Aktualności

3,8 miliarda złotych na środowisko Mazowsza

2013.11.08 08:20

Autor: WFOŚiGW, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

fot. archiwum UMWM

Prawie 3,8 miliarda złotych na 18 tysięcy zadań, m.in. na ochronę wód, powietrza, ziemi, przyrody, gospodarkę wodną oraz edukację ekologiczną to najkrótsza statystyka 20-letniej działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który obchodzi właśnie 20-lecie swojego istnienia.

 

W trakcie spotkania podsumowującego 20-letnią działalność Funduszu które odbyło się 7 listopada br. zaprezentowano efekty działalności w każdej dziedzinie działalności. Nie zabraknie podsumowań z realizacji zadań inwestycyjnych jak również tych z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody i nadzwyczajnych zagrożeń. Wręczono także odznaczenia państwowe i okolicznościowe dla pracowników Funduszu.

 

Marszałek Adam Struzik podkreślił, że mimo, że dla Samorządu Województwa Mazowieckiego ochrona środowiska, a przede wszystkim zrównoważony rozwój Mazowsza, jest zadaniem priorytetowym, to bez odpowiednich partnerów do współpracy realizacja wielu przedsięwzięć byłaby mocno utrudniona albo wręcz niemożliwa. WFOŚiGW jest partnerem finansowym, który od samego początku swojego istnienia stwarza możliwości wsparcia realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, przez co pobudza politykę ekologiczną w województwie. Od 20 lat finansuje przedsięwzięcia ekologiczne, dzięki którym stan środowiska w województwie mazowieckim systematycznie się poprawia.

 

WFOŚiGW w Warszawie stanowi część ogólnopolskiego, unikalnego na światową skalę, systemu finansowania ochrony środowiska. Jego misją jest zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi, a podstawowym narzędziem - stabilne i efektywne wspieranie przedsięwzięć proekologicznych. Przychodami Funduszu są wpływy z tytułu opłat i kar wnoszonych przez przedsiębiorstwa za korzystanie ze środowiska oraz odsetek od pożyczek udzielanych we wcześniejszych latach. WFOŚiGW w Warszawie nie tylko administruje posiadanymi środkami, ale też nimi gospodaruje. Wnioskodawcom, obok preferencyjnie oprocentowanych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia, udziela bezzwrotnych dotacji. Wsparcie obejmuje również dopłaty do oprocentowania i częściową spłatę kapitału kredytów bankowych na zadania z zakresu ochrony środowiska. Fundusz to również ważne ogniwo w systemie wdrażania programów i funduszy europejskich. Od 2003 r. przeznacza środki własne na dofinansowanie unijnych projektów w ramach Funduszu Spójności, ZPORR czy SAPARD oraz na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o unijne wsparcie, a od 2007 r. został włączony, jako instytucja wdrażająca, w proces realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2007–2013, co wiąże się z obsługą projektów o wartości do 25 mln euro. Działanie to obejmuje dwie osie finansowane z Funduszu Spójności: gospodarka wodno-ściekowa oraz gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

 

Dzięki wsparciu finansowemu WFOŚiGW w Warszawie od 1993 r. na Mazowszu zmodernizowano i wybudowano około 3 tys. oczyszczalni ścieków. Ich przepustowość zwiększyła się o blisko 550 tys. m3 na dobę. Do dyspozycji mieszkańców oddano ponad 4,1 tys. km sieci kanalizacyjnej i ponad 7,3 tys. km sieci wodociągowej. Co za tym idzie, powstało ponad 100 tys. nowych przyłączy wodociągowych.

Liczba wyświetleń: 437

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.