Aktualności

Konsultacje strategii w Ostrołęce

2012.07.25 14:10 , aktualizacja: 2012.07.26 14:11

Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.arch. MBPR
  • fot.arch. MBPR
  • fot.arch. MBPR

Do końca września br. trwają konsultacje społeczne projektu nowej strategii rozwoju województwa mazowieckiego. O potencjale i roli subregionu ostrołęckiego w rozwoju Mazowsza dyskutowano podczas spotkania, które odbyło się 24 lipca br. w Ostrołęce z udziałem m.in. wicemarszałka Leszka Ruszczyka.  

 

Z ostatniego, przeprowadzonego w latach 2009-2010, monitoringu wynika, że subregion ostrołęcki jest mocno niedoinwestowany pod względem infrastrukturalnym, ze słabą dostępnością do usług publicznych. Charakteryzuje się on znacznym bezrobociem. W powiecie makowskim odnotowano jeden z najwyższych w województwie odsetek długotrwale bezrobotnych, wynoszący 64 proc. Poza tym powiat ostrołęcki wyróżniał się najwyższym (30 proc.) udziałem bezrobotnych poniżej 25. roku życia w ogólnej liczbie pozostających bez pracy. W całym podregionie ostrołęcko-siedleckim PKB na 1 mieszkańca kształtowało się w 2009 r. na poziomie poniżej 75 proc. średniej krajowej.

 

Na co stawiać w subregionie

 

W projekcie nowej strategii subregion ostrołęcki – uznany za problemowy – zaliczony został do Ostrołęcko-Siedleckiego Obszaru Strategicznej Interwencji. Samorząd województwa chce, by obszar ten objęty był krajowym Programem Rozwoju Polska Wschodnia. Niezbędne jest podniesienie jakości życia i polepszenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Aby to osiągnąć, należy m.in. usprawnić powiązania komunikacyjne subregionu z otoczeniem, co wymaga uzupełnienia istniejącej infrastruktury transportowej. Poprawy wymaga zwłaszcza skomunikowanie Ostrołęki z Warszawą, co wiąże się z modernizacją linii kolejowej na tej trasie, a także rozważaną budową nowego połączenia drogowego przez Wyszków. Poprawie dostępności komunikacyjnej subregionu sprzyjałyby również: reaktywacja połączenia kolejowego Siedlce – Ostrołęka – Olsztyn, modernizacja znajdujących się tu dróg wojewódzkich (w tym budowa brakującego odcinka drogi nr 627 łączącej Ostrołękę z Siedlcami i granicą wschodnią kraju) oraz budowa obwodnicy Ostrołęki wraz z mostem na Narwi.

 

Wzmocnienie pozycji subregionu ostrołęckiego zależne jest od wzrostu potencjału przemysłowego, w szczególności w specjalizacjach: energetycznej, papierniczej, celulozowej, drzewnej, a także rolno-spożywczej, wykorzystującego lokalny dostęp do surowców. Z punktu widzenia rozwoju energetyki w regionie ważna będzie rozbudowa i modernizacja elektrowni systemowej w Ostrołęce.

 

Ostrołęka – jako lokalne centrum społeczno-gospodarcze – wymaga poprawy atrakcyjności inwestycyjnej oraz rozwoju wysokiej jakości usług publicznych, głównie edukacji (np. przez utworzenie publicznej wyższej szkoły zawodowej w Ostrołęce) i kultury.

 

Rola konsultacji

 

Aktualizowany dokument będzie stanowić w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020 podstawę do pozyskiwania środków unijnych dla regionu Mazowsza, jak również sporządzenia kontraktu terytorialnego. Dlatego tak ważne jest wspólne określenie priorytetów i kierunków rozwoju, dzięki którym możliwa będzie realizacja wielu ważnych przedsięwzięć w regionie.

 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego dostosowana jest do zapisów zawartych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego oraz ogólnounijnej strategii Europa 2020. Projekt Strategii jest dostępny na stronie www.mbpr.pl .

Liczba wyświetleń: 491

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.