Aktualności

Ekologiczny powiat łosicki

2014.03.19 15:00

Autor: Radosław Strzaliński, Wydział Zarządu, Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Dzięki 1,2 mln zł unijnych środków na terenie gmin Łosice, Sarnaki, Olszanka, Platerów Huszlew i Korczew utworzonych zostanie sześć punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 292 bezobsługowe punkty selektywnego zbierania surowców wtórnych.

 

Tereny, na których powstaną punkty zostaną odpowiednio przygotowane poprzez utwardzenie ziemi, zaprojektowanie placów manewrowych z miejscami postojowymi. Dodatkowo powstanie system kanalizacji, odprowadzający wody deszczowe i roztopowe do odpowiedniego zbiornika. Kolejnym elementem inwestycji będzie instalacja elektryczna wraz z oświetleniem, wymiana ogrodzenia oraz zagospodarowanie zieleni. Punkty zostaną wyposażone w kontenery na odpady socjalno-biurowe oraz inne niż niebezpieczne.

 

Przyznane dofinansowanie z funduszy europejskich pozwoli wdrożyć system zbierania takich odpadów jak: papier, tektura (makulatura), metale, tworzywa sztuczne, opakowania i odpady wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte opony.

Umowę w sprawie dofinansowania podpisali członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska oraz przedstawiciele Związku Komunalnego „Nieskażone Środowisko”. Członek zarządu Janina Ewa Orzełowska podkreśliła, że wymagania dotyczące ochrony środowiska zobowiązują samorządy do minimalizacji i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym. Rozmieszczenie punktów zbiórki na terenie każdej z gmin ułatwi dostęp do nich i w konsekwencji przyczyni się do wyeliminowania nielegalnych składowisk.

 

Projekt „Rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Nieskażone Środowisko” realizowany będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007–2013, działanie 4.2 Ochrona powierzchni ziemi.

  • fot. Wioletta Makarska
  • fot. Wioletta Makarska
  • fot. Wioletta Makarska
  • fot. Wioletta Makarska
  • fot. Wioletta Makarska
  • fot. Wioletta Makarska
  • fot. Wioletta Makarska

Liczba wyświetleń: 569

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.