Aktualności

Inauguracja Roku Kolbergowskiego

2014.02.21 14:25 , aktualizacja: 2014.02.28 12:22

Autor: opr.Agnieszka Stabińska, Wprowadzenie: Agnieszka Stabińska

 • fot.Barbara Polakowska
 • fot.Barbara Polakowska
 • fot.Barbara Polakowska
 • fot.Barbara Polakowska
 • fot.Barbara Polakowska
 • fot.Barbara Polakowska
 • fot.Barbara Polakowska
 • fot.Barbara Polakowska
 • fot.Barbara Polakowska
 • fot.Barbara Polakowska
 • fot.Muzeum Wsi Radomskiej w...
 • fot.Muzeum Wsi Radomskiej w...
 • fot.Barbara Polakowska
 • fot.Muzeum Wsi Radomskiej w...
 • fot.Muzeum Wsi Radomskiej w...
 • fot.Muzeum Wsi Radomskiej w...
 • fot.Barbara Polakowska

Bieżący rok poświęcony będzie postaci Oskara Kolberga – wielkiego Mazowszanina, etnografa, folklorysty, z którego dorobku korzystają kompozytorzy, naukowcy, a także wszyscy zainteresowani kulturą polskiej wsi XIX w. W tym miesiącu przypada 200. rocznica jego urodzin.

 

Rok 2014 został ogłoszony Rokiem Oskara Kolberga – zarówno przez Sejm RP, jak i Sejmik Województwa Mazowieckiego. To doskonała okazja nie tylko do bliższej prezentacji dorobku badacza, ale też dobry punkt wyjścia do promocji polskiej kultury ludowej.

 

Oskar Kolberg przyszedł na świat w 1814 r. w Przysusze na Mazowszu. Wydarzenie to, choć z odległej przeszłości, niezmiennie odgrywa ważną rolę w tradycji i kulturze miasta i regionu. Już w latach 60. XX w. zainicjowano działania na rzecz zachowania pamięci o postaci i dorobku uczonego. W Przysusze powstały wówczas, i funkcjonują do dzisiaj, projekty i instytucje społeczno-kulturalne, nawiązujące do spuścizny Kolbergerowskiej: Dni Kolbergerowskie (doroczne festiwale folklorystyczne), Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga oraz muzeum biograficzne, przekształcone w późniejszych latach w Muzeum im. Oskara Kolberga (obecnie Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu). Tak powstał ważny ośrodek twórczości folklorystycznej o zasięgu ponadregionalnym.

 

Uroczystości inauguracyjne obchodów Roku Oskara Kolberga zgromadziły w Przysusze przedstawicieli parlamentu, administracji rządowej oraz samorządowej, świata kultury i nauki. Samorząd Województwa Mazowieckiego reprezentował marszałek Adam Struzik.

 

Dzieła Kolberga stanowią dziedzictwo narodowe i europejskie. Jestem dumny, że to właśnie na Mazowszu przyszedł na świat człowiek wyróżniający się tak wszechstronnym zakresem zainteresowań, który jako pierwszy w historii polskiej etnografii zebrał i usystematyzował, według regionów, rodzimą kulturę ludową w dziele „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka, i tańce” będącym najobszerniejszym polskim wydawnictwem w tym zakresie – podkreślił marszałek Adam Struzik.

 

O bogatym programie działań koncertowych, edukacyjnych, promocyjnych i wydawniczych przewidzianych na 2014 r. przeczytamy na specjalnej dedykowanej folkloryście stronie internetowej www.kolberg2014.org.pl .

 

Spotkanie otwierające Rok Oskara Kolberga na Mazowszu uświetnił m.in. koncert muzyczny kompozycji wokalno-instrumentalnych Oskara Kolberga oraz występ zespołu regionalnego „Mogilanie” – laureata Nagrody im. Oskara Kolberga z 2010 r.

Liczba wyświetleń: 529

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.