gruczołów;
 • badania w kierunku tętniaków aorty (odcinka piersiowego, brzusznego).

W tym samym dniu oficjalnie przekazano do użytku nowoczesny oddział ratownictwa medycznego. Fundusze na jego uruchomienie pochodziły w części z pieniędzy własnych szpitala oraz z ministerialnego programu na wspieranie ratownictwa medycznego i programu restrukturyzacyjnego. W ich uzyskaniu pomogły władze samorządowe Województwa Mazowieckiego. W sumie koszty adaptacyjne pomieszczeń wyniosły 200 tys. złotych, zaś na zakup specjalistycznego sprzętu przeznaczono 680 tys. zł.

Oddział jest przystosowany do prowadzenia reanimacji, intensywnej opieki medycznej i obserwacji. SOR mieści się w przystosowanych pomieszczeniach, pierwotnie zajmowanych przez poradnię Chirurgii Ogólnej i Ortopedycznej, które zostały przeniesione w miejsce dawnej Izby Przyjęć. Oddział liczy 6 łóżek. Jego zadaniem jest podejmowanie i prowadzenie czynności diagnostycznych i leczniczych u pacjentów w stanach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, przywożonych przez zespoły ratownictwa przedszpitalnego, nie będzie natomiast pełnić funkcji poradni ambulatoryjnej.

Szpitalny Oddział Ratunkowy przejmuje funkcję Izby Przyjęć Szpitala, współdziała oraz współpracuje z innymi służbami ratowniczymi. Praca SOR odbywa się w systemie całodobowym i jest zabezpieczana przez zespół medyczny.

W planach szpitala znajduje się wybudowanie zadaszonego podjazdu dla karetek pogotowia oraz lądowiska dla helikopterów i drogi dojazdowej z lądowiska do oddziału. Łączne koszty tych inwestycji wyniosą ok. 1 100 000 zł i są uwzględnione w długoterminowym planie inwestycyjnym Województwa Mazowieckiego oraz w Kontrakcie Wojewódzkim. Obecnie śmigłowce lądują w pobliskim parku i chorzy dowożeni są do szpitala karetką.


Informacje ogólne o szpitalu


Szpital utworzono w dniu 1 stycznia 1979 roku na podstawie Zarządzenia Nr 52 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 1978 r. w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego dla Województwa stołecznego warszawskiego.

Pierwotna nazwa – Wojewódzki Szpital Zespolony.

Pierwszy pacjent został przyjęty do Poradni Przyszpitalnej już 1 lipca 1978 roku.
Pierwszy pacjent do Szpitala został przyjęty 22 stycznia 1981 roku.

W latach 1982 – 1997 w ramach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego funkcjonują poradnie podstawowej opieki zdrowotnej.

Od 1997 roku Wojewódzki Szpital Zespolony na podstawie Zarządzenia Wojewody Warszawskiego Nr 55 z dnia 8 sierpnia 1997 r. funkcjonuje jako Wojewódzki Szpital Bródnowski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

Działa w nim:
 • 14 oddziałów szpitalnych z 708 łóżkami ( w tym 47 noworodkowych ), z czego na bazie 6 oddziałów działają Kliniki i Katedry AM, na bazie 2 oddziałów Kliniki CMKP i na bazie 1 oddziału Klinika Instytutu Żywności i Żywienia
 • 3 ośrodki i zespoły opieki pozaszpitalnej oraz 2 w trakcie tworzenia
 • Poradnia Przyszpitalna z 28 poradniami specjalistycznymi
 • 2 Przychodnie Wojewódzkie
 • zakład rehabilitacji
 • zakłady i pracownie diagnostyczne.

Szpital zatrudnia 940 osób personelu medycznego.

Oddziały i Kliniki WSB:
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii ( z Pododdziałem Intensywnej Terapii Internistycznej ) będącym bazą dla Katedry i Kliniki Diabetologii i Chorób Wewnętrznych AM;
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii ( z Oddziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej ) będącym bazą dla Katedry i kliniki Kardiologii AM;
 • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej i Rehabilitacji będącym bazą dla Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji AM;
 • Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej będącym bazą dla Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej AM;
 • Oddział Ginekologiczno-Położniczy oraz Oddział Neonatologiczny będące bazą dla Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii AM;
 • Oddział Psychiatryczny będącym bazą dla Kliniki Psychiatrycznej AM;
 • Oddział Neurochirurgiczny będący baza dla Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego CMKP;
 • Oddział Otolaryngologiczny będący dotychczas bazą dla Kliniki Otolaryngologicznej CMKP, a prawdopodobnie w najbliższej przyszłości Kliniką bądź Katedrą AM,
 • Oddział Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii będący bazą dla Kliniki chorób Metabolicznych i Gastroenterologii Instytutu Żywności i Żywienia.

  oraz oddziały szpitalne nie będące klinikami:

 • Oddział Okulistyczny;
 • Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym;
 • Oddział Intensywnej Terapii;
 • Szpitalny Oddział Ratunkowy.

W latach 1981 – 2003 w oddziałach szpitalnych hospitalizowano ogółem 375.849 pacjentów.

W 2003 roku w oddziałach szpitalnych było hospitalizowanych ponad 21 tys. pacjentów i wykonywano ponad 6.700 zabiegów operacyjnych.

Przy Szpitalu działają: dwie przychodnie wojewódzkie oraz rozbudowana specjalistyczna Przychodnia Przyszpitalna z poradniami i pracowniami reprezentującymi różne specjalności medyczne.

W latach 1981 – 2003 udzielono ogółem 4.463.195 porad, w tym 555.025 ostrodyżurowych.


W 2003 roku liczba porad udzielonych w poradni przyszpitalnej wyniosła ponad 181 tys.

Szpital dysponuje rozbudowanym zapleczem diagnostycznym z następującymi zakładami, pracowniami i poradniami:
 • Zakładem Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego ( dysponujący aparatem NMR najnowszej generacji ) z pracowniami i poradniami.
 • Zakładem Diagnostyki Ultrasonograficznej
 • Zakład Diagnostyki Kardiologicznej z pracowniami.
 • Zakład RTG, Tomografii Komputerowej i Mammografii z pracowniami.
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej z pracowniami.
 • Zakład Patomorfologii

W pracowniach diagnostycznych WSB wykonano ponad 1.043 tys. badań dla pacjentów hospitalizowanych, ambulatoryjnych oraz na zlecenie innych zakładów medycznych.

Szpital dysponuje również Zakładem Rehabilitacji i Fizykoterapii z szerokim zakresem metod rehabilitacji narządu ruchu i rehabilitacją kardiologiczną.

Liczba wyświetleń: 1026

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.