Aktualności

Z wizytą w Płońsku

2012.04.12 12:30

Autor: Milena Szymańska, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Płońszczanie szanują 600-letnią tradycję swojego miasta, a jednocześnie dbają o jego dynamiczny rozwój. 11 kwietnia br. członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Wiesław Raboszuk uczestniczył w spotkaniu poświęconym płońskim inwestycjom, zrealizowanym dzięki efektywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych w latach2009-2011.

 

Imponujący jest rozwój Płońska, a zwłaszcza zaangażowanie władz miasta w budowanie pozytywnego wizerunku miasta – podkreślił członek zarządu Wiesław Raboszuk. Efektywne pozyskiwanie i właściwe wykorzystanie środków zewnętrznych służy wszystkim mieszkańcom i przyciąga coraz większą liczbę inwestorów – dodał.

 

W Płońsku zrealizowano m.in. liczne projekty rekreacyjno-sportowe – budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3, dwóch kompleksów boisk sportowych wraz z szatniami i zapleczem socjalnym w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012”, placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”, czy zakup lodowiska.

 

W ostatnich latach rozwinęła się tu również infrastruktura drogowa. Jednym z projektów jest budowa obwodnicy wschodniej, możliwa dzięki środkom pozyskanym w ramach  RPO WM 2007-2013 (Działanie 3.1 „ Infrastruktura drogowa”). Dzięki inwestycji zmniejszy się natężenie ruchu w centrum miasta, a w przyszłości możliwe będzie przeprowadzenie rewitalizacji płońskiego rynku.

 

W trakcie realizacji jest obecnie przebudowa ul. Płockiejw ramach projektu „Rewitalizacja infrastruktury drogowej czynnikiem rozwoju Płońska i Powiatu Płońskiego". Wykonane prace przyczynią się do poprawy standardu sieci drogowej w mieście i dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych. Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 10 mln zł, z czego wysokość dofinansowania to prawe 9 mln zł. Miasto Płońsk pozyskało także dofinansowanie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej przy ul. 19 Stycznia w Płońsku”. Działa tu również nowoczesny Zakład Gospodarowania Odpadami zbudowany dzięki dotacji z Ekofunduszu oraz pożyczce z WFOŚiGW.

 

Podczas spotkania omówiono także inwestycje planowane.

  • fot. Milena Szymańska
  • fot. Milena Szymańska
  • fot. Milena Szymańska
  • fot. Milena Szymańska
  • fot. Milena Szymańska
  • fot. Milena Szymańska

Liczba wyświetleń: 495

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.