Aktualności

Testujemy nową stronę dla osób niepełnosprawnych

2012.03.29 15:35 , aktualizacja: 2012.03.29 15:52

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Niepełnosprawni z Mazowsza będą mogli korzystać z nowej strony internetowej dostosowanej do ich potrzeb. Prezentacja odbyła się 29 marca br. w Warszawie podczas trzeciego już posiedzenia Sejmiku Osób Niepełnosprawnych. Obrady sejmiku tłumaczono na język migowy.

 

Cykliczne już spotkania osób niepełnosprawnych to inicjatywa Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działającej z inicjatywy Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

– Spotkanie to dla wszystkich zaangażowanych w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych świetna okazja do dyskusji, wymiany poglądów i doświadczeń – rozpoczął posiedzenie wicemarszałek Krzysztof Grzegorz Strzałkowski. Ważne, że organizacje pozarządowe oraz samorządy gminne, powiatowe i samorząd województwa mają szansę usłyszeć, co już przynosi efekty, a co jest jeszcze do zrobienia w tym zakresie.

 

W forum wziął udział m.in. poseł Marek Plura zaangażowany w działania na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym roku uczestnicy dyskutowali na temat mieszkalnictwa chronionego, wczesnej pomocy, kształtowania świadomości społecznej o niepełnosprawności oraz funkcjonowania osób niepełnosprawnych po 25. roku życia. Podsumowano również działania Samorządu Województwa Mazowieckiego na rzecz osób niepełnosprawnych w 2011 r.

 

Na dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych przeznaczono w ubiegłym roku 2 mln zł (w sumie 8 wniosków). Wygospodarowano także ponad 5,3 mln zł na utworzenie i działanie zakładów aktywności zawodowej. Dotacje na ok. 100 tys. zł przyznano na promowanie twórczości osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania zorganizowano trzy wystawy prac plastycznych i utworzono dwie galerie internetowe. Zaprezentowano również dwie sztuki teatralne oraz przedstawienie kukiełkowe. Na program edukacyjny dla dzieci i młodzieży kształtujący pozytywny wizerunek osoby niepełnosprawnej przeznaczono ponad 47 tys. zł, dotując w ten sposób cztery projekty.

 

Dla wolontariuszy pracujących z osobami niepełnosprawnymi zorganizowano 19 projektów szkoleniowych, w których uczestniczyło 800 osób. Adresatami 16 wykładów i warsztatów byli rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych. Dofinansowano również kurs nauki języka migowego, który ukończyło 108 osób (opiekunów, nauczycieli i wolontariuszy). W sumie w 40 projektach wspartych kwotą ponad 604,5 tys. zł wzięło udział 1200 osób.

 

W ubiegłym roku przeprowadzono także 18 projektów z zakresu poradnictwa psychologicznego i społeczno-prawnego, w ramach których otwarto 17 punktów porad dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Z usług skorzystało 1500 osób, z czego 1300 to osoby niepełnosprawne. Na to zadanie przeznaczono dofinansowanie w wysokości ponad 260 tys. zł.

 

Dofinansowanie uzyskały również imprezy kulturalne, sportowe i turystyczne dla osób niepełnosprawnych – półkolonie, festyny, wyjazdy turystyczne, warsztaty artystyczne, plenery malarskie itp. W 137 tego typu wydarzeniach uczestniczyło przeszło 11 tys. osób, z czego 55 proc. to osoby niepełnosprawne. Możliwe to było dzięki wsparciu w wysokości przeszło 2 mln zł. Zorganizowano też 21 kampanii informacyjnych na temat integracji osób niepełnosprawnych. Objęły one m.in. spotkania, konkursy, publikacje artykułów w prasie i na stronach internetowych. Na ten cel przeznaczono ponad 770 tys. zł.

 

Wydano również wiele publikacji nakierowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych – w tym informatory w języku Braille’a lub w formie elektronicznej z audio deskrypcją, Konstytucję RP w języku migowym, 15 tytułów książek mówionych czy książkę kucharską Smak na koniuszkach palców – wydaną w trzech formach: wersji mówionej, języku Braille’a oraz w wersji papierowej – czarnodruk. Zawiera ona wiele przepisów i instrukcje technik kucharskich polecanych niewidomym oraz zapoznaje z historią i kulturą Mazowsza. To pierwsza tego typu publikacja w Polsce. Wszystkie działania edytorskie dofinansowane były kwotą ponad 1,1 mln zł.

 

Ważnym punktem tegorocznych obrad było oficjalne uruchomienie zmodyfikowanej strony internetowej: www.niepelnosprawni.mazovia.pl . Strona została dostosowana do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami, dzięki czemu usprawni dialog między NGO oraz samorządami gminnymi i powiatowymi a samorządem województwa.

 

Szata graficzna została zaprojektowana tak, by informacje na stronie były czytelne. W standardowej wersji są to kontrastowe kolory – głównie biały i ciemnoszary. Istnieje możliwość zwiększenia czcionki, a także zmiany kontrastu. Kolejnym udogodnieniem jest program czytający tekst.

 

Ważnym elementem strony jest forum internetowe, które stanie się miejscem wirtualnych spotkań niepełnosprawnych oraz osób zaangażowanych działania na rzecz niepełnosprawnych. Poza tym organizacje pozarządowe będą mogły na stronie informować o swoich działaniach. Da to pełniejszy obraz życia osób niepełnosprawnych w województwie.

 

Zmodyfikowana strona to na razie wersja testowa. Do 2 maja 2012 r. będzie można zgłaszać uwagi i propozycje jej zmian z punktu widzenia poszczególnych rodzajów niepełnosprawności.

 

Tegoroczne obrady Sejmiku Osób Niepełnosprawnych po raz pierwszy tłumaczono na polski język migowy (PJM), który w odróżnieniu od systemu językowo-migowego (SJM), jest naturalnym językiem polskiej społeczności głuchych. System, niestety wciąż używany m.in. w mediach, jest trudną do zrozumienia dla osób niesłyszących kalką polszczyzny mówionej.

  • fot. Hanna Maliszewska
  • fot. Hanna Maliszewska
  • fot. Hanna Maliszewska
  • fot. Hanna Maliszewska
  • fot. Hanna Maliszewska
  • fot. Hanna Maliszewska
  • fot. Hanna Maliszewska

Liczba wyświetleń: 600

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.