Aktualności

Nowoczesne Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW

2013.12.10 15:45 , aktualizacja: 2013.12.10 15:53
Autor: MJWPU, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska
fot.arch.MJWPU
fot.arch.MJWPU
fot.arch.MJWPU
fot.arch.MJWPU

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę dającą zielone światło dla wsparcia projektu, który wzmocni potencjał w innowacjach oraz przedsiębiorczości na Mazowszu. Projekt znajdujący się na liście projektów kluczowych otrzyma ponad 27,8 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

Umowę w tej sprawie podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Dziekoński,  Jego Magnificencja Rektor UKSW. Unijne środki wypłacać będzie Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kształci ponad16 tys. studentów na 32 kierunkach studiów. Aby podnieść jakość kształcenia uczelnia rozpoczęła realizację projektu przy wsparciu funduszy europejskich. Projekt pn. „Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej” przyczyni się do wzbogacenia uczelnianej infrastruktury naukowo-badawczej, która obecnie nie jest na wysokim poziomie.

 

Kompleksowa oferta

 

UKSW już wybudował budynek, gdzie zlokalizowanych będzie 27 laboratoriów. Umożliwi to pracownikom naukowym prowadzenie złożonych prac o wysokim stopniu innowacyjności i dokładności. W ramach projektu zakupiona zostanie infrastruktura badawcza i dydaktyczna, w tym aparatura obliczeniowa o dużej mocy. Dodatkowo przeprowadzone będą szkolenia.

 

Transfer wiedzy

 

W ramach realizacji przedsięwzięcia zwiększeniu ulegnie transfer wiedzy do gospodarki, co przyczyni się do praktycznego rozwoju przedsiębiorstw. Rezultaty badań będą stanowiły podstawę innowacyjności polskiego sektora MŚP i wzrostu jego przewagi konkurencyjnej. Dzięki nowoczesnemu zapleczu technologicznemu, działalność mazowieckiego CLNP będzie mogła być ukierunkowana i nastawiona na rozwiązywanie konkretnych problemów.

 

Projekty wsparcia

 

Uczelnia w doposażonych laboratoriach będzie prowadzić projekty wsparcia dla przedsiębiorstw. Ich efektem będą nowe technologie przyjazne środowisku, a także usprawnienia w zarządzaniu środowiskiem w zakresie pozwoleń zintegrowanych, oczyszczania ścieków przemysłowych, ochrony powietrza oraz gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi.

 

Przedsięwzięcia wprowadzające proekologiczne technologie, takie jak: energooszczędność, materiałooszczędność, zmniejszenie wodochłonności produkcji, energia odnawialna oraz zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów również będą rezultatem badań.

 

Tytuł projektu: Mazowieckie Centrum Laboratoryjne Nauk Przyrodniczych UKSW źródłem zwiększenia transferu wiedzy ze świata nauki do gospodarki dzięki wzmocnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej

Całkowita wartość projektu: 58 824 018,39 zł

Kwota dofinansowania: 27 872 560 zł

Beneficjent: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Działanie 1.1. Wzmocnienie sektora badawczo-rozwojowego

Liczba wyświetleń: 588

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.