Aktualności

O nowej perspektywie finansowej

2014.01.09 14:25

Autor: Konrad Wojnarowski, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

fot. SP w Wyszkowie
fot. SP w Wyszkowie
fot. SP w Wyszkowie
fot. SP w Wyszkowie

Marszałek Adam Struzik uczestniczył w spotkaniu z samorządowcami powiatu wyszkowskiego, które odbyło się w Auli Głównej Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica – wydział zamiejscowy w Wyszkowie.

 

Spotkanie było poświęcone szansom rozwoju gmin i powiatu wyszkowskiego w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020. Wiodącymi tematami były: możliwości oraz zasady finansowania zadań gmin i powiatów w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, założenia PROW 2014–2020, a także sytuacja finansowa województwa w kontekście „janosikowego”.

 

Omówiono także sytuację społeczno-gospodarczą w miastach, gminach oraz powiatach województwa mazowieckiego, na którą w ogromnym stopniu ma wpływ obowiązkowa wpłata do budżetu państwa wprowadzona w 2003 r., którą płacą „bogatsze” samorządy na rzecz pozostałych.  W 2013 r. obciążenie „janosikowym” poszczególnych szczebli samorządu odpowiednio wyniosło: gminy – 572 mln zł, powiaty – około 1,07 mld zł oraz województwo mazowieckie – 661 mln zł, przy czym gminy płacą na rzecz gmin, powiaty na rzecz powiatów a województwa na rzecz województw. De facto jedynym płatnikiem wśród województw jest mazowieckie.

 

Prezentacje na temat wpływu „janosikowego” na sytuację województwa mazowieckiego oraz głównych założeń RPO WM 2014–2020 przedstawił marszałek Adam Struzik. Najpierw przedstawił wpływ „janosikowego” na sytuację Mazowsza, wskazując m.in. efekt stopniowego wygaszania inwestycji. Podkreślił też, że obecny sposób naliczania subwencji regionalnej sprawia, że dobrze rozwijający się region jest karany za osiągane wyniki – odbiera mu się całą wypracowaną nadwyżkę.  – Jeżeli Mazowsze osiągało poziom 220 proc. średniej krajowej i dochód podatkowy w województwie na 1 mieszkańca wynosił przykładowo 220 zł, to w województwie zostaje 124,5 zł – 95 zł trafiało do innych – zaznaczył marszałek Adam Struzik.

 

W kontekście nowej perspektywy unijnej marszałek wspomniał, że województwo mazowieckie jako jedyne w Polsce opuściło grupę regionów słabiej rozwiniętych. Oznacza to, że otrzyma mniej środków na inwestycje – do kasy Mazowsza wpłynie około 47 proc. środków przypadających pozostałym regionom. Marszałek podsumował dotychczasowe działania w zakresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na Mazowszu. Podkreślił, że w ramach PROW 2007–2013 udało się zrealizować szereg ważnych dla mieszkańców obszarów wiejskich przedsięwzięć. Powstały nowe lub zmodernizowane zostały istniejące sieci wodno-kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków, targowiska, skwery. Przeprowadzono także szereg inwestycji melioracyjnych.

 

Już dziś wiadomo, że w ramach przyszłej perspektywy finansowej PROW 2014–2020 zakres pomocy dla obszarów wiejskich będzie znacznie ograniczony. Beneficjenci będą mogli ubiegać się m.in. o refundację kosztów poniesionych na scalanie gruntów, dotacje na budowę lub modernizację targowisk oraz obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług, a także tworzenie lub rozbudowę małej architektury. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, w nowej perspektywie wsparciem finansowym mają być objęte przede wszystkim działania związane z pobudzaniem gospodarki, zastosowaniem dokonań naukowych w biznesie i wspieraniem przedsiębiorców. Unia Europejska nadal kładzie też nacisk na odnawialne źródła energii. Założenie nadrzędne to więcej miejsc pracy i wyższy standard życia.

Liczba wyświetleń: 1250

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.