Aktualności

Obrady komisji COTER w Lizbonie

2012.03.07 09:40 , aktualizacja: 2012.03.09 12:55

Autor: Justyna Niedzielak, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

O usprawnieniu europejskiego systemu transportowego oraz funduszach strukturalnych dyskutowali w dniach 5-6 marca br. w Lizbonie członkowie komisji odpowiedzialnej za spójność terytorialną (COTER). W posiedzeniu uczestniczył Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Podczas sesji członkowie Komisji COTER omówili część najważniejszych obecnie opinii z programu prac Komitetu Regionów na rok 2012. Priorytetem okazały się nowe zasady dotyczące funduszy strukturalnych na okres 2014–2020. Rozmawiano na temat rozporządzenia ogólnego w sprawie funduszy objętych wspólnymi ramami strategicznymi oraz określono stanowisko regionów UE odnośnie rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Członkowie komisji przedyskutowali również zmiany związane z Europejskim Funduszem Społecznym (EFS) i Europejskim Funduszem Spójności. Ustalono, że warunkiem powodzenia przyszłej polityki spójności jest elastyczność,uproszczenie procedur, pełne zaangażowanie regionów i miast w kształtowaniu i realizacji programów operacyjnych oraz umowy partnerskie.

 

Okazją do bliższego przyjrzenia się kwestiom transportowym była dyskusja na temat rozporządzenia dotyczącego przeglądu ram prawnych transeuropejskich sieci transportowych (TEN‑T).Członkowie komisji podkreślili, że polityka transportowa powinna przeciwdziałać zmianom klimatu oraz przyczyniać się do równomiernego i zrównoważonego rozwoju całej Unii Europejskiej. Zwrócono jednak uwagę, że po prawie 20 latach polityka TEN-T nie osiągnęła oczekiwanych rezultatów. Stąd też istnieje konieczność przeglądu zarówno metod realizacji sieci TEN-T, jak i europejskiej polityki transportowej w ogóle. Analiza miałaby kluczowe znaczenie zwłaszcza dla władz lokalnych i regionalnych, które posiadają liczne uprawnienia w tej dziedzinie – biorą udział w finansowaniu projektów w zakresie infrastruktury oraz są bezpośrednimi beneficjentami.

 

Zagadnienie polityki transportowej kontynuowano podczas, zainaugurowanego przez burmistrza Lizbony Antonio Costy, seminarium, w którym wzięli udział członkowie Komitetu Regionów, przedstawiciele Komisji Europejskiej i duńskiej prezydencji w Radzie UE oraz posłowie do Parlamentu Europejskiego. Przygotowano trzy sesje poświęcone szczegółowej analizie priorytetów w zakresie transeuropejskiej sieci transportowej, wyzwaniom związanym z mobilnością w miastach oraz roli, jaką mają do odegrania władze regionalne i lokalne we wdrażaniu nowego instrumentu „Łącząc Europę”, zaproponowanego przez Komisję Europejską.

Liczba wyświetleń: 665

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.