Aktualności

Nagrody dla najlepszych

2013.12.13 15:00

Autor: Piotr Marzec, (RW), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

fot. Łucja D. Cichocka
fot. Łucja D. Cichocka
fot. Łucja D. Cichocka
fot. Łucja D. Cichocka
fot. Łucja D. Cichocka
fot. Łucja D. Cichocka
fot. Łucja D. Cichocka
fot. Łucja D. Cichocka
fot. Łucja D. Cichocka

12 grudnia w kinie Praha w Warszawie odbyła sie uroczysta gala podsumowująca dwa konkursy realizowane przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie mazowieckim. Nie wszystkie miejsca zostały nagrodzone.

Okolicznościowe dyplomy wręczył marszałek Adam Struzik oraz zastępca dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM  Kazimierz Porębski.

W konkursie na najlepszą pracę magisterską poświęconą rozwojowi obszarów wiejskich w województwie mazowieckim komisja przyznała następujące miejsca i nagrody:

I miejsce ex aequo (nagroda pieniężna po 6 tys. zł netto):

Kinga Noras za pracę „Projekt zintegrowanego systemu wspomagającego prowadzenie dokumentacji oraz zarządzanie gospodarstwem rolnym” promotorem której jest dr inż. Leszek Sieczko z Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

oraz

Paulina Tuka za pracę „Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na Mazowszu”,  promotorem której jest prof. dr hab. Janina Sawicka z Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

III miejsce (nagroda pieniężna 3 tys. zł netto):

Katarzyna Dutkiewicz za pracę „Ocena poziomu wykorzystania Internetu przez gimnazjalistów na terenie powiatu białobrzeskiego” promotorem której jest dr inż. Leszek Sieczko z Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

 

 

Konkurs organizowany przez urząd marszałkowski popularyzuje najciekawsze rozwiązania i jednocześnie zwiększa zainteresowanie studentów oraz środowisk akademickich tematyką rozwoju mazowieckiej wsi. Adresowany jest do studentów uczelni wyższych. Do konkursu zgłaszane mogą być prace magisterskie, które zakresem tematycznym związane są z rozwojem obszarów wiejskich w województwie mazowieckim, a w szczególności z:

wykorzystaniem środków unijnych na rozwój obszarów wiejskich w tym promocji najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów realizowanych w ramach tych środków;

wykorzystaniem innowacyjnych technologii mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich;

badaniami nad poziomem jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich;

badaniami nad aktywnością społeczności wiejskich;

turystyką na obszarach wiejskich;

wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;

rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności;

organizacją spółdzielczości oraz grup producenckich na obszarach wiejskich.

 

 

W konkursie na najlepszy materiał prasowy, radiowy lub telewizyjny poświęcony rozwojowi obszarów wiejskich komisja przyznała następujące miejsca i nagrody:

Kategoria materiałów prasowych

I miejsce (nagroda rzeczowa do 3 tys. zł):

Maciej Miłosz za odwagę zajęcia się zagadnieniami socjologii wsi i kompleksowość zaproponowanej publicystyki w materiale „Wieśczuch. Poprawiona wersja mieszczucha” Dziennik. Gazeta Prawna

II miejsce (nagroda rzeczowa do 2 tys. zł)

Beata Modzelewska za ciekawe reporterskie pokazanie specyfiki produkcji rolnej północnego Mazowsza w materiale „Jesteśmy krainą mlekiem płynącą” Tygodnik Ostrołęcki

III miejsce (nagroda rzeczowa do 1 tys. zł)

Stanisław Jastrzębski za konsekwentne i sprawne poruszanie się w tematyce rolnictwa ekologicznego i produktów tradycyjnych i regionalnych w materiale „Gospodarstwa ekologiczne” Tygodnik Siedlecki

Kategoria materiałów radiowych

I miejsce (nagroda rzeczowa do 3 tys. zł)

Elżbieta Abramczuk-Kalinowska za duże wartości poznawcze i edukacyjne w sposobie pokazywania zagadnień utrwalających dziedzictwo mazowieckiej wsi („Chełmoński obecny” Radio Bogoria)

Kategoria materiałów telewizyjnych

II miejsce (nagroda rzeczowa do 2 tys. zł)

Sebastian Śmietanowski za dobór tematów społecznie ważnych dla mieszkańców konkretnych wsi i społeczności („Spółdzielnia socjalna” TVP Regionalna)

III miejsce (nagroda rzeczowa do 1 tys. zł)

Anna Grabianowska–Szymczak za podjęcie trudnego problemu społecznego niezrozumienia dla wysiłków gminnego samorządu („Przedszkola w gminie Zabrodzie” TVP Regionalna)

 

Konkurs popularyzuje wiedzę nt. mazowieckiej wsi i rolnictwa w środkach masowego przekazu i adresowany jest do dziennikarzy prasowych, internetowych, radiowych i telewizyjnych zainteresowanych tematami związanymi z rozwojem obszarów wiejskich:

wykorzystaniem środków unijnych;

wykorzystaniem innowacyjnych technologii;

turystyką na obszarach wiejskich;

wykorzystaniem dóbr kultury w celu rozwoju obszarów wiejskich;

rozwojem rolnictwa ekologicznego oraz podnoszeniem jakości żywności.

 

Laureaci oraz promotorzy otrzymali okolicznościowe dyplomy, a także gadżety promujące Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 oraz Krajową Sieć Obszarów Wiejskich. 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom dziękujemy za zainteresowanie problemami mazowieckiej wsi i rolnictwa.

Liczba wyświetleń: 1114

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.