Aktualności

Z posiedzenia sejmiku...

2014.05.20 11:20

Autor: Justyna Michniewicz, (KS), Wprowadzenie: Dorota Łucja Cichocka

Sejmik Województwa Mazowieckiego, na posiedzeniu 19 maja br., przyjął zmiany w składzie zarządu województwa. Wystosował również apel do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dotyczący działań nadzorczych podejmowanych wobec aktów prawnych organów Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz stanowisko w sprawie utworzenia przystanku kolejowego w Ciechanowie dla pociągu EIC Premium relacji Kraków Warszawa Gdynia.

 

Pierwszym punktem merytorycznym posiedzenia sejmiku było rozpatrzenie wniosku Klubu Radnych PiS o odwołanie Marszałka Województwa Mazowieckiego. Po długiej dyskusji, radni w tajnym głosowaniu zdecydowali o odrzuceniu wniosku.

 

Sejmik przyjął następnie rezygnację Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego z funkcji wicemarszałka. Rezygnacja wynika z objęcia przez wicemarszałka stanowiska burmistrza warszawskiej dzielnicy Bemowo. W związku z tym, konieczne było ustalenie nowego składu zarządu województwa. Marszałek Adam Struzik na funkcję wicemarszałka zaproponował dotychczasowego członka zarządu Wiesława Raboszuka, a na miejsce członka zarządu radną Elżbietę Lanc. W tajnym głosowaniu sejmik zgodził się na zaproponowane zmiany.

 

W dalszej części obrad radni zaapelowali do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o większą rozwagę w podejmowaniu działań nadzorczych. Powodem apelu są powtarzające się w ostatnim czasie negatywne rozstrzygnięcia nadzorcze Kolegium RIO, dotyczące uchwał finansowych organów województwa. Podkreślają też, że „nadzór ten winien być sprawowany zgodnie z prawem i tylko w zakresie niezbędnym, z jednoczesnym poszanowaniem samodzielności województwa mazowieckiego”.

 

Sejmik przyjął również stanowisko dotyczące uwzględnienia postoju pociągów EIC Premium (obsługiwanych składami Pendolino) relacji Kraków – Warszawa – Gdynia Główna na stacjach Ciechanów i Mława, w planowanych przez Intercity rozkładach jazdy. Radni zwrócili się do ministra infrastruktury i rozwoju oraz PKP Intercity o „uwzględnienia potrzeb komunikacyjnych mieszkańców Ciechanowa, zamieszkałego przez około 45 tysięcy obywateli, i Mławy zamieszkałej przez około 31 tysięcy obywateli, oraz całego subregionu ciechanowskiego, zamieszkałego przez około 200 tysięcy osób”.

 

Przyjęto też uchwałę w sprawie dokapitalizowania spółki Mazowiecki Szpital Wojewódzki „Drewnica”, dzięki czemu możliwe będzie rozpoczęcie budowy nowego szpitala psychiatrycznego w Ząbkach.

 

Sejmik zdecydował również, że budżet województwa od 2016 r. przygotowany będzie zarówno w wersji tradycyjnej, jak i w układzie zadaniowym, co pozwoli na większą przejrzystość wydatków. Dotychczas żadne województwo nie wprowadziło tego sposobu klasyfikowania wydatków budżetowych. Stosowany jest w 68 gminach i 14 powiatach.

 

Mazowiecki Instytut Kultury – taką nazwą posługiwać się będzie Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. O zmianę nazwy wnioskowała dyrektor centrum Aleksandra Kielan, argumentując że instytucja, po kilkunastu latach istnienia, zaczęła pełnić rolę nowoczesnego ośrodka edukacji kulturalniej i badań, integrującego działania animacyjne, promującego wybitne zjawiska artystyczne oraz realizującego zadania instytucji artystycznej. Radni przyjęli zmiany w statucie jednostki.

 

Wprowadzono też zmiany do uchwały wykonawczej Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza oraz budżetu województwa na 2014 r.

  • fot. Justyna Michniewicz
  • fot. Justyna Michniewicz
  • fot. Justyna Michniewicz
  • fot. Justyna Michniewicz
  • fot. Justyna Michniewicz
  • fot. Justyna Michniewicz
  • fot. Justyna Michniewicz
  • fot. Justyna Michniewicz
  • fot. Justyna Michniewicz

Liczba wyświetleń: 1705

powrót

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.