Aktualności

Nowy sprzęt dla PSP

2013.04.30 08:45

Autor: Biuro Prasowe UMWM, Wprowadzenie: Monika Guzowska

Fot. Biuro Prasowe UMWM
Fot. Biuro Prasowe UMWM
Fot. Biuro Prasowe UMWM

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie wzbogaci się o cztery samochody specjalistyczne, dwa kontenery oraz zestaw pompowy. Wartość inwestycji wynosi 7,5 mln zł. Ze środków unijnych na ten cel przeznaczonych zostanie ponad 3,8 mln zł. Decyzję o przyznaniu dotacji podjął Zarząd Województwa Mazowieckiego.

 

Nowe samochody zastąpią dawno już wyeksploatowane pojazdy. Nowoczesny sprzęt zostanie skierowany do obsługi akcji ratunkowych, zwłaszcza tych o charakterze klęsk żywiołowych. Z uwagi na rangę przedsięwzięcia projekt został przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wpisany na listę tzw. projektów kluczowych, czyli inwestycji niezwykle ważnych dla rozwoju regionu, a także kraju. Preumowa w tej sprawie została podpisana 1 sierpnia 2012 r.  Umowę natomiast 29 kwietnia br. podpisali wicemarszałek Leszek Ruszczyk, członek zarządu Janina Ewa Orzełowska oraz mazowiecki komendant wojewódzkiej PSP nadbryg. Gustaw Mikołajczyk.

 

Dofinansowanie tego projektu ma ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców Mazowsza. Zakupiony sprzęt może być używany nie tylko w przypadku pożarów, ale też innych klęsk żywiołowych – powiedziała członek zarządu województwa Janina Ewa Orzełowska. – Rolą samorządu jest zapobieganie trudnym sytuacjom i przygotowanie właściwych służb na szybką reakcję, która maksymalnie zniweluje straty w razie kataklizmów.

 

Przyznana dotacja pozwoli nam wymienić sprzęt, który jest już stary, wyeksploatowany, oraz zakupić nowy, bardzo nowoczesny. To sprzęt ważny w naszej codziennej pracy ale także podczas powodzi czy awarii prądu – podsumował komendant  Gustaw Mikołajczyk.

 

Projekt zakłada zakup czterech specjalistycznych samochodów, w tym:

 

  • samochodu specjalnego drabina, wyposażonego w działko do podawania wody i piany. Będzie to pojazd typu miejskiego z kabiną jednomodułową minimalnie dwuosobową. Nowoczesne drabiny pożarnicze posiadają wiele walorów techniczno-taktycznych, pozwalających na pracę podczas akcji wymagających sięgnięcia np. do wykopów czy powierzchni zbiorników wodnych. Samochody tego typu wykorzystywane są także podczas usuwania skutków miejscowych zagrożeń i pożarów. Atutem drabin mechanicznych jest możliwość wykorzystania ich jako samodzielnego masztu transmisyjnego pozwalającego na zwiększenie zasięgu łączności bezprzewodowej podczas działań w rozległym terenie;
  • średniego samochodu ratowniczo-gaśniczegoz agregatem proszkowym. Pojazd będzie wyposażony również w pompę przystosowaną do ciągnięcia przez samochód gaśniczy. Zakup samochodu pozwoli na wymianę wyeksploatowanych pojazdów wykorzystywanych głównie przy pożarach cieczy i gazów palnych oraz urządzeń energetycznych;
  • samochodu dowodzenia i łączności – będzie to mobilne, samodzielne stanowisko dowodzenia. Pojazd jest wyposażony jest w systemy łączności satelitarnej i bezprzewodowej. Znajdzie się tam także sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny, stanowisko operatorsko-dyspozytorskie, stanowiska analityczne, a także systemy transmisji danych i zasilania energetycznego. Samochód będzie podzielony na przedziały: kierowcy, operatorski wyposażony w sprzęt informatyczny z miejscem do pracy sztabowej oraz techniczny, w którym znajdzie się zasilanie podstawowe samochodu, a także miejsce na dodatkowy sprzęt. Zakup samochodu dowodzenia i łączności uzupełni braki sprzętu niezbędnego do organizacji systemu łączności na terenie prowadzonych akcji ratowniczych, zwłaszcza przeciwpowodziowych czy pożarów dużych obszarów leśnych;
  • ciężkiego samochodu ratownictwa chemiczno-ekologicznego– będzie on przystosowany do przewozu wyposażenia specjalistycznego ratownictwa chemicznego tj. sprzętu do pomiarów skażeń, zbiorników do przechowywania substancji wraz z armaturą, pomp do przepompowywania substancji chemicznych, ropopochodnych itp., a także sprzętu do uszczelniania i zestawu narzędzi nieiskrzących. W pojeździe znajdzie się także miejsce do przewozu wyposażenia biorących udział w akcjach strażaków, w skład którego wchodzą m.in.: aparaty oddechowe, czujniki bezruchu, ubrania gazoszczelne, buty i rękawice. Nowy samochód zastąpi wyeksploatowane już pojazdy służące specjalistycznej grupie ratownictwa chemiczno-ekologicznego działającej w Komendzie Miejskie Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. To właśnie na terenie południowego Mazowsza znajdują się dwa zakłady o dużym, trzy o zwiększonym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej i 21 zakładów, w których występują substancje.

 

Zakupiony zostanie również zestaw pompowy wysokiej wydajności. Składać się on będzie z agregatu prądotwórczego i pomp zanurzeniowych o napędzie elektrycznym zabudowanych na dwóch kontenerach. Specyfika zestawu pozwala na dowolną jego konfigurację. Dodatkową jego zaletą jest wyeliminowanie drgań pomp zanurzeniowych elektrycznych. Ma to kluczowe znaczenie przy pracy zespołów pompowych na nasiąkniętych wałach przeciwpowodziowych. Zanurzeniowe pompy elektryczne mogą też być stosowane bez ograniczeń zarówno w zamkniętych pomieszczeniach, w których nie ma bieżącego dopływu powietrza, jak i w obiektach o niewielkich kubaturach lub wielopoziomowych. Ważnym elementem zespołu pompowego jest także agregat prądotwórczy, który dodatkowo może służyć w sytuacjach awaryjnych jako źródło zasilania obiektów użyteczności publicznej m.in. szpitali czy szkół.

 

Komenda wojewódzka wzbogaci się także o dwa kontenery specjalistyczne – paliwowy i do przewozu środków gaśniczych, neutralizatorów i zwilżaczy. Zakup ten pozwoli strażakom na prowadzenie działań na terenach objętych np. powodzią, na których często występują braki w zaopatrzeniu w energię elektryczną. Dzięki zakupowi kontenera paliwowego możliwe będzie natomiast prowadzenie akcji bez konieczności dojazdów do miejsc tankowania pojazdów.

   

 -------------------------------------------------------

Tytuł projektu: Wsparcie systemu ratowniczo gaśniczego na terenie województwa mazowieckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom

Całkowita wartość projektu: 7 531 000zł

Kwota dofinansowania: 3 824 722 zł

Beneficjent: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszwie

Działanie 4.4

Liczba wyświetleń: 624

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.