Aktualności

Ponad 9,7 mln zł z UE dla Sierpca, Płocka, Ciechanowa i Płońska

2013.12.11 14:20 , aktualizacja: 2013.12.11 15:53

Autor: Biuro Prasowe: UMWM i MJWPU, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

  • fot.MJWPU Oddział...
  • fot.MJWPU Oddział...
  • fot.MJWPU Oddział...

Beneficjenci czterech mazowieckich miast otrzymali wsparcie z UE na swoje inwestycje: rozbudowę systemu selektywnej zbiórki odpadów w Sierpcu, nowe wybiegi w płockim zoo, nowoczesny system informatyczny w  Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie, a także poszerzenie oferty turystycznej Płońska (w tym m.in. na budowę ścieżek pieszo-rowerowych).

 

Całkowita wartość wszystkich projektów to ponad 12,6 mln zł, z czego przeszło 9,7 mln dołożyła UE. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek Adam Struzik oraz beneficjenci.

 

Porządek w śmieciach – projekt Sierpca

 

Władze Sierpca złożyły projekt dotyczący rozbudowy i wdrożenia systemu selektywnej zbiórki odpadów. Inwestycja obejmie całe miasto i będzie dotyczyć około 15 tys. osób. Dzięki unijnej dotacji powstanie system, który pozwoli na dokładną selekcję śmieci. Na terenie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej zostanie zlokalizowany punkt, którego podstawowym elementem będzie kontener o pojemności 48m3, w którym zostanie umieszczonych 13 małych pojemników do gromadzenia odpadów. Ideą przewodnią jest, by jeszcze u źródła, czyli w gospodarstwach domowych mieszkańcy dzielili odpady na: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, budowlane oraz rozbiórkowe. Punkt zostanie zaopatrzony w wagę pozwalającą na określenie ilości przyjętych odpadów poszczególnych frakcji. Będzie też wyposażony w system monitorowania.

 

Oprócz działań inwestycyjnych, które obejmują też zakup worków, pojemników oraz kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów, przeprowadzone zostaną promocyjne akcje edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami. Posłużą do tego plakaty i foldery oraz wstępna wersja strony internetowej poświęconej selekcji odpadów, z prezentacją sposobu ich zagospodarowania na każdym z etapów ich unieszkodliwiania.

 

Władze miasta chciałyby, by dzięki projektowi jak najwięcej mieszkańców Sierpca prowadziło świadomą selektywną zbiórkę odpadów. Pozwoli to poprawić stan środowiska naturalnego i ograniczyć ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb.

 

Działanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi

Tytuł projektu: Rozbudowa i wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów powstających u źródła na obszarze miasta Sierpca

Beneficjent: Gmina Miasto Sierpc

Całkowita wartość projektu: 326 418 zł

Kwota dofinansowania: 241 092,30 zł

 

Zmiany w płockim zoo

 

Płocki Ogród Zoologiczny wzbogaci się o wybieg dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich. Stworzenie tak sprzyjających warunków dla zwierząt umożliwi dalszy rozwój placówki. Dodatkowo teren wokół nowego obiektu zostanie zagospodarowany: ustawione będą ławeczki dla zwiedzających, a także poprawiona będzie nawierzchnia alei spacerowej.

 

Prace przygotowawczo-budowlane polegać będą na opracowaniu dokumentacji projektowej i aplikacyjnej, a także na wykonaniu prac ziemnych, fundamentowych, izolacyjnych, konstrukcyjnych i wykończeniowych. Prowadzone będą także liczne działania promocyjno-informacyjne. Oprócz wykorzystania strony internetowej, płockie ZOO planuje wydanie ulotek i plakatów informacyjnych. Powstanie także pamiątkowa tablica.

 

Działanie 6.2. Turystyka

Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów syberyjskich

Beneficjent: Gmina-Miasto Płock

Całkowita wartość projektu: 580 000 zł

Kwota dofinansowania: 435 000 zł

 

E-usługi w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Ciechanowie

 

Dzięki inwestycji w placówce powstanie system informatyczny do obsługi kandydatów na kierowców oraz realizacji egzaminu na prawo jazdy.

 

Umożliwi on zapisy na egzamin i ich organizację, tworzenie pytań, obsługę egzaminu teoretycznego, zarządzanie dokumentacją kandydata oraz losowanie egzaminatorów i pojazdów na egzamin praktyczny. Dokumenty będą mogły być przekazywane on-line w obrębie poszczególnych WORD-ów, jak również pomiędzy jednostkami oraz pomiędzy ośrodkami a starostwami powiatowymi w całej Polsce.

 

Zakup nowego sprzętu m.in. komputerów, urządzeń mobilnych, tabletów, serwerów oraz routerów umożliwi natomiast działanie całego systemu, jak również korzystanie z niego w nieograniczonym czasie przez dowolną liczbę użytkowników.

 

Nowe usługi elektroniczne będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, niedosłyszących oraz osób z niepełnosprawnością ruchową. 

 

Działanie: 2.2. Rozwój e-usług

Tytuł projektu: Wdrożenie i udostępnienie e-usług w zakresie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami

Beneficjent: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Ciechanowie

Całkowita wartość projektu: 9 409 788 zł

Kwota dofinansowania: 7 961 839,50 zł

 

 

Nowa oferta turystyczna w Płońsku

 

Remont pomieszczenia pod Centrum Informacji Turystycznej, nowe ścieżki pieszo-rowerowe, a także profesjonalna siłownia zewnętrzna – to tylko niektóre udogodnienia, z jakich będą mogli korzystać nie tylko mieszkańcy Płońska, ale również turyści z całego Mazowsza.

 

W sąsiedztwie rzeki Płonki oraz akwenu wodnego „Rutki” zostaną wybudowane ścieżki pieszo-rowerowe o łącznej długości 5,4 km. Będzie tu można jeździć na rowerze, rolkach, biegać oraz uprawiać nordic-walking. Ze ścieżek będą mogły w pełni korzystać osoby niepełnosprawne. 

 

Ponadto w parku przy ul. Kopernika powstanie siłownia zewnętrzna składająca się z ławki i prostownika pleców, jeźdźca, piechura, wahadła, wioślarza, a także ławki do wyciskania na siedząco. Ścieżki rowerowe i siłownia zewnętrzna zostaną oznakowane tablicami informacyjnymi. Dodatkowo w parku będą zamontowane także ławki i kosze na śmieci.

 

Płońsk zapewni również mieszkańcom i turystom jednolity pod względem wizualnym, architektonicznym i konstrukcyjnym system oznaczeń ­– System Informacji Miejskiej. Posłuży on oznakowaniu płońskich zabytków i miejsc pamięci. W jego skład wejdą  nie tylko znajdujące się przy ścieżkach rowerowych tablice, ale również nowe Centrum Informacji Turystycznej. Będzie ono odpowiedzialne za prowadzenie strony internetowej z bazą noclegową i gastronomiczną, miejscami zabytkowymi oraz kalendarzem imprez. Turyści będą mogli tu również nabyć pamiątki, gadżety i przewodniki turystyczne.

 

Działanie 6.2. Turystyka

Tytuł projektu: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Płońska

Beneficjent: Gmina Miasto Płońsk

Całkowita wartość projektu: 1 012 908,63 zł

Kwota dofinansowania: 499 971,70 zł

Liczba wyświetleń: 480

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.