Aktualności

Energooszczędnie w gminie Białobrzegi

2012.07.27 11:40 , aktualizacja: 2012.07.27 12:15
Autor: Biuro Prasowe, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot. arch.MJWPU
fot. arch.MJWPU

Mieszkańcy gminy Białobrzegi będą korzystać z energii słonecznej do ogrzewania ciepłej wody, a dzięki rekultywacji gminnego składowiska odpadów obszar ten zyska nowe tereny zielone.

 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii znajdzie zastosowane w urzędach, szkołach, przedszkolach, strażnicy OSP i na plebanii w Jasionnej. Dodatkowo w szkole podstawowej i gimnazjum w Białobrzegach zainstalowane zostaną pompy ciepła. Przedsięwzięcie przyczyni się nie tylko do zmniejszenia kosztów związanych z ogrzewaniem wody, ale także do redukcji emisji substancji szkodliwych do środowiska.

 

Przeprowadzenie tych inwestycji możliwe będzie dzięki otrzymanej decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego dotacji unijnej w wysokości ponad 5,3 mln zł. Umowy w tej sprawie podpisali 27 lipca br. wicemarszałek Leszek Ruszczyk oraz zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzegi Waldemar Olszewski.

 

To bardzo ważne, że samorządy coraz chętniej sięgają po alternatywne źródła pozyskiwania energii. Dzięki montażowi kolektorów słonecznych i pomp ciepła coraz więcej mieszkańców Mazowsza, szkół, przedszkoli czy urzędów może zaoszczędzić na ogrzewaniu ciepłej wody. Oprócz korzyści finansowych, ważne są także te środowiskowe. Sięganie po rozwiązania energooszczędne, a także rekultywowanie składowisk sprawia, że do atmosfery przedostaje się mniej szkodliwych substancji – podkreślił wicemarszałek Leszek Ruszczyk.

 

Kolektory słoneczne i pompy ciepła

 

Władze gminy Białobrzegi sięgają po ekologiczne, a co się z tym wiąże – energooszczędne rozwiązania. Już wkrótce w 149 gospodarstwach zainstalowane zostaną kolektory słoneczne, dzięki którym mieszkańcy zaoszczędzą na ogrzewaniu ciepłej wody. Instalacje solarne zamontowane będą także w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach. Ponadto, w salach gimnastycznych gimnazjum i szkoły podstawowej w Białobrzegach zainstalowane zostaną gruntowe pompy ciepła, a ta istniejąca w kościele w Jasionnej będzie wyremontowana.

 

Podstawowym założeniem projektu jest zakup i montaż zestawów solarnych, składających się z grupy kolektorów słonecznych, zasobnika – bufora, układów: pompowego, bezpieczeństwa, hydraulicznego i sterowania, a także izolacji oraz stelaży do mocowania. Na tym rozwiązaniu skorzysta 149 gospodarstw znajdujących się na terenie gminy Białobrzegi. Dodatkowo, ze względu na bardzo duże zużycie energii wykorzystywanej do podgrzania wody zaplanowano także montaż kolektorów w Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi oraz w Starostwie Powiatowym. Projektem objęte zostaną także szkoły i przedszkola: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Białobrzegach, Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchej, Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach, przedszkola nr 1 i nr 2 w Białobrzegach oraz strażnica OSP w Stawiszynie i plebania Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Jasionnej.

 

Na realizacji inwestycji skorzystają nie tylko mieszkańcy gminy, ale także środowisko. Dzięki zastosowaniu proekologicznych rozwiązań zmniejszy się bowiem emisja szkodliwych substancji chemicznych – dwutlenku węgla i dwutlenku siarki do atmosfery.

 

Beneficjent: gmina Białobrzegi
Tytuł projektu: Słoneczna energia dla gminy Białobrzegi
Całkowita wartość projektu: 3 237 636 zł
Kwota dofinansowania: 2 266 345,20 zł
Działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka

 

Rekultywacja składowiska odpadów w gminie Białobrzegi

 

Kolejny projekt również ma na celu ochronę środowiska, poprzez zmniejszenie do atmosfery emisji szkodliwych substancji. Tym razem chodzi o rekultywację składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanego w miejscowości Sucha.

 

Gminne składowisko zajmuje powierzchnię 2,97 ha. Powstało nielegalnie w latach 70. XX w., w miejscu dawnego wyrobiska piasku, gdzie przez lata mieszkańcy samowolnie gromadzili odpady i nieczystości komunalne. W ten sposób teren wyrobiska zmienił się w „dzikie” wysypisko odpadów. W 1993 r. władze gminne przystąpiły do uporządkowania terenu. Udało się to tylko częściowo. W 2008 r., z uwagi na brak wymaganego pozwolenia zintegrowanego, składowisko zostało wyłączone z użytkowania i od tego czasu stanowi obszar zamknięty, przeznaczony do rekultywacji.

 

Inwestycja będzie przebiegać etapami. W pierwszej kolejności przeprowadzone zostaną prace organizacyjne i porządkowe. Ustawione będą tablice informacyjne, a teren składowiska zostanie uporządkowany z zalegających odpadów oraz krzaków i innych samosiejek. Następnie pryzma odpadów zostanie ukształtowana, wyrównana i zagęszczona. Działania te mają na celu zapewnienie swobodnego odpływu powierzchniowych wód opadowych i roztopowych. Ponadto, wykonane zostaną: szczelny zbiornik odparowujący, który przejmować będzie spływ powierzchniowy, otwarty rów odwadniający oraz trzy studnie odgazowujące.

 

Następnie składowisko zostanie nawiezione i pokryte warstwą o właściwościach izolacyjno-rekultywacyjnych. Ostatnim elementem będzie nasadzenie roślinności w postaci mieszanki traw oraz pasa wierzby wiciowej.

 

Beneficjent: gmina Białobrzegi
Tytuł projektu: Rekultywacja składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Sucha, w gminie Białobrzegi
Całkowita wartość projektu: 3 666 374,39 zł
Kwota dofinansowania: 3 116 418,23 zł
Działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi

 

Liczba wyświetleń: 598

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.