Aktualności

Gospodarka wodna na odcinku Dolnej Wisły

2012.02.28 11:40 , aktualizacja: 2012.02.28 15:23

Autor: opr. Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

fot.Wiesław Kołodziejski
fot.Wiesław Kołodziejski

O wzajemnej współpracy w zakresie rozwoju śródlądowej drogi wodnej E-40 na odcinku od Warszawy do Gdańska w ramach realizacji projektu INWAPO rozmawiano podczas spotkania 27 lutego br. w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, w którym wziął udział marszałek Adam Struzik.

 

Mazowsze znajduje się na końcu drogi wodnej E-40 i jest naturalnym centrum logistycznym dla środkowej i wschodniej Polski, z możliwością otwarcia drogi na wschód. Dzięki uzyskaniu przez województwo mazowieckie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu dla Europy Środkowej, pojawia się duża szansa na przygotowanie działań służących rozwojowi gospodarki wodnej na Mazowszu. Efektem realizacji projektu będą m.in. opracowania analityczne w zakresie rozwoju potencjału transportowego na Mazowszu, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z transportem kolejowym i drogowym, założenia inwestycyjne, realizacje pilotażowe, seminaria i konferencje zwiększające znajomość potencjału logistyczno-transportowego regionu oraz upowszechniające dobre praktyki w tym zakresie. Mają one na celu przygotowanie rozwoju transportu śródlądowego poprzez intensyfikację współpracy z portami morskimi¹ oraz uwzględnieniem rozwoju trimodalności w transporcie pomiędzy żeglugą, transportem drogowym i kolejowym².

 

Podczas rozmów marszałek Adam Struzik poruszył temat prac nad planami rozwoju transportu śródlądowego w Polsce. Podkreślił, że istotne jest opracowanie strategii, która globalnie podchodziłaby do gospodarki wodnej na odcinku Dolnej Wisły od Warszawy do Gdańska z uwzględnieniem wszystkich aspektów zrównoważonego rozwoju w obszarach środowiskowych, społecznych i gospodarczych. Ważnym punktem do jak najszybszej realizacji jest przygotowanie listy niezbędnych inwestycji, a także wzajemna współpraca samorządów z Mazowsza poprzez Kujawy do Pomorza z ministerstwami transportu, budownictwa i gospodarki morskiej oraz środowiska nad wspólnym planem rozwoju obszaru Dolnej Wisły. Marszałek dodał, że konieczne są działania systemowe i skuteczna współpraca rządu z samorządami nad przygotowaniem tak ważnego dla całej Polski projektu.

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele województw: mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego, a także ministerstwa transportu, budownictwa i gospodarki morskiej, krajowego i regionalnego zarządu gospodarki wodnej oraz Agencji Rozwoju Mazowsza S.A.

 

 

¹ W przypadku naszego projektu planowana jest ścisła współpraca z Portem Gdańsk.

² Droga śródlądowa E-40 przecina się z międzynarodową siecią TEN-T w Bydgoszczy, Toruniu i Warszawie. Może być doskonałym uzupełnieniem międzynarodowejsieci transportowej otwierając dodatkowo porty morskie Trójmiasta na południe i wschód.


  • Nazwa projektu: INWAPO –  „Unowocześnienie śródlądowych szklaków wodnych i portów morskich” (Upgrading of Inland Waterway and Sea Ports), realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej jako projekt o charakterze strategicznym, Priorytet 2. Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności obszaru Europy Środkowej,
  • Obszar interwencji: 2.2 Rozwój współpracy w dziedzinie logistyki transportu multimodalnego,
  • Główny cel: poprawa stanu i zdolności do użytkowania wewnętrznych dróg wodnych w Europie Środkowej, portów rzecznych, kanałów łączących większe rzeki, transportu trimodalnego. Dla realizacji projektu zostało zawiązane konsorcjum partnerskie z siedmiu krajów: Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Austrii, Węgier i Włoch,
  • Budżet projektu: 3,8 mln EURO, w tym środki z EFRR – 3 mln EURO,
  • Liderem projektu jest: Port w Wenecji (Venice Port Autority), Włochy,
  • Partnerem projektu w województwie mazowieckim jest: Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. z siedzibą w Warszawie.

Liczba wyświetleń: 681

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.