Aktualności

VI Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich

2012.10.29 09:20 , aktualizacja: 2012.10.29 10:36

Autor: Alicja Łukaszuk (RW), Wprowadzenie: Monika Guzowska

Fot. Alicja Łukaszuk
Fot. Alicja Łukaszuk
Fot. Alicja Łukaszuk
Fot. Alicja Łukaszuk
Fot. Alicja Łukaszuk
Fot. Alicja Łukaszuk

O dotychczasowym rozwoju terenów rolniczych na Mazowszu w kontekście działań samorządowych oraz kierunkach i możliwościach rozwoju po 2013 r. dyskutowali uczestnicy VI Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W dwudniowych obradach, które rozpoczęły się 25 października br. w Zegrzu, udział wzięli przedstawiciele Samorządu Województwa Mazowieckiego – marszałek Adam Struzik oraz członek zarządu Janina Ewa Orzełowska.

 

Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich już na stałe wpisał się do kalendarza najważniejszych imprez organizowanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. O potrzebie systematycznej dyskusji, służącej wyznaczaniu kierunków działań na terenach rolniczych, świadczy (rosnące z roku na rok) zainteresowanie debatą. Spotkanie stało się okazją do rozmowy na temat dotychczasowych działań inicjowanych przez samorząd województwa na obszarach wiejskich, znaczenia lokalnych przedsięwzięć na tle polityki ogólnokrajowej oraz planowania przestrzennego w kontekście zasad zrównoważonego rozwoju. Wymieniono także doświadczenia z realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że obszary wiejskie Mazowsza są źródłem dużego potencjału demograficzno-ekonomicznego, którego nie można lekceważyć. Zaznaczył również, że działania restrukturyzacyjne i modernizacyjne służyć mają rozwojowi oraz umacnianiu konkurencyjności mazowieckich terenów rolniczych, a wysiłek inwestycyjny bezpośrednio przekłada się nie tylko na wyższy standard codziennego funkcjonowania lokalnych społeczności, ale także na atrakcyjny wizerunek całego województwa. Dlatego tak cenne jest mądre zagospodarowanie terenów rolniczych oraz konstruktywny dialog i współpraca, które często decydują o powodzeniu wielu przedsięwzięć.

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 jest instrumentem, dzięki któremu każda mazowiecka gmina może pozyskiwać środki na realizację ważnych i potrzebnych inwestycji – zaznaczyła członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska Jak pokazują dotychczasowe statystyki, największa alokacja środków dotyczy infrastruktury publicznej. Każdy zrealizowany projekt świadczy o spełnianiu wymagań społecznych oraz kulturalnych. Pojawiające się w ostatnim czasie problemy z gospodarką wodną i melioracją pokazały, jak ważne są inwestycję służące zabezpieczeniu odpowiedniego poziomu wód gruntowych. Dlatego istotne jest, aby każdy teren rolniczy miał równy dostęp do unijnych środków tak, by wzrost atrakcyjności i konkurencyjności obszarów wiejskich służył rozwojowi całego województwa - dodała.

 

Kongres stał się także okazją do uroczystego wręczenia nagród w konkursach: na najlepsze gospodarstwo ekologiczne, innowacyjne gospodarstwo agroturystyczne oraz „Przyjazna wieś 2012”. Nagrody laureatom wręczył m.in. marszałek Adam Struzik.

 

Laureatami konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w roku 2012 zostali:

 

Kategoria „ekologiczne gospodarstwo towarowe”:

 

I miejsce - Benedykt Karłowicz (powiat pułtuski)

II miejsce - Artur Hackiewicz (powiat łosicki)

III miejsce - Roman Gorzkowski (powiat płocki)

 

Kategoria „ekologia – środowisko”:

 

I miejsce - Piotr Karwala (powiat płoński)

II miejsce - Andrzej Abramowski (powiat miński)

III miejsce - Jerzy Pepłowski (powiat makowski).

 

Laureatami konkursu innowacyjne gospodarstwo agroturystyczne zostali:

 

Miejsce I- Grażyna Książkiewicz - gospod. agroturystyczne Maciejówka wieś Korzeń Rządowy, gmina Łąck, powiat płocki

Miejsce II -Anna Oliszewska - Leśniczówka Paryż wieś Rzy, gmina Sochocin, powiat płoński

Miejsce III -Barbara Kuligowska Roman i Witold Roman - gospod. agroturystyczne Bania wieś Brzeźnik, gmina Wierzbno, powiat węgrowski

 

Wyróżnienia:

Piotr Romański - Gościniec Wiecha wieś Kawęczyn, gmina Tarczyn, powiat grójecki,

Joanna Muniak - Stodoła wszystkich Świętych wieś Regów, gmina Baranowo, powiat ostrołęcki

Marek Zbyszyński - Gościniec pod kasztanem wieś Fijałkowo, gmina Przasnysz

Bernarda Matysiak – Ranczo pod Gajem wieś Podgaj, gmina Stromiec, powiat białobrzeski.

 

Laureatami konkursu "Przyjazna Wieś 2012" zostali:

Kategoria infrastruktura techniczna

 

I miejsce– Poprawa jakości usług medycznych oraz sposobu zarządzania placówką poprzez kompleksową przebudowę budynku SP ZOZ w Borowiu oraz zakup sprzętu i wyposażenia – projekt zrealizowany przez gminę Borowie; powiat garwoliński

II miejsce– Budowa Sieci Kanalizacyjnej z przyłączami – projekt zrealizowany przez gminę Staroźreby, powiat płocki

III miejsce– Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i boisko dla dzieci i młodzieży wraz z adaptacją budynku na świetlicę wiejską – projekt zrealizowany przez gminę Pokrzywnica, powiat pułtuski.

 

Kategoria infrastruktura społeczna

 

I miejsce– Rozbudowa biblioteki i zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Kałuszynie oraz jego wyposażenie - projekt zrealizowany przez gminę Kałuszyn, powiat miński

II miejsce– Rozbudowa z przebudową urządzeń sportowo – rekreacyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Brzózie - projekt zrealizowany przez gminę Głowaczów, powiat kozienicki.

Liczba wyświetleń: 1049

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.