Aktualności

Z posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego

2013.10.29 10:15 , aktualizacja: 2013.10.29 13:47

Autor: Justyna Michniewicz, Kancelaria Sejmiku, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.Łucja D. Cichocka
  • fot.Łucja D. Cichocka
  • fot.Łucja D. Cichocka
  • fot.Łucja D. Cichocka
  • fot.Łucja D. Cichocka
  • fot.Łucja D. Cichocka
  • fot.Łucja D. Cichocka

Sejmik, na październikowym posiedzeniu, uchwalił „Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku”. Przyjął również dwa stanowiska dotyczące podjęcia działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na Mazowszu oraz realizacji drogi ekspresowej S7 w rejonie Mławy i jej powiązań z drogami wojewódzkimi.

 

Po zaopiniowaniu projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku” przez wszystkie komisje merytoryczne sejmiku, radni przyjęli ten dokument wraz z zaproponowanymi poprawkami.

 

W uchwalonym stanowisku sejmik zachęca „wszystkie gminy i powiaty z Mazowsza do podjęcia działań na rzecz polepszenia warunków ekonomicznych rodzin wielodzietnych (...) poprzez wprowadzanie Karty Dużej Rodziny, uprawniającej rodziny wielodzietne do specjalnych ulg i zniżek”.

 

W kolejnym stanowisku sejmik apeluje o zaprojektowanie i wykonanie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad węzła „Modła”, łącznicy między nim a wiaduktem w Modle oraz jego przebudowę, umożliwiającą połączenie z Zachodnią Obwodnicą Mławy.

 

Radni wysłuchali też informacji o sytuacji finansowej województwa. Skarbnik Marek Miesztalski poinformował o znacznym spadku dochodów z udziału w podatku CIT oraz o przygotowaniach do wystąpienia do ministra finansów o pożyczkę z budżetu państwa na pokrycie zobowiązań związanych z „janosikowym”. Po przeprowadzeniu dyskusji, radni przystąpili do procedowania nad zmianą uchwały budżetowej województwa na 2013 r. W wyniku zmniejszenia dochodów z podatku CIT o 120 mln zł, zredukowano wydatki o 60 mln zł oraz zwiększono inne dochody.

 

Sejmik uchwalił ponadto programy ochrony powietrza dla strefy aglomeracja warszawska, dla której został przekroczony poziom dopuszczalny dla pyłu zawieszonego PM2,5 oraz dla strefy miasto Płock i strefy mazowieckiej, gdzie przekroczony został poziom dopuszczalny pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

 

Udzielono również pomocy finansowej miastu Przasnysz na „Przasnyskie obchody 100. rocznicy I wojny światowej”. Obchody organizowane będą przez Muzeum Historyczne w Przasnyszu (będące do niedawna oddziałem Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce), które Samorząd Województwa Mazowieckiego przekazał do prowadzenia miastu. Dotacja wyniesie 84 tys. zł i jest wynikiem zawartej umowy przekazania.

 

Radni wprowadzili zmiany do uchwały wykonawczej Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012–2017. Przyjęto też dokumenty dotyczące m.in.: wyboru biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych województwa mazowieckiego za rok 2013, zmiany nazwy Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w Warszawie oraz nowego brzmienia statutu, likwidacji dotychczasowych aglomeracji Sochocin i Garwolin i wyznaczenia nowych, uchylenia uchwały w sprawie „Zasad przyznawania i rozliczania dotacji podmiotowych dla instytucji kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego”.

Liczba wyświetleń: 924

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.