Aktualności

Nowa, kryzysowa perspektywa budżetowa

2013.10.10 15:00

Autor: Nina Małachowska, (KM), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

fot. KobusArt

W dniach 7-9 października br. marszałek Adam Struzik wziął udział posiedzeniu 103. sesji plenarnej Komitetu Regionów.

 

7 października marszałek Adam Struzik wraz z komisarzem UE ds. budżetu Januszem Lewandowskim oraz marszałkiem województwa wielkopolskiego Markiem Wozniakiem wzięli udział w debacie telewizyjnej, która odbyła się w studiu nagraniowym Komitetu Regionów. Dyskusja dotyczyła nowej perspektywy budżetowej na lata 2014–2020, która – jak zaznaczył komisarz Lewandowski – jest perspektywą "kryzysową", ponieważ powstaje w trudnym czasie. Po raz pierwszy w budżecie UE na politykę spójności przeznacza się mniej środków (40 mld euro) niż w obecnym okresie 2007-2013. Ponadto komisarz Janusz Lewandowski wskazał na Polskę, jako kraj, który jest przykładem dobrego wykorzystania środków na politykę strukturalną. Dodał, że województwo mazowieckie opracowuje regionalny program operacyjny oraz kontrakt wojewódzki, aby jak najlepiej przygotować się do wydatkowania środków w latach 2014-2020. W przyszłej perspektywie gros środków unijnych na Mazowszu ma być przeznaczone na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, sferę badawczo rozwojową,  społeczeństwo informacyjne i tworzenie nowych miejsc pracy.

 

Podczas posiedzenia sesji plenarnej członkowie KR debatowali nad wieloma wnioskami i opiniami, jednak z punktu interesu województwa mazowieckiego najważniejszymi były IV pakiet kolejowy, gaz łupkowy, a także przemysłowa polityka kosmiczna UE.

 

IV pakiet kolejowy, według propozycji Komisji Europejskiej ze stycznia 2br., miał szczególny wpływ na polskie samorządy, w tym Mazowsze i mazowieckie koleje regionalne,  ponieważ zakładał m.in. liberalizację rynku krajowych kolejowych usług pasażerskich, wzmocnienie roli Europejskiej Agencji Kolejowej oraz rozdział zarządców infrastruktury od przewoźników kolejowych. Marszałek Adam Struzik stworzył specjalny zespół roboczy, który miał za zadanie monitorowanie treść i proces przyjmowania opinii w Komitecie Regionów, tak aby była ona zgodna z potrzebami polskich regionów.  Na 103. sesji plenarnej KR sprawa znalazła swój finał. Wspólnie wypracowany dokument odnośnie IV pakietu kolejowego, uwzględniający interesy polskich samorządowców, został przyjęty przez Komitet Reginów.

Następnie odbyło się głosowanie nad opinią odnośnie gazu łupkowego (węglowodory ze złóż niekonwencjonalnych) z perspektywy władz lokalnych i regionalnych.  Dla samorządowców z Polskiej Delegacji do Komitetu Regionów była to jedna z najbardziej kluczowych kwestii  w tym roku, dlatego wspólnie wypracowali oni szereg poprawek i uwag do opinii własnej Komitetu Regionów. Niestety w wszystkie poprawki zostały odrzucone. Argumentowano to  negatywnym oddziaływaniem na środowisko, do jakiego dochodzi w procesie wydobywania gazu łupkowego tj. tzw. szczelinowaniu hydraulicznym.

 

Kolejnym ważnym zagadnieniem była opinia dotycząca uwolnienia potencjału wzrostu gospodarczego w sektorze kosmicznym, której autorem i sprawozdawcą w imieniu Komitetu Regionów był marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. Opinia została przyjęta przeważającą większością głosów. Jest to tym istotniejsze, że województwo mazowieckie efektywnie wykorzystuje techniki satelitarne m.in.: do zarządzania transportem – pozycjonowania karetek pogotowia i pociągów; budowy systemów wczesnego ostrzegania odnośnie pożarów, powodzi i suszy (teledetekcja satelitarna), pozyskiwania informacji o przestrzeni a następnie przetwarzania jej na specjalistyczne mapy, które stanowią podstawę do planowania przestrzennego w regionie oraz identyfikacji przestrzeni pod duże inwestycje.  Województwo mazowieckie jest także jedynym polskim członkiem Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne – NEREUS.

Liczba wyświetleń: 573

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.