Aktualności

O nowoczesnych technologiach w Brukseli

2013.04.23 15:20 , aktualizacja: 2017.01.31 11:02

Autor: Aleksandra Prandota, Kancelaria Marszałka, Wprowadzenie: Iwona Dybowska

fot. Aleksandra Prandota
fot. Aleksandra Prandota
fot. Aleksandra Prandota
fot. Aleksandra Prandota
fot. Aleksandra Prandota
fot. Aleksandra Prandota
Sekretarz Generalny KR...

W Brukseli odbyły się międzynarodowe warsztaty dotyczące kwestii środowiskowych oraz zarządzania ryzykiem przy wykorzystaniu technologii i urządzeń satelitarnych. Z uwagi na aktywną działalność w Komitecie Regionów, z pierwszą prezentacją wystąpił marszałek Adam Struzik. Seminarium otworzył Sekretarz Generalny KR Gerhard Stahl.

 

Marszałek przybliżył zagadnienia dotyczące obowiązującego w Polsce porządku prawnego z zakresu zarządzania kryzysowego i monitorowania zmian w przestrzeni. Zreferował też zadania powierzone samorządom województw z tego obszaru. Jak podkreślił, region posiłkuje się danymi przestrzennymi – geodezyjnymi oraz kartograficznymi – wciąż aktualizowanymi i gromadzonymi w Wojewódzkim Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym (WZGiK). Dzięki cechom interoperacyjności bazy danych możliwe jest przeprowadzanie zaawansowanych analiz przestrzennych, monitorowanie zmian oraz planowanie i prognozowanie scenariuszy zdarzeń. Bazy mogą być wykorzystywane m.in. w procesie nawigacji satelitarnej do zapobiegania korkom, podczas tworzenia systemów inteligentnego transportu, do zwiększenia skuteczności działania służb ratowniczych czy monitorowania pożarów.

 

Dane pochodzące z WZGiK okazały się bardzo pomocne m.in. podczas powodzi w 2010 r. Stanowiły wówczas podstawę do sporządzania map sytuacyjnych, wektorowych map zasięgu powodzi, operacyjnego wskazania obszarów usuwania wody i drenażu gruntu, cyfrowych przekrojów zalanych obszarów oraz symulacji potencjalnego rozprzestrzeniania się wody. Nie bez znaczenia jest też fakt, że Mazowsze to jeden z partnerów rządowego Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły.

 

Województwo mazowieckie jest również współzałożycielem Stowarzyszenia NEREUS zrzeszającego regiony europejskie, które wspierają rozwój technologii satelitarnych i kosmicznych. NEREUS bierze też udział w projekcie „THE ISSUE”. Jego założeniem jest wypracowanie trwałego partnerstwa regionalnych klastrów badawczych, służącego zbieraniu i koordynowaniu już istniejących i planowanych programów istotnych dla rozwoju inteligentnych systemów transportowych, zdrowia, środowiska, rozpowszechniania najlepszych praktyk oraz koordynowania działań w zakresie nowych technologii.

 

Powszechny dostęp do informacji w regionie możliwy jest dzięki serwisowi internetowemu, w którym, za pomocą interaktywnej mapy zaprojektowanej i opracowanej w technologii GIS (www.gismazowsza.pl), udostępniane są dane o województwie mazowieckim.

 

Podczas spotkania omówiono również zastosowania innowacyjnych urządzeń satelitarnych w zarządzaniu kryzysowym i środowiskowym m.in. przy zarządzaniu lasami i inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Prelegenci jednomyślnie podkreślili postępujący wzrost wykorzystania technologii kosmicznych w życiu codziennym.

 

Wydarzenie zostało zorganizowane przez stowarzyszenie Eurisy oraz sieć GeoNetCab.

Liczba wyświetleń: 682

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.