Aktualności

O strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

2012.07.03 14:05 , aktualizacja: 2012.07.03 14:29

Autor: Nina Małachowska, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

Debata na temat projektu opinii Rady Europejskiej, dotyczącego strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego zdominowała obrady 13. posiedzenia Komisji Spójności Terytorialnej COTER.

 

Spotkanie odbyło się 2 lipca br. w Brukseli. W rozmowach, którym przewodniczył Michel Delebarr, wziął udział Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.

 

Morze Bałtyckie wciąż jest jednym z najbardziej wrażliwych obszarów Europy. Każdego lata zakwitają w nim glony, zwiększa się ruch ciężkich statków żeglujących przez płytkie cieśniny, a w połączeniach transportowych i energetycznych występują duże luki – wschodnie i północne obszary wód są zbyt odizolowane od reszty UE. Projekt opinii dotyczący strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego stanowi ważny element zintegrowanej polityki morskiej i formułuje trzy najważniejsze cele: ocalenie Morza Bałtyckiego, rozwój połączeń w regionie oraz zwiększenie dobrobytu regionu.

 

Aby wysiłki były bardziej efektywne, w dyskutowanym projekcie zaproponowano zastosowanie konkretnych wskaźników oceniających postępy prowadzonych prac. Miałyby to być: czystość wód (mierzona uzyskaniem dobrego stanu środowiska do 2020 r.); osiągnięcie bogatej i zdrowej dzikiej fauny i flory do 2020 r. (poprawa stanu różnorodności biologicznej i zdrowia ekosystemów); czysta żegluga (wyeliminowanie nielegalnych zrzutów do 2020 r.), bezpieczna żegluga (zmniejszenie o 20 % do 2020 r. liczby wypadków w porównaniu do poziomu z 2010 r.); przyjęcie zintegrowanego planu i programu ochrony wybrzeża do 2020 r.; zwiększenie bezpieczeństwa dzięki pogłębieniu współpracy między organami nadzoru morskiego.

 

Kolejną ważną kwestią dyskutowaną przez członków Komisji COTER był dokument roboczy „Kodeks postępowania w zakresie partnerstwa”, który potwierdza zamiar zobligowania państw członkowskich do organizowania współpracy partnerskiej władz szczebla krajowego i regionalnego oraz podmiotów gospodarczych, społecznych, a także sektora pozarządowego we wszystkich procesach wdrażania polityk UE. Bazą źródłową dla „Kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa”, opracowanego przez Komitet Reginów, był dokument roboczy służb Komisji Europejskiej - „Zasady partnerstwa w procesie wdrażania funduszy objętych zakresem wspólnych ram strategicznych”.

  • fot. Aleksandra Prandota
  • fot. Aleksandra Prandota
  • fot. Aleksandra Prandota

Liczba wyświetleń: 483

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.