Aktualności

Młodzież dźwignią wzrostu gospodarczego

2013.03.08 15:50 , aktualizacja: 2013.03.13 11:24

Autor: Katarzyna Mańska, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

  • Podsekretarz Stanu w...
  • Podsekretarz Stanu w...
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • Podsekretarz Stanu w...
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski
  • fot. Konrad Wojnarowski

W Warszawie odbyła się konferencja „Młodzież jako źródło i dźwignia dla regionalnego wzrostu gospodarczego w czasach kryzysu” zorganizowana przez Zrzeszenie Regionów Europy (AER).

 

Podczas wystąpienia otwierającego konferencję, 8 marca br., marszałek Adam Struzik zwrócił uwagę m.in. na skutki bezrobocia wśród młodych. Jak podkreślił, konieczne jest wyeliminowanie sytuacji, w której nawet 30 proc. młodych ludzi wchodzi w dorosłe życie z poczuciem braku jego sensu. Marszałek zaapelował, by decydenci w całej Europie poważnie podeszli do problemów młodych ludzi, zwłaszcza w kontekście wdrażania na rynku pracy i rozwoju zawodowego.

 

W nadchodzącym okresie programowania 2014-2020 pojawią się nowe wyzwania – podkreślił marszałek. Bierze je pod uwagę Komisja Europejska, która w projektach rozporządzeń dla funduszy wspólnych ram strategicznych (WRS) wyznaczyła 11 celów tematycznych, dotyczących m.in.: rozwoju technologicznego, technologii informacyjno-komunikacyjnych, edukacji i umiejętności, potencjału instytucjonalnego, konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, efektywnego korzystania z zasobów środowiska czy zrównoważonego transportu. Cele te nie będą mogły być realizowane bez udziału młodzieży – studentów, absolwentów szkół, młodych pracowników nauki, osób podejmujących pierwszą pracę, młodych przedsiębiorców. Z drugiej strony, programy operacyjne muszą oferować młodym ludziom wsparcie w procesach wchodzenia na rynek pracy, włączania się w konkurencyjne przedsięwzięcia, podejmowania własnej działalności gospodarczej czy podnoszenia kwalifikacji.

 

Marszałek nawiązał także do działalności w Komitecie Regionów. Podkreślił, że rozwój przedsiębiorczości w regionie służy minimalizowaniu skutków bezrobocia i za kluczową uznał przedsiębiorczość młodych ludzi. Z organizacyjnego punktu widzenia ważne jest również znaczenie decentralizacji i wielopoziomowy system sprawowania rządów. Podsumowując, marszałek zwrócił uwagę na konieczność podjęcia próby rozwiązania problemów demograficznych. Z jednej strony, z myślą o młodych ludziach, należy tworzyć nowe miejsca pracy, z drugiej – zadbać o zapewnienie godnego życia seniorom i umożliwić im społeczną aktywność.

 

Wśród prelegentów znaleźli się szefowie Zgromadzenia Regionów Europy, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego RP Marceli Niezgoda, wysocy urzędnicy kilku regionów europejskich, przedstawiciele Sieci Młodych Naukowców, młodzi przedsiębiorcy. W panelu poświęconym roli regionów we wspieraniu przedsiębiorczości młodzieży głos zabrała także Przewodnicząca Komisji Edukacji i Nauki Sejmiku Województwa Mazowieckiego Wiesława Krawczyk.

Liczba wyświetleń: 592

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.